Archiwum Tagów | "ICSI"

Tags: ,

Urodziny bliźniaczek po blisko 12-letnim mrożeniu komórki jajowej

Opublikowany w 14 listopada 2012 przez eliza

Rekordowo długi czas przechowywania zamrożonej komórki jajowej, wynoszący prawie 12 lat, zakończony narodzinami zdrowych dzieci, udało się odnotować grupie badawczej z Argentyny. Komórki jajowe pobrano blisko 12 lat wcześniej, od 33-letniej kobiety. Po blisko 12 latach odmrożono 7 oocytów, z których przeżyło 5, a 4 z nich udało się zapłodnić przy pomocy ICSI. Biologicznej „właścicielce” tych komórek, 45-letniej wówczas kobiecie podano 2 zarodki, co doprowadziło do urodzin dwóch dziewczynek – bliźniaczek dwujajowych.

Ten rekord jest kolejnym dowodem na nieustanny postęp w technikach wspomaganego rozrodu. Choć uzyskanie ciąży z mrożonych komórek jajowych do niedawna nastręczało dużych problemów,  obecnie coraz większy odsetek tego typu procedur kończy się powodzeniem. Dzięki temu udaje się też ominąć część problemów etycznych związanych z mrożeniem zarodków, z którymi wcześniej musiały mierzyć się pary uczestniczące w procedurach in vitro.

 

Na podstawie: Quintans CJ, Donaldson MJ, Urquiza MF, Carretero I, Pasqualini RA, Horton M, Pasqualini RS. Live birth of twins after IVF of oocytes that were cryopreserved almost 12 years before Reprod Biomed Online. 2012 Sep 16.

Komentarze (1)

<!--:pl-->Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME<!--:-->

Tags: , , , ,

Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME

Opublikowany w 16 stycznia 2012 przez eliza

IMSI-MSOME to technologia optyczno-cyfrowa wykonywana przy użyciu specjalistycznych mikroskopów wysokiej klasy, dzięki której można szczegółowo zaobserwować wiele detali budowy plemnika, zwłaszcza jego główki, a w tym jądra komórkowego i dzięki temu użyć „najlepszego” plemnika do procedury ICSI – docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika. Szczegółowe badanie morfologiczne plemników w czasie rzeczywistym, przy powiększeniu optyczno-cyfrowym od 6000 do 12000 razy (MSOME – ang.: Motile sperm organelle morphology examination) daje możliwość wyselekcjonowania najlepszych i najbardziej prawidłowych plemników do wstrzyknięcia do komórki jajowej. Zabieg ten, zwany IMSI, pozwala na uzyskanie większego odsetka implantacji, ciąż klinicznych, a jednocześnie zmniejszenie odsetka wczesnych, samoistnych poronień.

Analiza morfologiczna plemników stanowi ważną cześć działań diagnostycznych niepłodności męskiej. Wiele badań wskazuje na istnienie zależności między nieprawidłową budową plemników a wynikami zabiegu docytoplazmatycznej iniekcji plemników (ICSI). Wydaje się, że odsetek ciąż po zabiegu ICSI zależy od wyglądu plemnika wprowadzonego do komórki jajowej. Badania naukowe dowiodły, że wykorzystanie techniki takiej jak IMSI (ang.: intracytoplasmatic morphology-selected sperm injection) zwiększa skuteczność procedury docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika u par, u których wcześniej notowano niepowodzenia [1].

Podkreślany jest także fakt, że to właściwa struktura jądra komórkowego plemnika jest decydująca przy wyborze plemników wstrzykiwanych do komórki jajowej i procedury w których wybrano plemniki z jądrem o prawidłowym wyglądzie prowadziły do zwiększenia odsetka prawidłowych implantacji zarodka, ciąż oraz zmniejszenia odsetka poronień w porównaniu z procedurami, w których wykorzystywano plemniki nieprawidłową strukturą jądra komórkowego [2].

Opisana procedura IMSI-MSOME jest dostępna także w niektórych klinikach leczenia niepłodności w Polsce i jest szczególnie polecana dla par, w których znaczenie ma czynnik męski i u których notowano wcześniejsze niepowodzenia przy zastosowaniu tradycyjnego ICSI.

Gdzie wykonać IMSI-MSOME: link

 

1.             Bartoov, B., et al., Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection. Fertil Steril, 2003. 80(6): p. 1413-9.

2.             Berkovitz, A., et al., The morphological normalcy of the sperm nucleus and pregnancy rate of intracytoplasmic injection with morphologically selected sperm. Hum Reprod, 2005. 20(1): p. 185-90.

 

 

Komentarze (1)

Tags: , , , ,

Czym jest kryptozoospermia?

Opublikowany w 15 stycznia 2012 przez eliza

Kryptozoospermia oznacza występowanie bardzo niewielkiej liczby plemników (zwykle znacznie mniej niż 0,1 miliona na mililitr) w nasieniu (ejakulacie). Czasem może ona wręcz oznaczać, że w nasieniu znajdowane jest jedynie kilka-kilkanaście sztuk plemników. Kryptozoospermia jest stanem pośrednim pomiędzy azoospermią (całkowitym brakiem plemników), a oligozoospermią (obniżoną liczba plemników). Kryptozoospermia jest diagnozowana na podstawie ogólnego badania nasienia jeśli w preparacie bezpośrednim z nasienia nie znajduje się plemników, natomiast są obserwowane po zagęszczeniu nasienia przez wirowanie – w takich przypadkach po odwirowaniu nasienia analizuje się uzyskany osad.

Odróżnienie azoospermii od kryptozoospermii nastręcza trudności gdyż wymaga dodatkowych procedur przy badaniu nasienia (odwirowania próbki oraz szczegółowego i czasochłonnego analizowania osadu pod mikroskopem, w poszukiwaniu czasem naprawdę nielicznych plemników). Choć możliwości naturalnego zapłodnienia zarówno w przypadku azoospermii jaki i kryptozoospermii są praktycznie takie same (czyli nie jest to możliwe i pacjent jest uznawany za osobę bezpłodną) to jednak rozróżnienia obu stanów ma znaczenie dla oceny przydatności nasienia do technik wspomaganego rozrodu. Nawet pojedyncze plemniki znajdowane w nasieniu pacjentów z kryptozoospermią mogą być użyte w procedurze ICSI podczas gdy uzyskanie plemników od mężczyzn z azoospermią wymaga dodatkowych procedur takich jako pobranie plemników z jądra (TESE) lub z najądrza (MESA), co wiąże się także z dodatkowym stresem, zabiegami i kosztami.
Ważne przy kryptozospermii jest określenie czy obserwowane plemniki są ruchliwe czy też nie, ponieważ pozwala to na lepsze oszacowanie szans powodzenia przy ewentualnym zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu takich jaki ICSI.

Oczywiście diagnostyka pacjentów z kryptozoospermią pod kątem chorób genetycznych, nowotworowych czy innych nieprawidłowości powinna być taka sama jak pacjentów z oligozoospermią, gdyż często przyczyny obu stanów są takie same.

Komentarze (0)

Micinski

Tags: ,

Chromatyna plemnikowa a szanse na powodzenie w metodach wspomaganego rozrodu (ICSI)

Opublikowany w 15 września 2011 przez blimusiek

Czy to w jakim stanie jest chromatyna plemnikowa ma wpływ na skuteczność zapłodnienia naturalnego, czy powodzenia metod wspomaganego rozrodu, takich jak inseminacja domaciczna (IUI), klasyczne zapłodnienie in vitro (IVF), czy docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika (ICSI)? Badanie przeprowadzone przez grupę polskich naukowców przyniosły pozytywną odpowiedź na to pytanie w części dotyczącej metod wspomaganego rozrodu. Badaniu poddano 60 par poddających się procedurze ICSI. Średni wiek mężczyzn wynosił 34 lata, natomiast kobiet 30,5 roku. W nasieniu pacjentów oceniano jakość chromatyny plemnikowej (współczynnik fragmentacji DNA, w skrócie DFI). Na podstawie uzyskanych wyników mężczyzn podzielono na dwie grupy: DFI <15% (39 mężczyzn ze średnim DFI 4%) oraz DFI >=15% (21 mężczyzn ze średnim DFI 23%). Współczynnik DFI poniżej 15% uznawany jest powszechnie za wynik prawidłowy, z dużymi szansami na skuteczne zapłodnienie.

Okazało się, że w grupie pierwszej, w której chromatyna plemnikowa była prawidłowa, uzyskano 11 ciąż (skuteczność prawie 30%), podczas gdy w grupie pacjentów z obniżonym współczynnikiem DFI uzyskano tylko 2 ciąże (10% skuteczności). Wyniki te sugerują, że wynik badania chromatyny plemnikowej pozwala na lepsze oszacowanie szans na powodzenie metody ICSI.

Gdzie wykonać badanie chromatyny plemnikowej: link

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Micinski, P., Pawlicki, K., Wielgus, E., Bochenek, M., and Tworkowska, I. The sperm chromatin structure assay (SCSA) as prognostic factor in IVF/ICSI program. Reprod Biol 2009; 9, 65-70.

Micinski

Komentarze (0)

Fereirra

Tags:

Wpływ wieku mężczyzn na szanse powodzenia w procedurze ICSI

Opublikowany w 14 września 2011 przez blimusiek

W 2010 roku opublikowano ciekawe wyniki badań dotyczące wpływu wieku mężczyzn z oligozoospermią (obniżoną liczebnością/koncentracją plemników) na szanse uzyskania ciąży z ich nasienia w technikach wspomaganego rozrodu, a konkretnie w ICSI. Badania były zakrojone na bardzo szeroką skalę ponieważ objęły ponad 1000 par, które podchodziły do procedury ICSI (ze świeżego, nie mrożonego nasienia) w latach 2002-2007. Pary te podzielono na dwie grupy: 1) partnerzy z oligozoospermią rozumianą jako <20 mln plemników/ml – takich przypadków było ponad 300 oraz 2) partnerzy z normozoospermią (koncentracja plemników >=20 mln/ml) – prawie 700 przypadków. Do analizy włączono jedynie pary i cykle, w których udało się uzyskać minimum 4 oocyty (komórki jajowe) w metafazie II podziału mejotycznego.

W badaniu analizowano wpływ wieku mężczyzn na liczbę otrzymywanych zarodków dobrej jakości, na odsetek prawidłowych implantacji zarodków, odsetek ciąż oraz poronień.

Zaobserwowano, że wśród mężczyzn z oligozoospermią częstość prawidłowych implantacji oraz odsetek uzyskanych ciąż spada wraz z wiekiem mężczyzny. Zależności takiej nie obserwowano natomiast w grupie mężczyzn, u których liczebność plemników była prawidłowa. Autorzy oceniają, że dla mężczyzn z obniżoną liczebnością plemników szanse na uzyskanie ciąży w procedurze ICSI spadają o 5% z każdym rokiem zwiększającego się wieku potencjalnego ojca. Opierając się na tych badaniach, przy ocenie szans powodzenia procedury ICSI powinno się brać pod uwagę nie tylko wiek kobiety, ale także jej partnera, szczególnie jeśli zdiagnozowano u niego oligozoospermię.

Oprac.: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Ferreira, R. C., Braga, D. P., Bonetti, T. C., Pasqualotto, F. F., Iaconelli, A., Jr., and Borges, E., Jr. (2010): Negative influence of paternal age on clinical intracytoplasmic sperm injection cycle outcomes in oligozoospermic patients.Fertil Steril 93, 1870-4.

Fereirra

Komentarze (0)

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy