Zawartość białka PELP1 jest różna w plemnikach u pacjentów z prawidłową i nieprawidłową jakością nasienia – dodatkowy marker użyteczny w ocenie jakości nasienia męskiego?

W środowiskach naukowych oraz wśród lekarzy klinicystów zajmujących się niepłodnymi parami pojawia sie coraz więcej opinii, że standardowe parametry seminologiczne (oceniane w trakcie ogólnego badania nasienia takie jak koncentracja, ruchliwość czy morfologia plemników), nie są wystarczające do wykrycia i zobrazowania wszystkich nieprawidłowosci, które mogą występować w męskim nasieniu i być powodem problemów z uzyskaniem ciąży. Mówi się o tym, że nawet do 1/3 niepłodnych pacjentów to pacjenci z nierozpoznaną przyczyną niepłodności. Skłania to do poszukiwań coraz to nowych parametrów (biomarkerów), które mogłyby pomóc w precyzyjnej diagnostyce mężczyzn z niepłodnych par i ocenie ich statusu płodności. Jednymi z kandytatów na takie biomarkery są np. RNA oraz białka występujące w plemnikach. Mogą one odgrywać istotną rolę przy wnikaniu plemnika do oocytu, po jego wniknięciu i połączeniu z nim, w pierwszysch dniach rozwoju zarodka np. przez modulowanie ekspresji genów i wiele innych procesów. Ich obecność, a tym samym późniejsze działanie, może być nie związane z parametrami nasienia ocenianymi rutynowo.

Być może jednym z potencjalnych biomarkerów jest białko PELP1, czyli białko bogate w prolinę, kwas glutaminowy i leucynę (ang. proline-, leucine-, and glutamic acid-rich protein 1). Jest to białko zaangażowane zarówno w genomowe, jak i niegenomowe szlaki transdukcji sygnałów estrogenowych. Wiadomo, że estrogeny są z kolei zaangażowane w modulowanie ruchliwości, kapacytacji i reakcji akrosomowej plemników. PELP1 jest także prawdopodobnie sygnałem modulujacym aktywację makrofagów. Białko PELP1 jest obecne w plemnikach (głównie we wstawce plemników) i to niezależnie od tego czy są to plemniki prawidłowe czy też nie. Grupa polskich naukowców wykazała za pomocą cytometrii przepływowej, że ilość PELP1 w plemnikach mężczyzn z nieprawidłowymi parametrami nasienia takimi jak koncentracja plemników, całkowita liczba plemników, ruchliwość postępowa plemników i morfologia plemników jest większa niż w plemnikach mężczyzn, u których te parametry są prawidłowe. W prezentowanym badaniu obecność PELP1 nie była natomiast związana z żywotnościa i całkowitą ruchliwością plemników. W badaniu analizowano 178 próbek od mężczyzn w wieku 18-45 lat.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Skibinska I, Andrusiewicz M, Soin M, Jendraszak M, Urbaniak P, Jedrzejczak P, Kotwicka M. Asian J Androl. 2018 Sep-Oct;20(5):425-431. Increased expression of PELP1 in human sperm is correlated with decreased semen quality.

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy