• Domowy test do oceny płodności męskiej – FertilityScore – instrukcja

  FertilitySCORE®
  Test do samodzielnej oceny męskiego potencjału płodności

  Informacje ogólne
  Niepłodność dotyka około 10-15% par w wieku rozrodczym, a 40-50% przypadków niepłodności jest spowodowana problemami z plemnikami.
  FertilitySCORE® umożliwia ocenę czy próbka nasienia ma prawidłową aktywność. Prawidłowa aktywność jest związana z większą szansą uzyskania ciąży.

  Zakup testu
  Test do samodzielnej oceny płodności można zakupić tutaj: link

  Ostrzeżenia i środki ostrożności
  Przechowywać z daleka od dzieci. Niebieski barwnik nie nadaje się do spożycia przez ludzi, jest toksyczny po połknięciu, może podrażniać skórę, oczy i drogi oddechowe. Przed wykonaniem testu uważnie przeczytaj wszystkie informacje zawarte w ulotce. Przed wykonaniem upewnij się, że zaznajomiłeś się z testem. Unikaj kontaktu z otwartym czubkiem butelki z barwnikiem aby zmniejszyć ryzyko jego zanieczyszczenia.

  Przechowywanie i stosowanie
  FertilitySCORE® ma termin ważności wynoszący 24 miesiące od daty produkcji i powinien być przechowywany w temperaturze 2-30°C w zamkniętym opakowaniu. Otwarcie butelki z barwnikiem nie skraca długości okresu przydatności testu o ile unika się kontaktu z czubkiem butelki i z barwnikiem.
  Test należy wykonywać w temperaturze pokojowej (20-30°C). Jeżeli test jest wykonywany w bardzo niskiej temperaturze, temperatura wody w pojemniku będzie spadać zbyt szybko, co może wywołać wynik fałszywie negatywny. Probówka do testu oraz lejek mogą być użyte tylko 1 raz. Po użyciu należy je wyrzucić, a do wykonanie drugiego testu wykorzystać nowe materiały.

  Zawartość zestawu
  Lejek
  Probówka testowa
  Karta kolorów (wzornik kolorów)
  Kubek z przykrywką i termometrem
  Butelka z ciemno niebieskim barwnikiem (zawiera: wodę, rezazurynę (<1%), azydek sodu (0.09%)).

  Potrzebne materiały dodatkowe
  Gorąca woda (48°C – 50°C) i oświetlenie żarowe.

  Instrukcja użycia
  1. Barwnik w butelce z odczynnikiem powinien mieć kolor ciemnoniebieski, podobny do kolory oznaczonego jako “control” na karcie kolorów (colour chart).
  Jeżeli barwnik jest bezbarwny lub różowy świadczy to o jego defekcie i taki zestaw powinien być zwrócony. Jeżeli kolor jest właściwy przejdź do kroku 2.
  2. Odpakuj probówkę testową oraz lejek. Zdejmij niebieską zakrętkę z probówki i wkręć lejek na jej miejsce. Nie wyrzucaj zakrętki ponieważ będzie ona potrzebna później.
  Oddaj nasienie do lejka za pomocą masturbacji.
  Umieść probówkę z przymocowanym do niej lejkiem w stojaku utworzonym z kubka i jego zakrętki z otworem.
  3. Odczekaj 30 minut aż nasienie ulegnie upłynnieniu i spłynie z lejka do próbówki. Następnie odkręć lejek i wyrzuć go do śmieci.
  4. Podnieś próbówkę ze stojaka i oceń, który numer na podziałce jest najbliższy górnego poziomu próbki nasienia. Jeżeli poziom nasienia jest w połowie lub wyżej pomiędzy dwoma numerami odczytaj wyższy numer. Odczytany numer (liczba mililitrów nasienia) to liczba kropel barwnika, które należy dodać do próbki nasienia. (JEŻEL POZIOM PRÓBKI JEST PONIŻEJ OZNACZENIA Z NUMEREM 1 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STOŻKOWEJ CZĘŚCI PROBÓWKI TESTOWEJ OZNCZA TO ŻE ILOŚĆ NASIENIA JEST ZBYT MAŁA DO WŁAŚCIWEGO WYKONANIA TESTU).
  Odwróć butelkę z odczynnikiem nad probówką z nasieniem i delikatnie wciśnij właściwą liczbę kropli barwnika do próbki nasienia w probówce testowej. Zakręć probówkę za pomocą niebieskiej zakrętki i wstrząśnij w celu dobrego wymieszania odczynnika z nasieniem.
  Próbka powinna stać się niebieska lub fioletowa. Umieść probówkę testową w stojaku.
  5. Odkręć gorącą wodę w kranie (temperatura powinna być taka, aby woda była zbyt gorąca aby jej dotknąć). Szybko napełnij gorącą (ale nie gotującą się) wodą plastikowy kubek mniej więcej do wysokości oznaczenia 175 ml. Jeżeli woda ma prawidłową temperaturę słowo TEST pojawi się i będzie wyraźnie widoczne na pasku do mierzenia temperatury umieszczonym w kubku.
  Jeżeli woda jest zbyt gorąca pojawi się strzałka skierowana w górę. Odczekaj kilka minut, aż temperatura spadnie i pojawi się słowo TEST. Jeżeli temperatura będzie zbyt niska pojawi się strzałka skierowana w dół. W takim wypadku należy odlać z pojemnika trochę wody i uzupełnić gorącą wodą.
  Jeżeli słowo TEST jest widoczne, przełóż probówkę testową przez otwór w plastikowej nakrętce kubka tak, aby probówka znalazła się w wodzie. Dno probówki testowej powinno dotykać do dna kubka.
  Zanotuj godzinę i umieść kubek w stojaku. (Uwaga: słowo TEST będzie widoczne jedynie przez krótki czas po umieszczeniu probówki testowej w kubku, za chwilę będzie ono zastępowane przez strzałkę skierowaną w dół. W takiej sytuacji nie należy dodawać gorącej wody w celu podtrzymania temperatury). Umieść kubek z dala od otwartych okien i klimatyzatorów. Przydatne może okazać się przećwiczenie tego kroku jeszcze przed pobraniem próbki nasienia.
  6. Po upływie dokładnie 60 minut usuń probówkę testową z kubka, wysusz z zewnątrz za pomocą ręcznika i wstrząśnij probówką 4-5 razy. Powinno to spowodować ostateczne rozporoszenie koloru w próbce nasienia.
  7. Porównaj kolor próbki nasienia z wzornikiem kolorów (użyj białej części wzornika jako tła).
  Trzymaj probówkę testową i wzornik kolorów 7-10 cm od źródła światła żarowego (nie może być to światło fluorescencyjne). Poruszaj probówką wzdłuż wzornika tak długo aż najdziesz kolor najlepiej pasujący do próbki. Sprawdź czy wybrany kolor jest w grupie pozytywnej (+), oznaczającej prawidłowy potencjał płodności czy negatywnej (-), oznaczającej obniżony potencjał płodności.
  WAŻNE: W CZASIE DOKONYWANIA ODCZYTU NIE MOŻNA KORZYSTAĆ ZE ŚWIATŁA FLUORESCENCYJNEGO I ŻADNE ŹRÓDŁO TAKIEGO ŚWIATŁA NIE POWINNO BYĆ WŁĄCZONE CZASIE ODCZYTU.

  Interpretacja
  Ze względu na to, że oczekiwana zmiana koloru będzie z ciemno niebieskiego na czerwony i różowy osoba odczytująca i interpretująca wynik powinna mieć zdolność rozróżniania barw w zakresie koloru czerwonego.
  Jeżeli uzyskany wynik znajduje się w grupie wyników pozytywnych szansa na to, że aktywność plemników jest prawidłowa (20 milionów lub więcej aktywnych plemników na mililitr nasienia) wynosi 86% i potencjał płodności pacjenta jest prawidłowy. Nie gwarantuje to jednak uzyskania ciąży, ponieważ wiele czynników, kobiecych i męskich, warunkuje płodność. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie dojdzie do ciąży zalecana jest konsultacja lekarska.
  Jeżeli uzyskany wynik jest w grupie wyników negatywnych szansa na to, że aktywność plemników jest poniżej normy (mniej niż 20 milionów aktywnych plemników na mililitr nasienia) wynosi 86%. Uzyskanie ciąży jest mniej prawdopodobne, ale nie jest niemożliwe. Zalecana jest konsultacja lekarska.

  NEGATYWNY WYNIK TESTU NIE OZNACZA, ŻE UZYSKANIE CIĄŻY JEST NIEMOŻLIWE I NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO ZACHĘTA DO UNIKANIA ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:    Dlaczego zestaw zawiera materiały potrzebne do wykonania dwóch testów?
  Odpowiedź:    Jakość nasienia jest zmienna u jednego mężczyzny w zależności od aktywności, diety, czynników środowiskowych oraz wielu innych nieznanych czynników. Z tego względu wynik pierwszego badania powinien być porównany z drugim wynikiem wykonanym po okresie nie mniej niż 1 tygodnia. W większości przypadków wyniki obu testóW będą jednakowe. Jeśli wyniki będą różne to wynik należy potwierdzić za pomocą badania laboratoryjnego.

  Pytanie:    Jaki okres wstrzemięźliwości płciowej należy zachować przed wykonaniem testu?
  Odpowiedź:    Należy unikać wytrysku od 3 ale nie dłużej niż 10 dni przed wykonaniem testu

  Pytanie:    Po 30 minutach od wytrysku większa część próbki nadal znajduje się w lejku i nie przemieszcza się do probówki testowej. Czy powinienem czekać dłużej?
  Odpowiedź:        Tak. Poczekaj kolejne 10 minut. Jeżeli po tym czasie nasienie jest nadal w lejku trzeba anulować wykonanie testu. Skonsultuj się z lekarzem. Z drugiej strony, to że niewielka ilość nasienia pozostaje w lejku jest normalne i nie ma wpływu na wynik testu.

  Pytanie:     Górny poziom mojej próbki nasienia był bliski oznaczenia z numerem 2 na probówce. Przez pomyłkę dodałem 4 krople barwnika zamiast 2. Czy mogę kontynuować test?
  Odpowiedź:     Nie, wynik testu może być nieprawidłowy. Anuluj wykonywanie testu i za 3 dni wykonaj kolejną próbę za pomocą drugiego zestawu.

  Pytanie:     Co może powodować niską liczbę i pogorszoną ruchliwość plemników?
  Odpowiedź:     Nadmierne ciepło, np.gorące kąpiele lub gorączka mogą obniżać ilość i jakość plemników. Wysoka gorączka może mieć wpływ na nasienie do 3 miesięcy po jej wystąpieniu. Także stosowanie nielegalnych leków, nadmierne spożycie alkoholu oraz papierosy mogą mieć negatywny wpływ na ruchliwość i liczebność plemników. Podobny negatywny wpływ mogą mieć niektóre leki. Jest wiele czynników, które mogą powodować niską liczbę i ruchliwość plemników i zwykle mogą być one leczone, a jeśli nie to w większości przypadków można zastosować techniki wspomaganego rozrodu.

  Pytanie:    Czy można pobrać nasienie do prezerwatywy?
  Odpowiedź:    Zwyczajna prezerwatywa nie może być użyta do pobrania nasienia do badania ponieważ zawiera środki, które zabijają plemniki. Możliwe jest użycie specjalnej prezerwatywy bez środków plemnikobójczych. Taką prezerwatywę można nabyć za pośrednictwem portalu www.badanie-nasienia.pl. Nie należy pobierać nasienia poprzez stosunek przerywany ponieważ pierwsza partia nasienia, w której jest najwięcej plemników może zostać stracona.

  Pytanie:     Objętość oddanego nasienia jest na tyle mała, że górny poziom próbki jest poniżej oznaczenia z numerem 1 na probówce (mniej niż 1 ml). Co mam zrobić?
  Odpowiedź:     Spróbuj pobrać nasienie ponownie zachowując dłuższy okres wstrzemięźliwości płciowej (np. 10 dni). Może to pomóc w zwiększeniu objętości próbki. Jeżeli pomimo dłuższej wstrzemięźliwości płciowej ilość nasienia znowu jest niewystarczająca skonsultuj się z lekarzem.

  Zostaw Odpowiedź

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy