Archiwum Tagów | "dawca"

Tags: , , , ,

Czym jest kryptozoospermia?

Opublikowany w 15 stycznia 2012 przez eliza

Kryptozoospermia oznacza występowanie bardzo niewielkiej liczby plemników (zwykle znacznie mniej niż 0,1 miliona na mililitr) w nasieniu (ejakulacie). Czasem może ona wręcz oznaczać, że w nasieniu znajdowane jest jedynie kilka-kilkanaście sztuk plemników. Kryptozoospermia jest stanem pośrednim pomiędzy azoospermią (całkowitym brakiem plemników), a oligozoospermią (obniżoną liczba plemników). Kryptozoospermia jest diagnozowana na podstawie ogólnego badania nasienia jeśli w preparacie bezpośrednim z nasienia nie znajduje się plemników, natomiast są obserwowane po zagęszczeniu nasienia przez wirowanie – w takich przypadkach po odwirowaniu nasienia analizuje się uzyskany osad.

Odróżnienie azoospermii od kryptozoospermii nastręcza trudności gdyż wymaga dodatkowych procedur przy badaniu nasienia (odwirowania próbki oraz szczegółowego i czasochłonnego analizowania osadu pod mikroskopem, w poszukiwaniu czasem naprawdę nielicznych plemników). Choć możliwości naturalnego zapłodnienia zarówno w przypadku azoospermii jaki i kryptozoospermii są praktycznie takie same (czyli nie jest to możliwe i pacjent jest uznawany za osobę bezpłodną) to jednak rozróżnienia obu stanów ma znaczenie dla oceny przydatności nasienia do technik wspomaganego rozrodu. Nawet pojedyncze plemniki znajdowane w nasieniu pacjentów z kryptozoospermią mogą być użyte w procedurze ICSI podczas gdy uzyskanie plemników od mężczyzn z azoospermią wymaga dodatkowych procedur takich jako pobranie plemników z jądra (TESE) lub z najądrza (MESA), co wiąże się także z dodatkowym stresem, zabiegami i kosztami.
Ważne przy kryptozospermii jest określenie czy obserwowane plemniki są ruchliwe czy też nie, ponieważ pozwala to na lepsze oszacowanie szans powodzenia przy ewentualnym zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu takich jaki ICSI.

Oczywiście diagnostyka pacjentów z kryptozoospermią pod kątem chorób genetycznych, nowotworowych czy innych nieprawidłowości powinna być taka sama jak pacjentów z oligozoospermią, gdyż często przyczyny obu stanów są takie same.

Komentarze (0)

Tags: , ,

Banki nasienia

Opublikowany w 18 września 2011 przez blimusiek

Banki nasienia mogą służyć następującym celom:

  • przechowywanie nasienia pacjentów, którzy poddają się leczeniu onkologicznemu (chemioterapia niszczy proces produkcji plemników, zwany spermatogenezą), na wypadek spowodowanej takim leczeniem bezpłodności;
  • przechowywanie nasienia pacjentów poddających się zabiegom chirurgicznym w obrębie układu rozrodczego, na wypadek spowodowanej tym zabiegiem bezpłodności;
  • przechowywanie nasienia partnera, którego partnerka jest poddawana procedurze stymulacji owulacji (dla potrzeb zapłodnienia in vitro lub sztucznej inseminacji), jeśli istnieje ryzyko, że pacjent nie będzie mógł oddać nasienia w chwili, gdy będzie ono potrzebne do zapłodnienia (niezdolność z powodu presji psychicznej, wyjazd itp.);
  • wykorzystanie nasienia dawcy w celu zastąpienia nasienia partnera będącego nosicielem chorób genetycznych, które mogą zagrażać zdrowiu dziecka;
  • wykorzystanie nasienia dawcy w celu zastąpienia nasienia partnera, który jest bezpłodny (brak plemników, martwe plemniki);
  • wykorzystanie nasienia dawcy przez samotne kobiety, które chcą mieć dzieci (nie wszystkie banki udostępniają w takich sytuacjach nasienie).

Komentarze (1)

<!--:pl-->Program dawstwa nasienia<!--:-->

Tags: , , ,

Program dawstwa nasienia

Opublikowany w 17 września 2011 przez blimusiek

Program dawstwa nasienia zakłada użycie nasienia anonimowego dawcy, w celu zapłodnienia kobiety, której partner jest niepłodny (brak plemników w nasieniu, martwe plemniki) lub istnieje bardzo duże ryzyko przeniesienia wady genetycznej na potomstwo. W niektórych klinikach z nasienia dawcy mogą także skorzystać kobiety samotne; w innych takie zabiegi udzielane są tylko parom (ale niekoniecznie małżeństwom).

Techniki stosowane w rozrodzie wspomaganym stają się coraz doskonalsze i dzięki temu pacjenci, którzy wcześniej nie mieli żadnych szans na własne biologiczne potomstwo, teraz mogą je mieć. Dlatego z jednej strony wydaje się, że nasienie od anonimowych dawców będzie w przyszłości mniej potrzebne. Z drugiej jednak strony mówi się o rosnących problemach z płodnością, czy pogarszającej się jakości nasienia w populacji męskiej co powoduje, że więcej par poszukuje pomocy w klinikach. Rośnie także wiedza na temat chorób genetycznych i ich nosicielstwa, a także możliwość ich wykrywania, co w przypadkach pozytywnych wyników może skłaniać do zastąpienia nasienia potencjalnego ojca nasieniem dawcy. Dla wielu banków nasienia ważne jest też, aby mieć szeroki przekrój fenotypu dawców, pozwalający na wybór dawcy o wyglądzie najbardziej podobnym do ojca. Szczególnie poszukiwani są dawcy np. z rzadkimi grupami krwi.  Z tych wszystkich względów dawcy do programu dawstwa nasienia są stale poszukiwani  zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dawcy nasienia są w Polsce anonimowi, a partner kobiety otrzymującej nasienie od dawcy jest z punktu formalnego ojcem narodzonego dziecka. Dawców dobiera się m.in. pod kątem grupy krwi, tak aby była ona zgodna z grupą partnera/formalnego ojca dziecka. W częstych przypadkach jest też możliwe dokonanie bardziej szczegółowego wyboru dawcy – pod kątem wzrostu, wagi, budowy ciała, koloru włosów, koloru oczu itp. cech fenotypowych. Niestety w naszym kraju brakuje ustawodawstwa dotyczącego dawstwa i biorstwa gamet (w tym nasienia i komórek jajowych) oraz zarodków – z tego względu przedstawione zasady są raczej przyjętą dobrą praktyką niż obowiązkiem. Pewnych problemów w naszym kraju nastręcza także kontrola liczby potomstwa uzyskanego z materiału oddanego przez jednego dawcę – ponieważ nie ma ustanowionych prawnie wytycznych jest to raczej kwestia zdrowego rozsądku niż przepisów.

Dawcy nasienia powinni być przebadani przede wszystkim pod kątem nosicielstwa chorób genetycznych oraz chorób zakaźnych. Zależnie od kliniki/banku nasienia przeprowadza się różny zakres badań genetycznych:
– kariotyp,
– mutacja CFTR (nosicielstwo mukowiscydozy),
– mutacja AZF (mikrodelecja chromosomu Y),
– mutacje powodujące talasemię,
– mutacja powodująca chorobę Tay Sachs,

i badań wykluczających choroby zakaźne:
– HIV,
– HBS (wirusowe zapalenie wątroby typu B),
– HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C),
– kiła (Treponema pallidum),
– chlamydia (Chlamydia trachomatis),
– rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae).

Jest to konieczne aby nasienie dawców nie zagrażało zdrowiu poczętego dziecka, ani zapłodnionej kobiety.

Rutynowo oznaczana jest też grupa krwi gdyż jest to podstawowy parametr przy doborze dawcy. Ze względu na konieczność zamrażania (krioprezerwacji) nasienia, często przed zakwalifikowaniem pacjenta do programu przeprowadza się też testy sprawdzające, czy parametry nasienia po odmrożeniu są nadal prawidłowe.

Plemniki nie powinny być używane do zapłodnienia od razu po oddaniu przez dawcę. Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego i unikania zakażeń powinny być one zamrażane na okres 6 miesięcy i jeśli po tym okresie wyniki dotyczące chorób zakaźnych u danego dawcy ponownie wyjdą negatywnie, wtedy nasienie to może być użyte do technik wspomaganego rozrodu.

Dodatkowe informacje można znaleźć na: Dawstwo Gamet i Zarodków w Polsce – akcji przeprowadzanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Komentarze (1)

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy