Klinika leczenia niepłodności InviMed – Poznań

ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań
tel: 500 900 888

www.invimed.pl/kliniki/poznan

invimed@invimed.pl

Wróć do głównej mapy

InviMed to największa w Polsce sieć klinik leczenia niepłodności. Pierwsza klinika InviMed została otwarta w 2001 roku w Warszawie. Powstała jako specjalistyczne centrum diagnozowania i leczenia niepłodności. Dzięki osiąganym sukcesom i zaufaniu naszych pacjentów, InviMed szybko rozrósł się w sieć klinik ulokowanych w różnych częściach kraju. Dziś InviMed to 5 specjalistycznych placówek w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Katowicach.

Podstawą naszego sukcesu – zaufania naszych pacjentów i skuteczności leczenia jest wykwalifikowany zespół specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem.

Nasi lekarze i embriolodzy prowadzą rozwiniętą diagnostykę i skutecznie leczą niepłodność, pomagając pacjentom w najtrudniejszych przypadkach.

W klinikach InviMed czekają na Państwa specjaliści androlodzy i urolodzy, którzy szczegółowo zinterpretują wyniki badań, a jeśli zajdzie taka konieczność, zaordynują odpowiednie leczenie. Kontakt z andrologiem to także możliwość porozmawiania na trudne tematy nurtujące mężczyzn.

Przyczyny niepłodności w przypadku każdego pacjenta są różne, dlatego program diagnostyki i plan leczenia układamy indywidualnie.
Dbamy o to, by przychodzące do nas pary czuły się komfortowo, dlatego lekarz, który przygotowuje i kwalifikuje pacjentów do określonego programu towarzyszy Wam podczas całego procesu leczenia. Od pierwszej wizyty w klinice będzie Wam towarzyszył koordynator opieki medycznej, który chętnie odpowiada na wszystkie Wasze pytania. Oferujemy także wsparcie psychologa, który zadba o dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie przyszłych rodziców do procesu leczenia oraz dietetyka, który towarzyszy parze podczas starań o dziecko.

Wysoka skuteczność zapewnia nam wysoką pozycję, zarówno wśród polskich, jak i wielu europejskich klinik. Aż 43 proc. kobiet korzystających z leczenia in vitro w InviMed zachodzi w ciążę już po pierwszej próbie. Dla porównania, w Polsce średnia skuteczność wynosi 37,3 proc., a w całej Europie 33,2 proc.

Na wszystkie badania i konsultacje u specjalistów można umówić się dzwoniąc pod numer 500 900 888 lub pisząc na adres:invimed@invimed.pl

Diagnostyka płodności męskiej

Rozszerzone badanie nasienia

Pierwszym krokiem w kierunku oceny płodności partnera jest wykonanie badania nasienia.

Badanie pozwala na ocenę m.in. liczby plemników, ich koncentracji w 1 ml ejakulatu, a także ruchliwości i budowy morfologicznej plemników oraz kilku innych parametrów ejakulatu (np. czasu upłynnienia, objętości, lepkości, wyglądu, pH).

Jak się przygotować do badania nasienia?

 • Zachowaj 3 – 5 dniową (dokładnie – nie mniej, nie więcej) abstynencję seksualną,
 • Wstrzymaj się od spożycia alkoholu na 3 – 5 dni przed umówionym terminem,
 • Poinformuj lekarza o wszystkich zachorowaniach, leczeniu antybiotykami lub innych lekach przyjmowanych w okresie 3 miesięcy przed badaniem.

Przebieg badania

Pacjent otrzymuje klucz do specjalnego pokoju. Podczas oddawania próbki pacjentowi może towarzyszyć partnerka. Nasienie oddaje się bezpośrednio do sterylnego pojemnika, który przed badaniem otrzyma w laboratorium. W klinice dostępne są również prezerwatywy wykonane z materiału nietoksycznego dla plemników, które umożliwiają oddanie próbki nasienia podczas stosunku płciowego. Przed oddaniem materiału trzeba szczególnie zadbać o higienę osobistą. Zaleca się, aby nasienie oddać w klinice. Jeżeli nie ma takiej możliwości, próbkę można oddać w domu. Należy jednak pamiętać, że nasienie powinno być oddane w warunkach higienicznych, a próbka w szczelnie zamkniętym, jałowym pojemniczku powinna być dostarczona do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Próbkę należy przechowywać w temperaturze 37 stopni, chroniąc przed światłem.

Test HBA

Test HBA (ang. Hialuronan Binding Assay) określa zdolność wiązania plemników z hialuronianem, a tym samym odsetek plemników, które są zdolne do zapłodnienia komórki jajowej. Hialuronian odgrywa kluczową rolę w procesie zapłodnienia. To substancja, która otacza oocyt i znajduje się w macierzy międzykomórkowej wzgórka jajonośnego komórki jajowej. Na główce dojrzałego i prawidłowego plemnika natomiast znajdują się receptory, które umożliwiają rozpoznanie i połączenie z hialuronianem znajdującym się w komórce jajowej, dzięki czemu może dojść do zapłodnienia.

Badanie wykonuje się z próbki nasienia.

SCD

Test SCD (ang. Sperm Chromatin Dispersion) służy do oceny stopnia fragmentacji chromatyny plemników.

Fragmentacja DNA plemników może być jednym z głównych powodów spadku płodności mężczyzn.

Wysoki poziom fragmentacji DNA plemników może decydować o:

 • nieprawidłowościach we wczesnym rozwoju zarodka,
 • częstszych wczesnych i spontanicznych poronieniach,
 • podwyższonym ryzyku przeniesienia wad genetycznych na potomstwo.

Badaniem nasienia z uwzględnieniem testu SCD powinni być objęci mężczyźni:

 • których przyczyna niepłodności jest nieznana,
 • powyżej 40. roku życia, nawet jeśli wcześniej mieli dzieci,
 • nieprawidłowych parametrach nasienia (szczególnie morfologii) ,
 • narażeni na działanie substancji toksycznych oraz czynników zwiększających ryzyko uszkodzenia DNA (palenie, żylaki powrózka, czynniki podnoszące temperaturę w mosznie, otyłość, cukrzyca, chemioterapia i radioterapia).

Badanie wykonuje się z próbki nasienia.

MSOME-6600

W przypadku obniżonych parametrów nasienia stwierdzonych w rozszerzonym badaniu nasienia zaleca się rozszerzenie diagnostyki o badanie MSOME (Motile Sperm Organelle Morphology Examination). Wynik badania może być wskazaniem do wykonania procedury in vitro IMSI.

Technika MSOME pozwala na obserwację budowy żywego plemnika w 6000 – 8000 krotnym powiększeniu. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy nie występują zmiany strukturalne w główce plemnika niedostrzegalne przy niskich powiększeniach. Plemnik o właściwej budowie decyduje w dużej mierze o prawidłowym rozwoju zarodka.

Możliwość wyselekcjonowania najzdrowszego i najlepiej rokującego plemnika oraz późniejsze użycie go do zapłodnienia in vitro, w znaczący sposób zwiększają szanse na potomstwo.

Badanie wykonuje się z próbki nasienia.

Badanie kariotypu

Badanie ma na celu wykluczenie nieprawidłowości w budowie i liczbie chromosomów, które mogą być przyczyną niepłodności lub nawracających poronień. Wczesna diagnostyka partnerów zapobiega przenoszeniu wad genetycznych na potomstwo. Badanie kariotypu powinni przeprowadzić oboje partnerzy.

Badanie wykonuje się z próbki krwi.

AZF

Badanie wykrywające mutację genową chromosomu męskiego Y, który wpływa na zakłócenie procesu spermatogenezy, czyli procesu powstawania i dojrzewania plemników. Występuje u 10% – 15% mężczyzn z ciężką oligozoospermią, kryptozoospermią lub azoospermią.

Badanie wykonuje się z próbki krwi.

CFTR

Celem badania jest wykrywanie mutacji genu CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), który jest przyczyną mukowiscydozy, jednej z najpowszechniejszych chorób genetycznych w Polsce. Choroba często wiąże się z bezpłodnością u mężczyzn związaną z wrodzonym brakiem lub niedrożnością nasieniowodów.

Badanie wykonuje się z próbki krwi.

Biopsja jądra

Biopsję najczęściej zleca się pacjentom, u których stwierdzono brak plemników w nasieniu (azoospermia). Biopsja polega na pobraniu fragmentu tkanki z jądra. Z pobranej tkanki uzyskuje się plemniki, które zostaną wykorzystane do zapłodnienia in vitro lub inseminacji.

Badanie ultrasonograficzne moszny

Nieinwazyjne i bezbolesne badanie USG worka mosznowego pozwalające na dokładne określenie wielkości, budowy i unaczynienia jąder, najądrzy i powrózków nasiennych. Dzięki badaniu można stwierdzić występowanie zmian patologicznych, takich jak żylaki powrózka nasiennego, torbiele, guzki. Badanie USG moszny trwa do 30 minut i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Leczenie niepłodności

Proces leczenia w przypadku niepłodności mężczyzn, dostosowuje się do przyczyny, stosując:

 • leki hormonalne,
 • antybiotyki,
 • zabiegi operacyjne (niedrożność przewodów wyprowadzających nasienie, żylaki powrózka nasiennego),
 • techniki wspomaganego rozrodu (ICSI/IMSI-6600) PICSI, hbIMSI.

Wykorzystujemy zaawansowane technologie medyczne w zakresie: zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro (również z wykorzystaniem komórek rozrodczych dawców), inseminacji oraz zabezpieczania płodności.

Zapłodnienie in vitro ICSI 

Intracytoplasmic Sperm Injection to jedna z technik zapłodnienia in vitro stosowana najczęściej w przypadku, gdy przyczyna niepłodności leży po stronie mężczyzny. Jeśli badania diagnostyczne wykażą obniżoną jakość nasienia, zbyt małą liczbę lub ruchliwość plemników, to wówczas dokonuje się ich selekcji. Wybierany jest jeden plemnik o najlepszych parametrach i wprowadzany do dojrzałej komórki jajowej. Metodę ICSI wykorzystuje się również w przypadku niepłodności o charakterze immunologicznym, czyli wtedy, gdy niewłaściwie działający układ odpornościowy niszczy komórki rozrodcze.

Zapłodnienie in vitro IMSI-6600

Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection. To technika in vitro umożliwiająca bardzo precyzyjny dobór plemnika, który zostanie połączony z komórką jajową. Dzięki nowoczesnemu mikroskopowi, który powiększa obraz ponad 6 tysięcy razy, embriolodzy mogą wybrać plemnik o prawidłowej budowie. Metoda jest stosowana zazwyczaj, gdy plemniki mają wiele zmian strukturalnych lub zostały pobrane z jądra lub najądrza pacjenta.

Zapłodnienie in vitro PISCI®

PISCI® to metoda zapłodnienia in vitro, w której plemniki selekcjonowane są na podstawie kryteriów morfologicznych oraz pozytywnej reakcji wiązania plemnika z hialuronianem. Hialuronian odgrywa kluczową rolę w procesie zapłodnienia. Plemnik, który jest dojrzały biologicznie i gotowy do zapłodnienia komórki jajowej, posiada na główce receptory, które umożliwiają rozpoznanie i połączenie z hialuronianem znajdującym się w komórce jajowej, przez co możliwe jest zapłodnienie.

Zapłodnienie in vitro hbIMSI

hbIMSI to metoda zapłodnienia in vitro IMSI z użyciem plemnika właściwie reagującego z hialuronianem (test HBA). Technika IMSI pozwala embriologom wybrać plemnik o prawidłowej budowie na podstawie powiększenia obrazu mikroskopowego sięgającego do 6600 razy. Wybrany plemnik sprawdzany jest dodatkowo pod kątem prawidłowego wiązania z hialuronianem, co pozwala na wybór dojrzałego i zdolnego do zapłodnienia komórki jajowej plemnika.

TESA/ PESA

Pobranie plemników bezpośrednio z jąder (TESA, Testicular Sperm Extraction)  lub najądrzy (PESA, Pericutaneus Epidydimis Sperm Extraction)  za pomocą punkcji. Technika ta daje szansę na potomstwo mężczyznom z azoospermią, czyli całkowitym brakiem plemników w oddawanym nasieniu. Punkcja jest jednym z etapów procedury zapłodnienia in vitro.

NASZA SKUTECZNOŚĆ

Skuteczność leczenia w InviMed jest wysoka. Wynosi aż 43%. Obliczona została na podstawie zestawienia zawierającego wyniki kliniczne ze wszystkich cykli leczenia: IVF, ICSI oraz IMSI. Przedstawione dane dotyczą kobiet ze wszystkich grup wiekowych. Ddane statystyczne klinik InviMed można potwierdzić w raportach ESHRE (Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii). My nie zawyżamy wyników, bo nie musimy. Liczby mówią same za siebie.

Udostępnij