Archiwum Tagów | "zapłodnienie"

Tags: ,

Jak szybko porusza się plemnik?

Opublikowany w 01 sierpnia 2019 przez eliza

Plemniki widziane pod mikroskopem poruszają się z różną prędkością, każdy z niego inną – można przyjąć że wynosi ona od kilku do kilkudziesięciu µm / sekundę. Przy określaniu szybkości ważne też jest czy mamy na myśli szybkość tzw. krzywoliniową, czy prostoliniową. Szybkość prostoliniowa jest zawsze niższa niż krzywoliniowa, bo zwykle jednak plemnik nie płynie zupełnie prosto, a przemieszcza się raczej ruchem obrotowym, co w mikroskopie widoczne jest jakby machał główką na lewo i prawo co powoduje, że jego faktycznie przebyta droga jest dłuższa bo płynie jakby slalomem…

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że to jak plemniki poruszają się pod mikroskopem nie musi być tym samym, jak szybko mogą przemieszczać się w drogach rodnych kobiety. Te szybkości z pewnością nie są takie same – wynika to chociażby z różnej gęstości płynów, zależnej także od fazy cyklu miesięcznego kobiety. Dodatkowo, poza tym, że plemniki same aktywnie „podróżują” w drogach rodnych kobiety, są także przyspieszane przez skurcze macicy i jajowodów, które pomagają im przemieszczać się w kierunku miejsca zapłodnienia.

Różne badania wspominają o różnej szybkości plemników, jednak dla uśrednienia możemy przyjąć, że jest to 35µm na sekundę. Ludzki plemnik ma długość około 55µm dlatego można w uproszczeniu przyjąć, że w czasie 1 sekundy pokonuje on drogę równą 0,63 swojej długości. Idąc tym samym tropem, na pokonanie odległości równej swej długości będzie potrzebował 1,5 sekundy, a w minutę pokona odległość 2,1 milimetrów. Jeśli przez godzinę będzie ciągle „wiosłował” z tą samą prędkością to przebędzie drogę ponad 12 centymetrów – wydaje się nieźle jak na najmniejszą komórkę ludzkiego organizmu! Żeby przełożyć to na jakieś wyobrażalne dla nas prędkości niemikroskopowe – jeśli plemnik byłby wielkości 44-centymetrowej ryby to przemieszczał by się z prędkością zaledwie jednego kilometra na godzinę… czyli wcale nie tak szybko jak by się mogło nam wydawać… Tak czy inaczej, jeśli założymy, że po stosunku plemnik ma do przebycia odległość równej długości macicy (około 7 cm) + długość jajowodu (około 12 cm) to może tego dokonać w czasie poniżej 2 godzin i to zakładając jego prędkość na poziomie tylko 35 µm na sekundę, co może być niedoszacowane (wiadomo, że w procesie kapacytacji do którego dochodzi już w drogach rodnych kobiety plemniki „przyspieszają”). Są doniesienia, że w sprzyjających warunkach plemniki znajdują się w miejscu zapłodnienia (w jajowodzie) już po 30 minutach od ich „zdeponowania” w pochwie.

Komentarze (0)

HBA komora

Tags: ,

Test HBA (wiązania z hialuronianem) – czy plemniki funkcjonują poprawnie?

Opublikowany w 14 września 2011 przez blimusiek

Choć badanie ogólne nasienia powinno być jednym z pierwszych elementów diagnostyki pary mającej problem z płodnością, czasami nie jest ono badaniem ostatnim i wystarczającym (u mężczyzny). Należy pamiętać, że w badaniu ogólnym oceniane są wybrane cechy plemników (i ejakulatu), takie jak np. ruchliwość, koncentracja, żywotność czy budowa. Cechy te można zaobserwować pod zwykłym mikroskopem, natomiast niektóre inne cechy plemników już tak łatwo obserwowalne nie są. Między innymi także dlatego pozytywny wynik badania ogólnego nie daje całkowitej pewności, że plemniki danego pacjenta są zdolne do zapłodnienia – po prostu w tym badaniu nie są brane pod uwagę wszystkie ich cechy, które mogą decydować o tej zdolności. Jednym z testów, które można przeprowadzić w celu głębszej analizy jakości plemników jest test wiązania z hialuronianem (kwasem hialuronowym) znany jako HBA (ang. Hyaluronan Binding Assay). Aby poznać podłoże tego testu potrzebne jest nieco fizjologii: plemniki powstają w jądrach męskich w procesie spermatogenezy, a po uwolnieniu się z nabłonka plemnikotwórczego w jądrze są transportowane do najądrza, gdzie przebywają, dalej dojrzewają i nabywają cechy, które umożliwiają im wypełnianie swojej wyspecjalizowanej funkcji (przemieszczania się w drogach rodnych kobiety oraz zapłodnienia komórki jajowej). Ponieważ zdolność wiązania się plemników z hialuronianem jest uzyskiwana dość późno w procesie dojrzewania plemników, to test ten pozwala wnioskować jednocześnie o funkcjonalności i o dojrzałości plemników. Dojrzałe plemniki są w stanie wiązać się z kwasem hialuronowym, podczas gdy plemniki niedojrzałe takiej możliwości nie mają. Poza tym, zdolność plemników do wiązania z hialuronianem jest oznaką prawidłowego ukończenia etapów zachodzących wcześniej w procesie produkcji plemników i będących także dowodami dojrzałości plemników np. właściwego rozdziału materiału genetycznego w czasie podziałów komórkowych (mejozy), stabilizacji tego materiału, pozbycia się nadmiaru cytoplazmy, wytworzenia struktur akrosomu, wstawki i witki plemnika, przemodelowania struktury błony komórkowej i wbudowania w nią odpowiednich receptorów.

Dlaczego wiązanie z kwasem hialuronowym jest takie istotne dla plemników?

Kwas hialuronowy jest związkiem obficie występującym w przestrzeni otaczającej komórkę jajową (w osłonce przejrzystej oraz komórkach otaczających uwolniony z jajnika oocyt). Z punktu widzenia zapłodnienia, rozpoznanie komórki jajowej oraz przenikanie przez otaczające ją warstwy jest dla plemników kluczowe, gdyż w konsekwencji umożliwia zapłodnienie. Dlatego właśnie dojrzałe plemniki zawierają na swoich główkach specjalne białka pozwalające na rozpoznanie i przyłączanie się do hialuronianu – co jest wykorzystywane w teście wiązania z kwasem hialuronowym.

Poniższy filmik przedstawia test HBA pod mikroskopem – widać wyraźnie, że niektóre plemniki (w tym przypadku większość) są przyczepione główkami do szkiełka mikroskopowego – pomimo intensywnych ruchów witki nie są w stanie płynąć dalej, co najwyżej obracają się wokół własnej, unieruchomionej główki. Plemniki związane/przyklejone do szkiełka to właśnie te prawidłowe.

Ograniczenia badania

Aby przeprowadzić badanie HBA plemniki muszą wykazywać ruchliwość, ponieważ wynik uzyskuje się na podstawie zliczania plemników ruchomych (związanych oraz nie związanych z płytką pokrytą kwasem hialuronowym, którą obserwuje się pod mikroskopem). Dlatego badania nie przeprowadza się w przypadkach ciężkiej asthenozoospermii (braku ruchliwości plemników). Poza tym badanie to może być trudne do przeprowadzenia u pacjentów z bardzo małą liczbą plemników (ciężką oligozoospermią). Co prawda minimalna liczba plemników na mililitr, od której nie wykonuje się tego badania, nie jest określona, ale przy niewielkiej liczbie plemników obserwacja pozwalająca na uzyskanie wiarygodnych wyników może być bardzo pracochłonna. Dlatego to, czy badanie to jest wykonywane, czy też nie u pacjentów z niskimi wartościami liczebności plemników, zależy od praktyki stosowanej w danym laboratorium. Pomimo trudności z wykonaniem badania w przypadku pacjentów z niską liczbą plemników, wykonanie badania wiązania z hialuronianem jest bardzo istotne do kwalifikacji tych pacjentów do dalszych procedur. Pacjenci z oligozoospermią są zwykle kwalifikowani do procedury ICSI przy czym w przypadku gdy test wiązania z hialuronianem wykazuje niski odsetek plemników związanych powinni być oni zakwalifinowany do PICSI (a nie do ICIS). PICSI jest techniką docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika (czyli ICSI) poprzedzoną wyborem plemnika związanego z hialuronianem.

Należy też pamiętać, że badanie HBA powinno być wykonywane ze świeżego nasienia (nie później niż 3 godziny po oddaniu). Co prawda plemniki po mrożeniu i rozmrożeniu, wirowaniu,  procedurze swim-up czy innych procedurach przygotowujących nasienie zachowują zdolność do wiązania z kwasem hialuronowym, ale nie ma określonych wartości referencyjnych dla takiego materiału.

Interpretacja wyników

Nie istnieją precyzyjne wartości referencyjne, do których należy odnosić wyniki badania wiązania plemników z hialuronianem. Wartości te mogą się różnić w zależności od producenta testu i są każdorazowo podawane w instrukcji przeprowadzania testu danej firmy i dlatego powinny być zawsze podawane na wyniku, by umożliwić jego interpretację. Wyniki dla jednego z producentów wynoszą np.: >=80% plemników związanych do płytki – wynik pozytywny (prawidłowa dojrzałość i funkcjonalność plemników), <80% plemników związanych z podłożem – obniżona dojrzałość i funkcjonalność plemników. Nie należy interpretować tych wartości w taki sposób, że wartości poniżej 80% świadczą o bezpłodności, jednakże im niższy odsetek plemników związanych z hialuronianem, tym słabszy ich potencjał do zapłodnienia.

Badania pokazują, że wyniki testu HBA dodatnio korelują z morfologią plemników – jeśli plemniki nie wykazują zdolności wiązania się z hialuronianem to często mają też pogorszoną morfologię. Zaobserwowano także, że plemniki wiążące się z kwasem hialuronowym mają kilkukrotnie lepsze parametry genetyczne (mniejsza liczba zaburzeń chromosomowych) niż plemniki nie wykazujące wiązania w teście HBA.

Kiedy wykonać badanie HBA?

Badanie to powinno wykonać się w przypadku niepłodności idiopatycznej (o nieustalonej przyczynie) lub jako badanie uzupełniające do ogólnego badania nasienia.

HBA komora

Zdjęcie przedstawia specjalną komorę do wykonywania testu HBA.

Zastosowanie kwasu hialuronowego w technikach rozrodu wspomaganego

Kwas hialuronowy jest także stosowany jako składnik specjalnych podłóż i narzędzi selekcyjnych wspomagających przygotowanie nasienia do metod wspomaganego rozrodu, ponieważ umożliwia on „wychwycenie” plemników o najlepszej jakości (dojrzałych, żywotnych, bez zaburzeń genetycznych), których zastosowanie np. w ICSI znacząco zwiększa szansę powodzenia całej procedury. Taka procedura, z zastosowaniem plemników wykazujących wiązanie z kwasem hialuronowym nosi nazwę PICSI (i jest odmianą powszechnie znanej procedury dokomórkowego wstrzyknięcia plemnika, czyli ICSI).

Gdzie wykonać to badanie: link

Komentarze (1)

Tags: , ,

Plemniki zakażone wirusem HPV mają zdolność zapłodnienia oocytu

Opublikowany w 12 marca 2019 przez eliza

Wiadomo, że infekcje wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego) są związane z niepłodnością. Na poziomie niemolekularnym okazuje się, że u mężczyzn z zakażeniem obniżona jest jakość nasienia, i że trudniej jest uzyskać i donosić ciążę u ich partnerek. Natomiast co dzieje się na poziomie molekularnym? Okazuje się, że wirus HPV używa podobnej strategii „przenoszenia się i atakowania” plemników jak inne wirusy prenoszone drogą płciową np. HIV i HSV. Oddziałuje on z proteoglikanem (glikozylowanym białkiem) obecnym w błonie plemników znanym jako Syndecan-1 (jest to zresztą receptor obecny na wielu innych komórkach, szczególnie komórkach śródbłonka należący do grupy proteoglikanów siarczanu heparanu (HSPG)), który znajduje się w plemnikach przede wszystkim w rejonie równikowym główki plemnikowej. Dzięki tej interakcji wirus może dostać się do wnętrza komórki plemnikowej. Jak się okazało, taki zainfekowany plemnik ma zdolność zapłodnienia komórki jajowej (choć jest ona nieco niższa niż w przypadku plemnika niezainfekowanego). Badaczom udało się potwierdzić nie tylko, że dochodzi do penetracji plemnika do komórki jajowej, ale także do aktywacji i transkrypcji przeniesionych za jego pośrednictwem genów HPV, a także do przeniesienia białek znajdujących się w wirusie (białka kapsydu).

Jak zaznaczają autorzy tych badań, prowadzone były one co prawda z udziałem plemników ludzkich, ale używany oocyt nie pochodził od kobiet (ze względów etycznych) – zamiast tego używany był oocyt chomika, co jest często używanym i dobrze znany modelem w naukach medycznych dotyczących zapłodnienia i wiadomo, że plemniki ludzkie są w stanie zapłodnić oocyt chomiczy. Tak więc nie ma 100% pewności, że podobna sytuacja zachodzi w warunkach in vivo, czy naturalnym zapłodnieniu, choć trzeba to brać pod uwagę. Śpieszę jeszcze donieść dla niewtajemniczonych, że w konsekwencji zapłodnienia oocytu chomika plemnikiem człowieka, nie dochodzi do dalszego rozwoju tak powstałego zarodka i nie rodzą się z tego żadne hybrydy człowieka i chomika…

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Foresta C, et al. Mechanism of human papillomavirus binding to human spermatozoa and fertilizing ability of infected spermatozoa. PLoS One. 2011;6:e15036

Opublikowano: 12.03.2019

Komentarze (0)

Test HBA – poszerzenie diagnostyki seminologicznej dostępne dla każdego laboratorium

Tags: , , ,

Test HBA – poszerzenie diagnostyki seminologicznej dostępne dla każdego laboratorium

Opublikowany w 25 października 2013 przez eliza

Test wiązania z hialuronianem (kwasem hialuronowym) znany jako HBA (ang. Hyaluronan Binding Assay) jest testem funkcjonalności plemników rozszerzającym rutynową diagnostykę seminologiczną (producent: ORIGIO).

Zdolność wiązania się plemników z hialuronianem jest uzyskiwana w końcowych etapach produkcji i jest oznaką nie tylko obecności samego receptora w błonie komórkowej plemnika, ale i prawidłowego ukończenia takich etapów produkcji plemników, jak rozdziału materiału genetycznego w czasie mejozy, stabilizacji tego materiału, pozbycia się nadmiaru cytoplazmy, wytworzenia struktur akrosomu, wstawki i witki plemnika, przemodelowania struktury błony komórkowej i wbudowania w nią odpowiednich, innych receptorów.

Kwas hialuronowy jest związkiem obficie występującym w osłonce przejrzystej oraz wieńcu promienistym otaczającym oocyt i z tego względu receptor dla tego kwasu jest tak ważny dla prawidłowego funkcjonowania plemnika. Plemniki wykazujące możliwość wiązania z hialuronianem mają tym samym zdolność do rozpoznania komórki jajowej, przenikania przez otaczające ją osłony, a tym samym do zapłodnienia. Natomiast plemniki nie wiążące się z kwasem hialuronowym tych zdolności nie mają. Dlatego metoda z zastosowaniem kwasu hialuronowego (diagnostycznie szkiełka HBA, terapeutycznie – PICSI) okazuje się równie przydatnym narzędziem diagnostycznym jak np. testy defragmentacji DNA, a jeśli chodzi o typowanie plemników które powinny być użyte do zapłodnienia (metodą PICSI) jest jedyna w swoim rodzaju.

 

Wykonanie testu

Wykonanie i ocena testu są wyjątkowo proste i szybkie. Na szkiełko podstawowe opłaszczone kwasem hialuronowym nakłada się 7-10μl wymieszanego nasienia i nakrywa szkiełkiem nakrywkowym zawierającym w centrum siatkę 10×10 kwadratów (analogiczną jak w komorze Maklera) ułatwiającą zliczanie (oba szkiełka są dostarczone w zestawie do wykonywania testu).

 

HBA komora

Zdjęcie przedstawia szkiełko do wykonywania testu HBA. Na każdym szkiełku znajdują się dwa pola do wykonania dwóch testów. Na zdjęciu pole po lewej jest przykryte szkiełkiem nakrywkowym.

 

Szkiełko ocenia się w mikroskopie świetlnym po 10-20 minutach, w powiększeniu 200 lub 400x. Należy zliczyć przynajmniej 100 ruchliwych plemników (zliczenie większej liczby zwiększa precyzję metody), które różnicuje się na dwie grupy:
– plemniki, które związały się z kwasem hialuronowym – nie wykazujące ruchu postępowego, związane główką z powierzchnią szkiełka, wykazujące szybkie ruchy witki z jednoczesnym brakiem ruchu postępowego (mogą okręcać się wokół osi wyznaczonej przez główkę plemnika),
– plemniki niewiążące się z kwasem hialuronowym – wykazujące ruch postępowy bez oznak wiązania.

Wg zaleceń producenta wynik testu traktuje się jako prawidłowy jeżeli >=80% ruchliwych plemników wiąże się w teście HBA (mniej niż 80% ruchliwych plemników związanych – wynik nieprawidłowy, płodność obniżona). Nie należy jednak interpretować tych wartości w taki sposób, że wartości poniżej 80% świadczą o bezpłodności – im niższy odsetek plemników związanych z hialuronianem, tym słabszy (ale nie zerowy) ich potencjał do zapłodnienia.

Poniższe filmy przedstawiają pozytywny i negatywny wynik testu HBA.

Negatywny wynik testu HBA – preparat mikroskopowy z nasienia, w którym widoczne są plemniki pływające swobodnie i nie „przyłączające się” do szkiełka mikroskopowego pokrytego kwasem hialuronowym.

Pozytywny wynik testu HBA – preparat mikroskopowy z nasienia, w którym widoczne są plemniki w większości przyłączone do szkiełka mikroskopowego pokrytego kwasem hialuronowym (stosunkowo niewiele plemników pływa swobodnie). Główki plemników są „uwięzione” na szkiełku, natomiast witki poruszają się.

Zobacz inne filmy na: badanie-nasienia.pl/filmy

Należy pamiętać, że test HBA można wykonać jedynie w próbkach, w których występują plemniki ruchliwe. Poza tym badanie to może być trudne do przeprowadzenia u pacjentów z bardzo małą liczbą plemników (analiza może być pracochłonna i wymagać użycia więcej niż jednego szkiełka). Jednakże, dla tych pacjentów (oligozoospermia, kryptozoospermia) badanie wiązania z hialuronianem może mieć szczególną wagę – decyduje ono o kwalifikacji do odpowiedniej procedury zapłodnienia pozaustrojowego: ICSI lub PICSI, oraz o szansach powodzenia tych procedur. PICSI jest techniką docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika (czyli ICSI) poprzedzoną wyborem plemnika związanego z hialuronianem, czyli dojrzałego. Zdolność wiązania z hialuronianem jest zachowana po procedurach mrożenia nasienia oraz po ich preparatyce np. wirowaniu w gradiencie lub swim-upie, jednakże ww. wartości do interpretacji wyniku są ustalone dla nasienia świeżego.

 

Wskazania do wykonania

Ze względu na fakt, iż nawet prawidłowy wynik badania ogólnego nasienia nie gwarantuje płodności danego mężczyzny, test HBA jest traktowany jako badanie uzupełniające w diagnostyce męskiej niepłodności. Z tego względu może być wykonywany rutynowo przy każdej analizie nasienia lub jako badanie rozszerzające diagnostykę, o szczególnej wadze w następujących przypadkach:

– pacjenci o prawidłowych parametrach badania ogólnego, w sytuacji przedłużającej się niepłodności o nieustalonej przyczynie;
– pacjenci o wysokim odsetku plemników o nieprawidłowej morfologii;
– pacjenci o wysokim odsetku plemników z zaburzeniami jakości chromatyny plemnikowej;
– pacjenci kwalifikowani do metod rozrodu wspomaganego, szczególnie do ICSI, w celu ustalenia czy należy u nich zastosować tradycyjną procedurę, czy powinno się ją poprzedzić selekcją plemników na podłożu z hialuronianem (PICSI).

Należy też pamiętać, że obecność receptora dla hialuronianu na plemnikach może być czasowo upośledzana przez różne czynniki zaburzające produkcję i dojrzewanie plemników, dlatego też wynik testu HBA nie jest niezmienny przez całe życie pacjenta. Z tego też powodu w niektórych przypadkach stosowne może być powtórzenia badania.

Podsumowując, test HBA jest bardzo cennym wzbogaceniem diagnostyki seminologicznej, technicznie dostępnym dla każdego laboratorium wykonującego badanie ogólne, gdyż nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu i wyposażenia poza mikroskopem.

 

Wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma:
Rovers Polska Sp. z o.o.
05-501 Piaseczno, ul. Stołeczna 10
tel.: 22 737-11-95, faks: 22 737-11-96
e-mail: info@rovers.pl

 

Więcej nt. sposobu wykonania testu HBA oraz PICSI: link


Komentarze (0)

Tags: , , , ,

Lepsze nasienie u ojców bliźniaków

Opublikowany w 23 stycznia 2013 przez eliza

Ciekawych informacji na temat ojców bliźniaków dostarczyło badanie duńskich naukowców opisane w 2007 roku. Otóż wykazali oni, że ojcowie bliźniaków mają lepsze parametry nasienia w porównaniu do ojców dzieci z ciąż pojedynczych. Ojcowie bliźniaków mieli o kilkanaście punktów procentowych wyższą ruchliwość plemników oraz o kilka punktów procentowych lepszą morfologię plemników. Także koncentracja plemników o tych mężczyzn była wyższa. Co ciekawe, dotyczyło to przede wszystkim ojców bliźniaków dwujajowych.
Wyniki te potwierdziły teorię, że uzyskiwanie ciąż bliźniaczych jest miernikiem płodności, co dodatkowo jest także wspierane przez wyniki innych badań pokazujące, że odsetek ciąż bliźniaczych u mężczyzn z obniżonym potencjałem płodności jest także obniżony.

Na podstawie: Hum Reprod. 2007 Mar;22(3):751-5. Epub 2006 Nov 29. Twin pregnancy possibly associated with high semen quality. Asklund C, Jensen TK, Jørgensen N, Tabor A, Sperling L, Skakkebaek NE.

Komentarze (0)

Tags: ,

Mitochondrialne DNA tylko od matki

Opublikowany w 15 stycznia 2013 przez eliza

Zarówno plemniki jak i komórka jajowa zawierają w swej komórce mitochondria, a w nich mitochondrialny, kolisty materiał genetyczny, czyli tzw. mitochondrialne DNA (mtDNA). W momencie zapłodnienia w plemniku znajduje się około 100 kopii mtDNA natomiast w komórce jajowej około 100 tysięcy takich kopii. Plemnikowe mtDNA  posiada przyłączone (jeszcze w trakcie pobytu plemników w jądrze) białko ubikwitynę, która „naznacza” plemnikowe mtDNA do zniszczenia, przez co jest ono podatne na mutację i w efekcie nie udaje mu się przetrwać w rozwijającym się zarodku. Z tego względu, każdy organizm zawiera w swoich komórkach jedynie mtDNA odziedziczone po matce.

Komentarze (0)

Tags: ,

Urodziny bliźniaczek po blisko 12-letnim mrożeniu komórki jajowej

Opublikowany w 14 listopada 2012 przez eliza

Rekordowo długi czas przechowywania zamrożonej komórki jajowej, wynoszący prawie 12 lat, zakończony narodzinami zdrowych dzieci, udało się odnotować grupie badawczej z Argentyny. Komórki jajowe pobrano blisko 12 lat wcześniej, od 33-letniej kobiety. Po blisko 12 latach odmrożono 7 oocytów, z których przeżyło 5, a 4 z nich udało się zapłodnić przy pomocy ICSI. Biologicznej „właścicielce” tych komórek, 45-letniej wówczas kobiecie podano 2 zarodki, co doprowadziło do urodzin dwóch dziewczynek – bliźniaczek dwujajowych.

Ten rekord jest kolejnym dowodem na nieustanny postęp w technikach wspomaganego rozrodu. Choć uzyskanie ciąży z mrożonych komórek jajowych do niedawna nastręczało dużych problemów,  obecnie coraz większy odsetek tego typu procedur kończy się powodzeniem. Dzięki temu udaje się też ominąć część problemów etycznych związanych z mrożeniem zarodków, z którymi wcześniej musiały mierzyć się pary uczestniczące w procedurach in vitro.

 

Na podstawie: Quintans CJ, Donaldson MJ, Urquiza MF, Carretero I, Pasqualini RA, Horton M, Pasqualini RS. Live birth of twins after IVF of oocytes that were cryopreserved almost 12 years before Reprod Biomed Online. 2012 Sep 16.

Komentarze (1)

Tags: ,

Reakcja akrosomalna plemników

Opublikowany w 04 kwietnia 2012 przez eliza

Reakcja akrosomalna jest to proces zachodzący w momencie bezpośredniego zetknięcia plemnika z komórką jajową, co zwykle ma miejsce w rozszerzeniu jajowodu zwanym bańką. Proces ten pozwala na wniknięcie plemnika do komórki jajowej i jej zapłodnienie. Reakcja akrosomalna jest indukowana przez białko (glikoproteinę) zawartą w osłonce przejrzystej komórki jajowej, która działa jako ligand dla receptorów znajdujących się na główce plemnika. Chociaż najistotniejszym elementem w indukcji reakcji akrosomalnej jest wiązanie ligandu z receptorem udowodniono, że zachodzeniu tego procesu towarzyszy wiele czynników dodatkowych (tzw. ko-faktorów) m.in. progesteron. W czasie reakcji akrosomalnej plemnik uwalnia z akrosomu liczne enzymy pozwalające na przejście przez wieniec komórek otaczających komórkę jajową (tzw. wieniec promienisty) i osłonkę przejrzystą tej komórki. Do enzymów tych zaliczamy hialurnodazę, akrozynę, fosfatazy kwaśne, β-N-acetyloglukozaminidazę, fosfolipazy, kolagenazy, neuraminidazy, esterazy.

Akrosom jest to specyficzny region na szczycie główki plemnika, widoczny w mikroskopie świetlnym jako przejaśnienie na główce. Jest to właściwie pęcherzyk, wypełniony substancjami umożliwiającymi poszczególne etapy zapłodnienia. Powinien on zajmować nie mniej niż 40% powierzchni główki plemnika (obserwowanej w mikroskopie), ale nie więcej niż 70%. Przy ocenie morfologii plemników ocenia się między innymi czy akrosom występuje i czy jest prawidłowej wielkości, czy nie ma w nim zbyt wielu wakuol. Tylko plemniki z prawidłowym akrosomem mogą być sklasyfikowane jako prawidłowe morfologicznie.

Reakcja akrosomalna i zapłodnienie w warunkach fizjologicznych musi być poprzedzona procesem kapacytacji plemników, w tym ich hiperaktywacją, która objawia się m.in. znaczącym zwiększeniem szybkości ruchu i amplitudy wychyleń bocznych witki plemnika. Tylko plemniki, które przeszły kapacytację są zdolne do reakcji akrosomalnej.

Po tym jak plemnik wniknie do komórki jajowej zachodzi w niej tzw. reakcja korowa (zmiana w błonie komórkowej), która uniemożliwia wnikanie kolejnym plemnikom, a tym samym zapobiega powstaniu zygoty triploidalnej (lub poliploidalnej).

Zdarza się także występowania tzw. spontanicznej reakcji akrosomalnej, do której dochodzi pomimo, że plemnik nie zetknął się z komórką jajową. Plemnik, który uległ spontanicznej reakcji akrosomalnej w oddaleniu od komórki jajowej nie jest już zdolny do jej zapłodnienia.

W praktyce klinicznej leczenia niepłodności wykazano, że w wielu przypadkach niepłodności, przyczyną problemów z zapłodnieniem była właśnie niezdolność plemników do prawidłowego przejścia reakcji akrosomalnej. Dlatego ocena reakcji akrosomalnej plemników danego pacjenta może wnieść istotne informacje do diagnostyki niepłodności, oceny potencjału płodności oraz ułatwić wybór właściwej metody wspomaganego rozrodu. Istnieją specjalne testy, które przy pomocy różnych metod pozwalają na ocenę reakcji akrosomalnej, jednak z reguły nie są one wykonywane rutynowo.

Komentarze (0)

<!--:pl-->Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME<!--:-->

Tags: , , , ,

Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME

Opublikowany w 16 stycznia 2012 przez eliza

IMSI-MSOME to technologia optyczno-cyfrowa wykonywana przy użyciu specjalistycznych mikroskopów wysokiej klasy, dzięki której można szczegółowo zaobserwować wiele detali budowy plemnika, zwłaszcza jego główki, a w tym jądra komórkowego i dzięki temu użyć „najlepszego” plemnika do procedury ICSI – docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika. Szczegółowe badanie morfologiczne plemników w czasie rzeczywistym, przy powiększeniu optyczno-cyfrowym od 6000 do 12000 razy (MSOME – ang.: Motile sperm organelle morphology examination) daje możliwość wyselekcjonowania najlepszych i najbardziej prawidłowych plemników do wstrzyknięcia do komórki jajowej. Zabieg ten, zwany IMSI, pozwala na uzyskanie większego odsetka implantacji, ciąż klinicznych, a jednocześnie zmniejszenie odsetka wczesnych, samoistnych poronień.

Analiza morfologiczna plemników stanowi ważną cześć działań diagnostycznych niepłodności męskiej. Wiele badań wskazuje na istnienie zależności między nieprawidłową budową plemników a wynikami zabiegu docytoplazmatycznej iniekcji plemników (ICSI). Wydaje się, że odsetek ciąż po zabiegu ICSI zależy od wyglądu plemnika wprowadzonego do komórki jajowej. Badania naukowe dowiodły, że wykorzystanie techniki takiej jak IMSI (ang.: intracytoplasmatic morphology-selected sperm injection) zwiększa skuteczność procedury docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika u par, u których wcześniej notowano niepowodzenia [1].

Podkreślany jest także fakt, że to właściwa struktura jądra komórkowego plemnika jest decydująca przy wyborze plemników wstrzykiwanych do komórki jajowej i procedury w których wybrano plemniki z jądrem o prawidłowym wyglądzie prowadziły do zwiększenia odsetka prawidłowych implantacji zarodka, ciąż oraz zmniejszenia odsetka poronień w porównaniu z procedurami, w których wykorzystywano plemniki nieprawidłową strukturą jądra komórkowego [2].

Opisana procedura IMSI-MSOME jest dostępna także w niektórych klinikach leczenia niepłodności w Polsce i jest szczególnie polecana dla par, w których znaczenie ma czynnik męski i u których notowano wcześniejsze niepowodzenia przy zastosowaniu tradycyjnego ICSI.

Gdzie wykonać IMSI-MSOME: link

 

1.             Bartoov, B., et al., Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection. Fertil Steril, 2003. 80(6): p. 1413-9.

2.             Berkovitz, A., et al., The morphological normalcy of the sperm nucleus and pregnancy rate of intracytoplasmic injection with morphologically selected sperm. Hum Reprod, 2005. 20(1): p. 185-90.

 

 

Komentarze (1)

Tags: ,

Czynność i funkcjonowanie plemnika

Opublikowany w 18 września 2011 przez blimusiek

Transport plemników w męskim układzie płciowym ma charakter bierny, natomiast ich wędrówka w żeńskim układzie rozrodczym jest procesem czynnym, nazywanym też migracją. Bierny transport plemników zależy przede wszystkim od ciśnienia płynu wewnątrzkanalikowego w jądrze i w najądrzu oraz od perystaltyki nasieniowodów. Natomiast przemieszczanie się w drogach rodnych kobiety zależy głównie od ruchu samych plemników, czyli od ich właściwości motorycznych.

Po stosunku, większość plemników przedostaje się w okolice szyjki macicy, a ich część migruje do jamy macicy i jajowodów. Szybkość wędrówki plemników, poza tym, że zależy od ich motoryki, jest także zależna w dużym stopniu od właściwości śluzu szyjkowego (od jego przenikliwości). W optymalnym okresie okołoowulacyjnym, już po upływie 5 minut od depozycji nasienia w pochwie, plemniki mogą znaleźć się w jajowodach, gdzie odbywa się zapłodnienie. W pierwszej fazie cyklu menstruacyjnego kobiety, plemniki nie mogą tak skutecznie migrować w jej drogach rodnych, więc wiele z nich zatrzymuje się w tzw. kryptach gruczołów szyjkowych, co nazywane jest kolonizacją krypt szyjkowych. Plemniki stopniowo opuszczają krypty, w których mogą przebywać nawet do 7-9 dni i kierują się w stronę jamy macicy i dalej do jajowodów.

Kapacytacja (fizjologiczne uzdatnienie) jest procesem dalszego dojrzewania plemników w trakcie ich migracji w żeńskim układzie płciowym. Proces ten jest niewykrywalny morfologicznie – nie powoduje żadnych zmian w budowie plemnika. Rozpoczyna się on od szybkiego napływu jonów Ca do komórki plemnika, co wywołuje nasilenie jego ruchliwości (tzw. hiperkinezę). W błonie komórkowej plemnika dochodzi do zmiany (obniżenia) stosunku cholesterolu do fosfolipidów. Dochodzi także do destabilizacji błony komórkowej plemnika. Plemniki pozbywają się także resztek plazmy nasienia które mogą znajdować się na ich powierzchni, ponieważ mogą one mieć właściwości utrudniające zapłodnienie. Czas potrzebny do kapacytacji wynosi u człowieka około 6 godzin. Proces kapacytacji jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania plemnika, ponieważ umożliwia zapoczątkowanie tzw. reakcji akrosomalnej, która z kolei jest kluczowa dla osiągnięcia przez plemnik zdolności do penetracji otoczki komórki jajowej, a więc zapłodnienia.

Reakcja akrosomalna to końcowy etap dojrzewania plemników w trakcie migracji w drogach rodnych kobiety, a jednocześnie początek zapłodnienia. Reakcja ta polega na rozpadzie i uwolnieniu zawartości akrosomu (szczytowa część w główce plemnika) po jego kontakcie z otoczką przejrzystą komórki jajowej. Reakcja akrosomalna zapoczątkowana jest napływem jonów Ca do główki plemnika. W konsekwencji dochodzi do uwolnienia enzymów proteolitycznych (m.in. proakrozyny) z akrosomu, co umożliwia plemnikom przejście przez otoczkę komórki jajowej. Podczas tej reakcji zmienia się struktura równikowego regionu błony komórkowej główki plemnika, co pozwala na boczne, równikowe przyleganie plemnika do błony komórki jajowej, od którego zaczyna się proces zapłodnienia.

Komentarze (0)

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy