• „Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce męskiej (nie)płodności” – Konferencja naukowo-szkoleniowa, 19 – 20 kwietnia 2012r., Rzeszów

   

  Zarząd Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej –  Sekcja Andrologiczna oraz Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce męskiej (nie)płodności” w dniach 19-20 kwietnia 2012 r.  w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie ul. Podwisłocze 48.

   

  Program konferencji:

  Czwartek / 19 kwietnia 2012

  11.00-13.00 Przyjazd uczestników

  13.00-14.00 Lunch

  14.00-14.15 Otwarcie konferencji

  14.15-15.00 Prof. K. Kula – Co nowego w andrologii?

  15.00-15.45 Dr  E. Kostyk – Badania genetyczne w diagnostyce zaburzeń prokreacji

  15.45-16.00 Dyskusja

  16.00-16.30 Przerwa

  16.30-17.15 Dr hab. M. Piasecka – Markery niepłodności męskiej- wybrane niestandardowe metody oceny plemników

  17.15-18.00 Dr  M. Kamieniczna  – Diagnostyka immunologiczna w zaburzeniach płodności

  18.00-18.15 Prezentacja produktów firmy Euroimmun Polska do diagnostyki niepłodności–mgr Paweł Krzemień

  18.15-18.30 Dyskusja

  19.00 Kolacja.

   

  Piątek / 20 kwietnia 2012

  09.00- 09.45 Prof. J. Słowikowska-Hilczer – Rola diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznaniu    i leczeniu endokrynologicznych przyczyn zaburzeń płodności

  09.45-10.30 Prof. K. Sztefko – Hormony „płodności” – problemy w oznaczaniu i interpretacji

  10.30-10.45 Dyskusja

  10.45-11.15 Przerwa

  11.15-12.00 Dr L. Bergier – Badanie nasienia – „pułapki” diagnostyczne

  12.00-12.45 Dr K Marchlewska – Znaczenie badań „dodatkowych” nasienia w diagnostyce płodności u mężczyzn

  12.45-13.30 Dr A. Białecka  – Badanie mikrobiologiczne nasienia – problemy diagnostyczne

  13.30-14.00 Dyskusja i zakończenie konferencji.

  14.00 Lunch.

   

  Wykładowcy:

  Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula – Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności oraz Zakładu Andrologii –Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Prof. nzw.dr hab.med Jolanta Słowikowska-Hilczer – Prezes Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Kierownik Zakładu  Endokrynologii Płodności Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności  –  UM       w Łodzi

  Prof. dr hab.n.med.Krystyna Sztefko – Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ – Kraków,

  Dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka –  Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju -Pomorski Uniwersytet Medyczny – Szczecin,

  Dr med. Ewa Kostyk –  Poradnia Genetyczna – Kraków,

  Dr n. biol. Anna Białecka  Z-ca Kierownika Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek  – Kraków

  Dr n.med. Katarzyna Marchlewska – Zakład  Endokrynologii Płodności Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności –Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

  Dr n.med.Leszek Bergier – Diagnostyka Sp. z o. o., Przewodniczący Sekcji Andrologicznej PTDL, członek Zarządu Głównego  PTA – Kraków.

  Dr  n.biol. Marzena   Kamieniczna   – Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych, Instytut Genetyki Człowieka PAN,  Poznań

   

  Koszt uczestnictwa

  350  zł  – obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach

  200 zł  – wyżywienie i uczestnictwo w wykładach bez zakwaterowania

  250 zł – Diagności laboratoryjni – członkowie PTDL Oddział w Rzeszowie, którzy mają uregulowane składki członkowskie – obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w  wykładach

  Ilość miejsc ograniczona.

   

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia telefoniczne; tel. 696 49 42 40 Joanna Pydzińska w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00  do wyczerpania miejsc lub do dnia 25 marca 2012 r. Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty  na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie  do dnia 25 marca 2012 r. z dopiskiem „Konferencja w Rzeszowie kwiecień 2012″.

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Zostaw Odpowiedź

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy