Pytania dotyczące programu dawstwa nasienia

Pytanie: Dlaczego nasienie dawców jest mrożone, a nie wykorzystywane „na świeżo”?

Nasienie oddane przez dawcę do celów rozrodczych nie jest zaraz po oddaniu używane do zapłodnienia, ale jest poddawane krioprezerwacji (zamrażaniu) i przechowywane. Mówi się, że nasienie jest „sezonowane”.  Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ nasienie jest potencjalnie materiałem zakaźnym, który może przenosić choroby (m.in HIV, HBS, HCV). Choroby te mogą nie być wykryte od razu […]

Więcej

Komentarze (0)

Pytanie: Czy, aby zostać dawcą nasienia trzeba mieć własne dzieci?

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie jest zależna od danego banku nasienia, czy kliniki leczenia niepłodności poszukującej nasienia. W niektórych miejscach posiadanie własnego potomstwa jest warunkiem koniecznym do zostania dawcą, ponieważ jest to niejako dowód dobrej jakości nasienia. W innych klinikach posiadanie własnego potomstwa jest mile widziane, ale niekonieczne, o ile oczywiście parametry nasienia wskazują na […]

Więcej

Komentarze (0)

Pytanie: Jak wysokie jest wynagrodzenie dla dawców nasienia?

Odpowiedź: Teoretycznie dawcom nasienia nie przysługuje wynagrodzenie, a jedynie rekompensata poniesionych kosztów (dojazdu, urlopu w pracy, parkingu itp.). Jej wysokość jest oczywiście ustalana indywidualnie z placówką realizującą program dawstwa, lecz waha się w granicach 200-700 zł za jedną próbkę ejakulatu. Dla mężczyzn, którzy uczestniczą w programie przez dłuższy okres np. 1 rok i oddają nasienie […]

Więcej

Komentarze (0)

Pytanie: Jak długo można uczestniczyć w programie dawstwa nasienia?

Odpowiedź: W Polsce nie ma wyznaczonych prawem wytycznych co do długości uczestnictwa w programie – zasady te ustalają poszczególne kliniki realizujące program dawstwa na podstawie zapotrzebowania, stanu zdrowia dawcy, oraz często na podstawie tego, ile dzieci udało się począć przy użyciu jego nasienia (liczba ta nie powinna być zbyt duża ze względu na teoretyczną możliwość […]

Więcej

Komentarze (0)

Pytanie: Jakie kryteria trzeba spełnić, aby zostać dawcą nasienia?

Odpowiedź: Szczegółowe kryteria należy indywidualnie ustalić z poszczególnymi klinikami i laboratoriami, które realizują program dawstwa nasienia, ponieważ w poszczególnych klinikach te kryteria mogą się nieco różnić. Generalnie jednak można przyjąć, że zmierzają one do tego, aby dawca był zdrowy (brak zagrożeń dla kobiety oraz poczętego dziecka) i miał dobre parametry nasienia (efektywność użycia jego nasienia […]

Więcej

2 komentarze

Pytanie: Jak wykorzystywane są plemniki od anonimowych dawców nasienia?

Odpowiedź: Zaraz po oddaniu nasienie jest w specjalny sposób przygotowywane, zamrażane w ciekłym azocie i przechowywane w specjalnych kontenerach. Minimalny okres przechowywania powinien wynosić 6 miesięcy, ponieważ wykonane po tym okresie badania dawcy wykluczają możliwość zakażenia chorobami, takimi jak wirusowe zapalenia wątroby i HIV. Kiedy zapada decyzja o użyciu plemników danego dawcy, nasienie jest rozmrażane (przy […]

Więcej

Komentarze (0)

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy