Marihuana a produkcja plemników?

12 stycznia 2014

Wpływ marihuany na płodność męską jest wobec często dyskutowany ze względu na jej rosnące spożycie, szczególnie wśród młodych mężczyzn. Niestety brak jest w tym zakresie precyzyjnych badań na ludziach.

Uzyskano natomiast wyniki obrazujące negatywny wpływ konopii (Cannabis sativa) na jakość nasienia u zwierząt laboratoryjnych. U dorosłych samców myszy, które przez 36 kolejnych dni otrzymywały duże dawki wyciągu z konopii obserwowano zmiany w jądrach prowadzące do produkcji mniejszej liczby plemników oraz obniżenia ich żywotności i ruchliwości, a także obniżony poziom testosteronu we krwi obwodowej. Poza tym, obserwowano też u nich zmniejszenie się liczby receptorów dla LH w jądrach, co mogło mieć bezpośredni wpływ na zmniejszenie produkcji testosteronu, a przez to osłabienie produkcji plemników. Natomiast w badaniach u szczurów obserwowano zmniejszenie się liczby plemników obecnych najądrzach już po 20 dniach podawania ekstraktu z konopii.

Badania te mogą w sposób pośredni dowodzić, że zażywanie marihuany, szczególnie w przypadkach stosowania długotrwałego i stosowania dużych dawek może mieć negatywny wpływ na płodność męską.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med)
Na podstawie:
[1] Banerjee A, Singh A, Srivastava P, Turner H, Krishna A. Effects of chronic bhang (cannabis) administration on the reproductive system of male mice. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 2011 Jun;92(3):195-205
[2] Sailani MR, Moeini H. Effect of Ruta graveolens and Cannabis sativa alcoholic extract on spermatogenesis in the adult wistar male rats. Indian J Urol. 2007 Jul;23(3):257-60

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *