Pytanie: Jak wysokie jest wynagrodzenie dla dawców nasienia?

Odpowiedź: Teoretycznie dawcom nasienia nie przysługuje wynagrodzenie, a jedynie rekompensata poniesionych kosztów (dojazdu, urlopu w pracy, parkingu itp.). Jej wysokość jest oczywiście ustalana indywidualnie z placówką realizującą program dawstwa, lecz waha się w granicach 200-700 zł za jedną próbkę ejakulatu. Dla mężczyzn, którzy uczestniczą w programie przez dłuższy okres np. 1 rok i oddają nasienie około 1 raz w tygodniu, kwota ta może więc sięgnąć od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zależnie od indywidualnych ustaleń wynagrodzenie może być wypłacane po każdym oddaniu lub jednorazowo na koniec uczestnictwa dawcy w programie. Częstą praktyką jest też wypłacanie części wynagrodzenia po oddaniu nasienia, natomiast pozostałej części po uzyskaniu wyników badań krwi na nosicielstwo chorób zakaźnych np. HIV, czy wirusowego zapalenia wątroby (HBS, HCV). Jest to uwarunkowane koniecznością badania dawcy po kilku miesiącach, co pozwala przeciwdziałać zakażeniom biorczyni i poczętego dziecka.

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy