Gorsza jakość nasienia u rowerzystów?

Fakt możliwych uszkodzeń w męskim układzie moczowo-płciowym na skutek jazdy na rowerze jest szeroko dyskutowany od wielu lat. Wydaje się, że jazda na rowerze faktycznie może powodować obniżenie jakości nasienia, co wykazano w dwóch niezależnych (poniżej zacytowanych) pracach opublikowanych w 2015 roku.

W jednej z nich porównywano nasienie kierowców riksz z grupą zdrowych mężczyzn (w podobnym wieku i podobnym BMI). Okazało się, że kierowcy riksz mieli znacząco gorsze parametry nasienia: objętość (1.66 ± 0.18 mL vs. 3.64 ± 0.17 mL), koncentrację (28.31 ± 4.33 x 106/mL vs. 54.95 ± 5.93 × 106/mL) , ruchliwość całkowitą (56.98% ± 8.22% vs 83.43% ± 6.97% , ruchliwość postępową (22.57% ± 3.35% vs. 59.69% ± 4.82%) i morfologię (6.98% ± 3.23% vs. 19.73% ± 2.32%). Badanie przeprowadzono na grupie 56 młodych mężczyzn (36 kierowców riksz i 20 pacjentów w grupie kontrolnej).

Drugie badanie objęło 24 rowerzystów (nie będących zawodnikami) w wieku około 23 lat którzy uczestniczyli w 16-tygodniowym treningu rowerowym. Pobrano od nich nasienie przed rozpoczęciem treningów, a następnie w kilku punktach czasowych w trakcie jego trwania oraz 7 i 30 dni po zakończeniu treningów. Okazało się, że w trakcie treningów objętość nasienia, ruchliwość, koncentracja i morfologia plemników oraz ich liczba całkowita uległy zmniejszeniu. Dodatkowo wzrosły wskaźniki stanu zapalnego w plazmie nasienia, czyli interleukiny ((IL)-1β, IL-6 oraz IL-8). Poziom interleukin, pozostał wysoki do końca eksperymentu – czyli 30 dni po zakończeniu treningów, podobnie jak obniżone były po takim czasie morfologia i całkowita liczba plemników.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Malawi Med J. 2015 Dec; 27(4): 151–153. Young men involved as bicycle taxi cyclists in Mangochi District, Malawi: A case-control study. Kipandula W, Lampiao F. oraz Clin J Sport Med. 2015 Nov;25(6):535-40. Long-term Low-to-Intensive Cycling Training: Impact on Semen Parameters and Seminal Cytokines. Hajizadeh Maleki B1, Tartibian B.

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy