• Pytania pacjentów

  Pytanie: Czy całkowity brak plemników w nasieniu (azoospermia) jest równoznaczny z niemożliwością posiadania biologicznego potomstwa?

  Odpowiedź: To w dużej mierze zależy od przyczyny azoospermii, która z jednej strony może być spowodowana brakiem produkcji plemników w jądrze (azoospermia nieobturacyjna), a z drugiej strony przyczyną obturacyjną, czyli niedrożnością w drogach wyprowadzających nasienie, przy zachowanej czynności plemnikotwórczej jąder. W rzadkich przypadkach azoospermia może być też spowodowana tzw. wytryskiem wstecznym (plemniki trafiają do pęcherza […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  Pytanie: Czy jeśli w jądrach nie ma plemników, to czy można wykonać zabieg ICSI z innych komórek?

  Odpowiedź: Jest to możliwe i procedury tej podejmują się nawet kliniki w Polsce. Polega ona na pobraniu bezpośrednio z jądra spermatyd, czyli komórek z których powstają plemniki. Spermatydy są to komórki tak jak plemniki haploidalne, które już nie ulegają żadnym podziałom a jedynie przekształceniu morfologicznemu w plemniki (m.in. wykształcają witkę). Procedura pobrania spermatyd jest podobna […]

  Więcej

  2 komentarze

  Pytanie: Czy przebyte infekcje mogą mieć wpływ na płodność?

  Odpowiedź: Infekcje w męskim układzie moczowo-płciowym mogą prowadzić do zapalenia jąder, najądrzy, prostaty, pęcherzyków nasiennych. Stan zapalny może powodować szereg zaburzeń prowadzących do niepłodności lub znacznego obniżenia potencjału płodności: 1) zwężenie lub całkowite zamknięcie dróg wyprowadzających nasienie prowadzi do zmniejszenia lub całkowitego braku plemników w nasieniu; 2) zaburzony skład plazmy nasienia powoduje zaburzenie ruchliwości plemników; 3) obecne w nadmiernej ilości leukocyty produkują wolne rodniki, […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Czy poza badaniem ogólnym nasienia (seminogramem) powinno wykonać się jeszcze jakieś inne, uzupełniające badania z nasienia?

  Odpowiedź: Istnieje wiele badań dodatkowych nasienia, które można wykonać w celu uzupełnienia wyników badania ogólnego. Są to między innymi posiew z antybiogramem, test MAR lub Immunobead Test, test HBA (funkcjonalności plemników), chromatyna plemnikowa, test 24-godzinny (przeżywalności plemników), LeucoScreen (obecność leukocytów), obecność wolnych rodników tlenu, testy biochemiczne (np. fruktoza, cynk, ?-glukozydaza obojętna). O zasadności wykonania poszczególnych testów […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Co oznacza obecność leukocytów w nasieniu?

  Odpowiedź: Leukocyty (krwinki białe) są komórkami odpornościowymi produkowanymi przez organizm. Mogą one być obecne między innymi w nasieniu. Liczba leukocytów niższa niż 1 mln/ml jest przyjęta (wg rekomendacji WHO) jako norma, jeśli natomiast liczba leukocytów jest >= 1 mln/ml, może to oznaczać infekcję / stan zapalny w męskim układzie rozrodczym. Niektóre badania naukowe wskazują, że […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Nie mam możliwości wykonania badania nasienia (seminogramu) przy zachowaniu zalecanego czasu wstrzemięźliwości płciowej. Czy w takim przypadku wykonanie badania jest w ogóle zasadne? Czy taki wynik da się zinterpretować?

  Odpowiedź: Jeśli faktycznie nie ma możliwości zgłoszenia się na badanie nasienia przy zachowaniu zalecanego okresu wstrzemięźliwości płciowej, a chce się to badanie wykonać np. po raz pierwszy, dla ogólnej orientacji dotyczącej swojej płodności to warto je zrobić. Choć wyniki takiego badania nie powinny być w zasadzie odnoszone do norm przyjętych dla badania po 2-7-dniowym okresie […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Dlaczego przy oddawaniu nasienia do badania zadawane jest pytanie o okres wstrzemięźliwości płciowej? Czy ten okres ma jakiś wpływ na wynik badania?

  Odpowiedź: Pytanie to jest zadawane, ponieważ okres wstrzemięźliwości płciowej powinien być odnotowany na wyniku badania nasienia, gdyż może mieć on istotny wpływ na wynik. Zalecany okres wstrzemięźliwości płciowej (okres od ostatniego wytrysku podczas współżycia płciowego lub masturbacji) wynosi od 2 do 7 dni. Oznacza to, że pacjent powinien zachować wstrzemięźliwość nie krótszą niż 48 godzin, ale […]

  Więcej

  7 komentarzy

  Pytanie: Dlaczego przy słabych wynikach liczebności plemników nie wykonuje się oceny budowy (morfologii) plemników?

  Odpowiedź: Brak oceny morfologii przy koncentracji plemników mniejszej niż 5 mln/ml wynika z tego, że przy tak niskiej liczbie plemników ocena morfologii jest bardzo trudna i pracochłonna, a czasem wręcz niemożliwa. Aby prawidłowo ocenić morfologię, powinno się obejrzeć i ocenić minimum 200 plemników, w powiększeniu 1000x (oceny liczebności, żywotności czy ruchliwości dokonuje się przy powiększeniu […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Cialka żelatynowe

  Pytanie: Co to są ciałka żelatynowe i co oznacza ich obecność w nasieniu?

  Odpowiedź:  Ciałka żelatynowe są nieulegającymi upłynnieniu elementami nasienia, występującymi u niektórych mężczyzn. Są one drobne, jednak widoczne gołym okiem i mają galaretowatą konsystencję. Jak dotąd nie stwierdzono, aby ich obecność miała związek z parametrami nasienia (ruchliwością, żywotnością, liczebnością czy budową plemników) – obecność ciałek żelatynowych ani nie pogarsza wymienionych parametrów, ani ich nie poprawia. Pomimo […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Czy zamiast posiewu z nasienia można wykonać posiewu z moczu?

  Odpowiedź: Posiew nasienia zwykle nie może być zastąpiony posiewem moczu. Układ moczowy i układ rozrodczy męski jedynie w swojej końcowej części (cewka moczowa) są połączone, natomiast wcześniejsze elementy tych układów (dla układu moczowego będą to m.in. nerki, moczowody i pęcherz, a dla układu rozrodczego jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne) pozostają od siebie niezależne. Dlatego decyzja o tym, […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: W różnych źródłach można znaleźć różne normy jakie powinno spełniać nasienie. Z czego to wynika i jakie są obecnie obowiązujące normy?

  Odpowiedź: Przyjmowane normy parametrów nasienia rekomendowane są przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), która na podstawie nowych badań naukowych dotyczących zależności między parametrami nasienia i płodnością mężczyzn aktualizuje te normy co kilka lat. Obecnie obowiązuje rekomendacja wydana w 2010 roku oparta o szeroko zakrojone badania populacyjne. Poszczególne rekomendacje WHO, wydawane na przestrzeni ostatnich lat zmierzają raczej do […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Mam słabe wyniki nasienia, ale na razie wcale nie steram się o dziecko? Czy powinienem skonsultować te wyniki z lekarzem?

  Odpowiedź: Tak, z kilku powodów. Po pierwsze, leczenie mające na celu poprawę jakości nasienia jest czasem długotrwałe i dlatego warto rozpocząć je wcześniej, nawet jeśli w danym momencie nie planuje się jeszcze potomstwa. Po drugie, słabe parametry nasienia mogą (choć nie muszą) być spowodowane innymi chorobami, czy nieprawidłowościami, które powinno się leczyć. Na przykład, niewielka […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Wykonałem badanie nasienia i okazało się, że mam wyniki (liczebność, ruchliwość i morfologia plemników) poniżej normy. Co mam zrobić?

  Odpowiedź: W przypadkach słabego wyniku zalecane jest ponowne wykonanie badania (najlepiej w okresie nie krótszym niż 3 tygodnie) w celu potwierdzenia jego wyników. Jeśli oba wyniki potwierdzają, że parametry nasienia są poniżej norm to pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu poprawy parametrów nasienia jest wyeliminowanie ze swojego trybu życia czynników potencjalnie niekorzystnych dla jakości […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Ilość oddanego przeze mnie nasienia wydaje się bardzo mała. Czy to wystarczy do wykonania badania?

  Odpowiedź: Pacjent powinien oddać do pojemnika całość nasienia (od pierwszej do ostatniej kropli). Z punktu widzenia prawidłowości uzyskanych wyników jest to znacznie ważniejsze niż to, jak dużo tego nasienia jest w pojemniku. Zwykle objętość nasienia wynosi  około 2-5 ml (obecnie obowiązująca norma to >=1,5 ml), ale zdarzają się także ejakulaty zawierające poniżej 1 ml lub […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Pytanie: Ze względu na małą liczebność plemników nie mam wykonywanej morfologii i żywotności plemników? Czy takie niepełne badania mogą być użyteczne przy kwalifikacji mojego nasienia do technik wspomaganego rozrodu (ART) np. metody in vitro?

  Odpowiedź: Przy niewielkiej liczebności plemników nie wykonuje się oceny morfologii i żywotności plemników, ponieważ jest to niezwykle utrudnione. Za wartość graniczną liczebności plemników umożliwiającą ocenę morfologii przyjmuje się 5 mln plemników na mililitr, natomiast ocena żywotności jest jeszcze możliwa przy 2 mln plemników na mililitr (wartości te mogą zależeć  od praktyki w poszczególnych laboratoriach). Zależnie […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy