Archiwum Tagów | "normy"

swimcount domowe badanie nasienia i plodnosci meskiej

Tags: , , , ,

SwimCount – domowy test do badania nasienia

Opublikowany w 02 stycznia 2018 przez eliza

Na światowym i polskim rynku pojawiają się nowe rozwiązania i urządzenia ułatwiające analizę i badanie nasienia. Są to zarówno nowe rozwiązania dla klinik leczenia niepłodności i laboratoriów diagnostycznych wykonujących badanie nasienia, ulepszenia ułatwiające analizę manualną jak i wspomaganą komputerowo, ale także rozwiązania „domowe”, czyli testy które pacjent sam może wykonać z próbki nasienia. Chociaż testy i badania wykonywane w profesjonalnych laboratoriach są z reguły najbardziej wiarygodne w pewnych sytuacjach wykonanie testów domowych może być uzasadnione. Jeśli chodzi o badanie nasienia ciągle zdarzają się sytuacje, że mężczyźni z różnych powodów nie chcą udać się na badanie do laboratoriów (więcej o takich powodach piszemy na: Dlaczego mężczyzna nie chce zbadać nasienia i jak go przekonać?) stąd urządzenia czy testy do samokontroli stanu nasienia „w domu” w tej grupie pacjentów mogą okazać się rozwiązaniem „pomostowym”, pozwalającym na choćby wstępną, skreeningową ocenę jakości nasienia. W konsekwencji może stać się to przyczynkiem do wykonania badania w laboratorium diagnostycznym. Innym powodem sensowności wykorzystywania testów domowych może być znaczna odległość, czy niedostępność laboratorium – w Polskich realiach faktycznie są miejsca na mapie gdzie do najbliższego laboratorium wykonującego tego typu badania pacjent musiałby dojechać np. 100km co wiąże się z uciążliwościami (konieczność dopasowania się do godzin pracy laboratorium, koszty, czas dojazdu, dzień wolny w pracy itp.). A ponieważ popyt nakręca podaż do „domowe” testy płodności stają się w naszym kraju dostępne i pacjenci będą po nie zapewne sięgać – ważne aby wykonywali je prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producenta oraz mieli świadomość, że nie należy ich traktować jako ostatecznej wyroczni w sprawach swojej płodności i w sytuacjach przedłużających się problemów z zajściem w ciążę konsultacja lekarska (a i z pewnością ocena nasienia w laboratorium diagnostycznym) może okazać się nieunikniona.

Nowością na polskim rynku testów oceniających nasienie (spermę) jest urządzenie SwimCount. Jest to test oceniający koncentrację plemników ruchliwych, a więc odnoszący się do dwóch z ważnych parametrów dotyczących plemników – ich liczby i ruchliwości.

swimcount domowe badanie nasienia i plodnosci meskiej Wykonanie testu zajmuje około godziny od oddania nasienia: 30 minut to czas upłynnienia próbki po oddaniu i kolejne 30 minut to oczekiwania na wynik.

Wykonanie jest dość proste – po oddaniu całego nasienia do kubeczka znajdującego się w zestawie należy odczekać pół godziny – jest to czas w którym nasienie powinno się upłynnić (zmienić stan z półstałego na wyraźnie płynny). Upłynnione nasienie należy wymieszać dokładnie załączoną do zestawy strzykawką, odmierzyć 0,5 mililitra i nanieść tą objętość na okienko oznaczone na urządzeniu symbolem „1”. Następnie przesuwa się suwak z boku urządzenia i odczekuje 30 minut utrzymując test SwimCount w pozycji poziomej. Po tym czasie przesuwa się suwak z powrotem i po kolejnych 5 minutach odczytuje wynik w okienku oznaczonym symbolem lupki. Interpretacja wyniku jest zależna od nasilenie koloru – od jasno niebieskiego (oznaczającego <5 milionów plemników ruchliwych na mililitr nasienia, czyli niski potencjał płodności), do ciemnoniebieskiego (oznaczającego >20 milionów plemników ruchliwych na mililitr nasienia, czyli wysoki potencjał płodności).

Test SwimCount można wykonać samodzielnie w domu – może go wykonać sam pacjent lub inna osoba, nie jest wymagana do tego żadna specjalistyczna wiedza medyczna czy diagnostyczna ani dodatkowy sprzęt. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania testu są zawarte w zestawie, który zawiera też szczegółową „obrazkową” instrukcją wykonania (można się z nią zapoznać także tutaj: instrukcja SwimCount – domowe badanie nasienia).

W każdym przypadku należy jednak mieć na uwadze, że test SwimCount (jak i wszystkie inne testy „domowe”) ocenia tylko wybrane parametry nasienia, czyli liczebność i ruchliwość plemników. Niestety testy te nie uwzględniają innych parametrów plemników i nasienia, które są analizowane w podstawowym badaniu laboratoryjnym nasienia (znanym także jako spermiogram czy seminogram); są to np. morfologia plemników, ich żywotność, obecność innych komórek (w tym leukocytów), aglutynacja plemników, objętość nasienia, pH, lepkość… Czasem w czasie mikroskopowego badania ogólnego nasienia doświadczony diagnosta może także wykryć inne nieprawidłowości (np. obecność Trichomonas vaginalis czyli rzęsistka pochwowego, globozoospermię, makrozoospermię – więcej o tych nieprawidłowościach można przeczytać w innych artykułach: Globozoospermia i związane z nią nieprawidłowości – case report, Teratozoospermia monomorficzna – globozoospermia i makrozoospermia), co nie jest możliwe przy użyciu testów „domowych”.

Dlatego należy pamiętać – test SwimCount świetnie nadaje się jako badanie wstępne, przesiewowe w przypadkach gdy badanie nasienia w laboratorium jest z różnych względów utrudnione, ale zarówno jego niekorzystny wynik (poniżej 5 milionów plemników ruchliwych na ejakulat) jak i przedłużające się problemy z poczęciem dziecka pomimo pozytywnego wyniku testu powinny skłonić pacjenta do wizyty u specjalisty oraz wykonania badania diagostycznego nasienia.

Test SwimCount posiada Certyfikat Zgodności CE0086 oraz Certyfikaty Jakości ISO 9001:13485.

Test SwimCount można kupić w naszym sklepie internetowym w najniższej cenie w Polsce: link

Komentarze (0)

<!--:pl-->Interpretacja wyników badania nasienia<!--:-->

Tags: , , , , , ,

Interpretacja wyników badania nasienia

Opublikowany w 18 września 2011 przez blimusiek

Wynik badania ogólnego nasienia oceniać powinno się wykorzystując wytyczne np. WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Poza tymi wytycznymi oczywiście brane pod uwagę powinny być też inne okoliczności. Obecnie obowiązujące wytyczne WHO nt. badania nasienia pochodzą z roku 2010. Wytyczne te były zmieniane na przestrzeni lat w miarę pojawiania się nowych badań i obserwacji medycznych (Obowiązujące i archiwalne „normy” badania nasienia). Obowiązujące obecnie normy w skrócie wyglądają następująco:

 • liczebność plemników: >= 15 mln / ml lub >= 39 mln/ ejakulat;
 • ruchliwość plemników: >= 32% plemników o ruchu postępowym;
 • żywotność plemników: >= 58% żywych plemników;
 • morfologia plemników: >= 4% plemników o prawidłowej budowie;
 • objętość ejakulatu: >= 1,5ml;
 • pH: >= 7,2.

Całość wartości referencyjnych / norm z 2010 roku znajduje się tutaj: Wartości referencyjne w badaniu nasienia wg WHO 2010

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli uzyskany przez pacjenta wynik dla danego parametru (ruchliwości, koncentracji, żywotności czy morfologii plemników) jest wyższy niż przedstawione powyżej wartości to jest on traktowany jako prawidłowy.

Nie mniej jednak, wyniki badania nasienia powinny być oceniane w specyficzny sposób uwzględniający zależność poszczególnych parametrów pomiędzy sobą, a także częstotliwość współżycia seksualnego pacjenta czy okres jego wstrzemięźliwości płciowej. Szczególnie jeśli chodzi o wyniki wypadające poniżej zalecanych wartości referencyjncyh potrzebne jest szersze spojrzenie na cały wynik, a nie tylko na pojedynczy parametr.

Rozważmy kilka możliwych przykładów wyników badania nasienia, które zilustrują nam „problematyczność” oceny tego typu wyników:

 • wysoka liczba plemników przy niewielkich niedoborach w odsetkach plemników o prawidłowej morfologii, czy ruchliwości. Jeśli liczba plemników u danego pacjenta jest wysoka np. kilkukrotnie przekracza normę, to niedobory w odsetku plemników o prawidłowym ruchu, czy morfologii mogą być wyrównywane przez wyższą liczebność plemników. np. przy liczebności 100 mln/ml i ruchliwości postępowej 29% (czyli liczebność w normie, ruchliwość poniżej normy) bezwzględna liczba plemników o prawidłowym ruchu jest większa niż u pacjenta, który ma 21mln/ml i ruchliwość 39% (oba parametry w normie). Tak więc, taki wynik nie zawsze musi być powodem do niepokoju, a tym bardziej do diagnozowania niepłodności męskiej.
 • badanie nasienia wykonane po zbyt krótkim lub zbyt długim okresie wstrzemięźliwości płciowej. Pomimo tego, że zalecany czas wstrzemięźliwości płciowej, jaki powinien być zachowany przed oddaniem nasienia do badania jest ściśle określony (i wynosi 2-7 dni), to pacjenci często nie przestrzegają tego okresu (czasem nie uzyskują tej informacji z wyprzedzeniem, a czasem wynika to z innych powodów). Dlatego bardzo ważne jest aby przy analizie wyników badania nasienia zwrócić uwagę na ten okres, gdyż może on mieć istotny wpływ na wynik. Jeśli pacjent przychodzi na badanie po zbyt krótkim okresie od ostatniego wytrysku (współżycie/masturbacja), to należy się spodziewać, że liczba plemników może być niższa niż ta, którą wykazałoby badanie wykonane po prawidłowym okresie wstrzemięźliwości. W zależności od okresu wstrzemięźliwości możliwe są dość znaczne zmiany w liczebności plemników np. z 2mln/ml po 2 godzinnej abstynencji płciowej, 10 mln/ml po 1 dniu wstrzemięźliwości do 25 mln/ml po 3 dniach. Takie różnice są możliwe, jednak nie zawsze istnieją. Podobne zafałszowanie wyniku może mieć miejsce, jeśli pacjent ma zbyt długi okres wstrzemięźliwości płciowej np. kilkanaście – kilkadziesiąt dni. W takich przypadkach można się spodziewać zwiększonej liczebności plemników,  jednakże ich ruchliwość, żywotność i morfologia (czyli cechy jakościowe) mogą być wtedy gorsze. Do wyobraźni może przemówić takie stwierdzenie, że plemniki się po prostu „starzeją” z upływem czasu i przedłużającym się pobytem w najądrzu.
 • intensywność współżycia seksualnego przed oddaniem nasienia do badania. Jeśli pacjent prowadzi bardzo intensywne życie seksualne (pod uwagę należy brać zarówno współżycie płciowe, jak i masturbację), a wyniki liczebności plemników są u niego poniżej normy, to te dwa fakty prawdopodobnie można powiązać. Mniejsza aktywność seksualna może wpłynąć na zwiększenie liczebności plemników w próbce przeznaczonej do badania na skutek ich „gromadzenia się” w układzie rozrodczym i pozwolić na uzyskanie prawidłowego wyniku badania nasienia. W takich przypadkach, jeśli para stara się o ciążę zasadne może okazać się  zmniejszenie intensywności współżycia np. w okresie niepłodnym, a przez to niejako „uzbieranie” odpowiedniej liczby plemników do wykorzystania w okresie płodnym u partnerki. Natomiast wśród pacjentów o małej intensywności współżycia płciowego, podobnie jak w wyżej opisanym przypadku zachowanie zbyt długiego okresu wstrzemięźliwości płciowej przed badaniem nasienia może prowadzić do zwiększenia liczby plemników kosztem ich jakości (zaburzeń ruchu lub/i budowy).
 • brak plemników w nasieniu (azoospermia) lub znaczna oligozoospermia. W takich przypadkach trzeba przede wszystkim zweryfikować, czy do badania zostało oddane całe nasienie. Taki wynik może się zdarzyć, jeśli część ejakulatu bogata w plemniki została utracona podczas próby oddania. Jeśli przy kolejnym oddaniu pacjent odda całe nasienie może się okazać, że jego wyniki są w normie. Przy wyniku świadczącym o bardzo złych parametrach nasienia uzasadnione jest powtórzenie badania w celu wykluczenia możliwości błędu przy oddaniu nasienia lub wykonaniu badania. Zobacz także: Azoospermia, czyli brak plemników w nasieniu. Przyczyną takiego stanu może też okazać się wytrysk wsteczny.
 • pogorszone parametry nasienia po przebyciu chorób, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała. Po otrzymaniu wyniku badania nasienia wskazującego na pogorszone parametry liczebności, ruchliwości, czy morfologii plemników (lub chromatyny plemnikowej) należy rozważyć, czy pacjent nie przechodził w okresie ostatnich 2-3 miesięcy chorób, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała. U wielu pacjentów taki stan powoduje przejściowe pogorszenie jakości nasienia, które po pewnym okresie ulega poprawie. Jeśli w wywiadzie z pacjentem stwierdza się występowanie takich chorób, należy ponownie wykonać badanie nasienia po upływie ok. 3 miesięcy od momentu wystąpienia gorączki, co daje szansę na uzyskanie lepszego wyniku. Zobacz także: Wysoka gorączka, a jakość nasienia (ruchliwość i liczbność plemników oraz chromatyna plemnikowa)

UWAGI:

Bardzo ważna jest świadomość, że wyniki badania nasienia, w których parametry są poniżej normy, nie oznaczają od razu bezpłodności u mężczyzny. Znane są przypadki naturalnego poczęcia ciąży przez pacjentów ze znacznymi zaburzeniami parametrów nasienia np. liczebnością plemników ok. 2 mln/ml, czyli kilkakrotnie poniżej normy. Natomiast u pacjentów, u których parametry nasienia są nieznacznie poniżej normy, możliwość poczęcia dziecka naturalną drogą jest duża.

Z kolei prawidłowy wynik ogólnego badania nasienia nie świadczy ze 100% pewnością, że mężczyzna jest płodny i że problem z płodnością pary tkwi, gdzieś indziej. Inne, bardziej specyficzne testy (np. MAR Test, chromatyna plemnikowa) mogą wykazać, że w nasieniu są istotne nieprawidłowości, których nie sposób zaobserwować w ogólnym badaniu nasienia. Zobacz takżeDodatkowe testy i badania nasienia

Poza tym warto pamiętać, że jakość nasienia nie jest danemu pacjentowi „przypisana” raz na zawsze. U jednego pacjenta możliwe są fizjologiczne zmiany parametrów nasienia w czasie, a także ich zmiany pod wpływem różnych czynników zewnętrznych (stres, choroby, dieta, używki, mała aktywność fizyczna, czynniki szkodliwe związane z pracą itp). Dlatego opieranie diagnozy o pojedynczy wynik badania nasienia, w dodatku uzyskany we wcześniejszym okresie, nie powinno mieć miejsca. Zobacz także:Możliwa zmienność jakości nasienia w czasie u jednego pacjenta

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.), Renata Walczak-Jędrzejowska (dr n. med.)

156 komentarzy

Tags: , ,

NOWE wartości referencyjne (normy) dla parametrów nasienia (WHO 2010)

Opublikowany w 19 września 2011 przez blimusiek

W 2010 roku WHO wydało nową instrukcję określającą normy/wytyczne prawidłowego sposobu wykonania badania nasienia oraz wartości referencyjne parametrów nasienia (m.in. liczebność, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników).

Wytyczne oraz rekomendowane wartości dla prawidłowej liczebności, ruchliwości czy morfologii plemnikom (zwane potocznie normami) uległy dość znaczącej zmianie w porównaniu z wartościami poprzednio rekomendowanymi przez WHO.

Dlatego prosimy o zapoznanie się z najnowszymi „normami” podanymi tutaj: Normy badania nasienia 2010.

Dla porównania wykaz trzech ostatnich (od 1992 roku) instrukcji WHO zawierających m.in. wartości referencyjne oznaczające normozoospermię (nasienie prawidłowe) znajdują się tutaj: Archiwum instrukcji do badania nasienia (normy WHO).

Więcej informacji na temat interpretacji wyników badania nasienia można znaleźć tutaj: Interpretacja wyników badania nasienia

Komentarze (0)

Tags: , , , , ,

Nomenklatura przydatna w interpretacji wyników

Opublikowany w 14 września 2011 przez blimusiek

Aspermia – Brak nasienia (brak ejakulacji lub ejakulacja wsteczna)
Asthenozoospermia – Odsetek plemników z ruchem postępowym poniżej wartości referencyjnej
Asthenoteratozoospermia – Odsetek plemników z ruchem postępowym i prawidłowa morfologią poniżej wartości referencyjnej
Azoospermia – Brak plemników w ejakulacie
Kryptozoospermia – Brak plemników w preparatach bezpośrednich, ale stwierdzana ich obecność w osadzie po odwirowaniu ejakulatu
Hemospermia (hematospermia) – Obecność erytrocytów w ejakulacie
Leukospermia (leukocytospermia, pyospermia) – Obecność leukocytów w ejakulacie powyżej wartości granicznej
Nekrozoospermia – Niski odsetek żywych plemników oraz wysoki plemników nieruchomych w ejakulacie
Normozoospermia – Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z ruchem postępowym i prawidłową morfologią powyżej dolnych wartości referencyjnych
Oligoasthenozoospermia – Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z ruchem postępowym poniżej dolnych wartości referencyjnych
Oligoasthenoteratozoospermia – Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z ruchem postępowym i prawidłową morfologią poniżej dolnych wartości referencyjnych
Oligoteratozoospermia – Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z prawidłową morfologią poniżej dolnych wartości referencyjnych
Oligozoospermia – Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) poniżej dolnych wartości referencyjnych
Seminogram – Innymi słowy, badanie nasienia
Teratozoospermia – Odsetek plemników z prawidłową morfologią poniżej dolnych wartości referencyjnych

Komentarze (0)

<!--:pl-->Dlaczego wprowadzono nowe „normy” dla poszczególnych parametrów w badaniu nasienia?<!--:-->

Tags: ,

Dlaczego wprowadzono nowe „normy” dla poszczególnych parametrów w badaniu nasienia?

Opublikowany w 12 września 2011 przez blimusiek

Parę słów o historii „norm”

Pierwsze wytyczne dotyczące sposobu badania nasienia i „norm” jakie nasienie powinno spełniać zostały opublikowane przez WHO w 1980 roku. Ponieważ wyznaczane wartości nie są definitywne i nie oznaczają, że mężczyźni „poniżej norm” nie mogą uzyskać ciąży drogą naturalną, dlatego słowo NORMY będziemy brać w cudzysłów. Od tamtego czasu wytyczna WHO doczekały się już 4 uaktualnień, z czego ostanie zostało wydane w 2010 roku. Przez ostatnie prawie 20 lat (od 1992 roku) obowiązywały właściwie niezmienne normy co do liczebności i ruchliwości plemników. Zmianom ulegała za to wartość przyjęta dla morfologii plemników, czyli odsetka plemników o prawidłowej budowie (z 30% do 14% w 1999 roku), choć co do tych wartości nigdy nie było pełnej zgodności w środowisku osób zajmujących się niepłodnością. Ze względu na długi czas obowiązywania niezmiennych wytycznych, zakorzeniły się jako one mocno jako standard wiedzy wielu lekarzy i pacjentów. Jednakże warto pamiętać, że obowiązujące obecnie, nowe wytyczne pochodzą z 2010 roku; są one więc stosunkowo nowe, ale wprowadzają wiele istotnych zmian w stosunku do wcześniejszych rekomendacji WHO, zarówno w zakresie wartości parametrów nasienia jak i sposobów przeprowadzania tego badania.

Porównanie najważniejszych wartości referencyjnych podawanych przez 3 ostatnie wydania wytycznych WHO są podsumowane w poniższej tabeli.

Tabela norm WHO

Tabela norm WHO

Kto i na jakiej podstawie decyduje o „normach”?

Nowe rekomendacje WHO, potoczne zwane “normami”, są wprowadzane i uaktualniane w obliczu pojawiających się nowych dowodów naukowych, wynikających z badań nad jakością nasienia i związaną z nią płodnością mężczyzn. Nad treścią nowych rekomendacji pracował specjalny komitet, który miał za zadanie weryfikować treści i metody zawarte w dotychczasowych wytycznych ze stanem aktualnej wiedzy naukowej i klinicznej.

W badaniach naukowych zdarzają się sytuacje, że różne grupy badawcze uzyskują niespójne wyniki, dlatego jednym z zadań komitetu było także wypracowywanie pewnego konsensusu integrującego różne wyniki i dającego lepsze narzędzie do tego by przyszłe wyniki pochodzące z różnych laboratoriów były bardziej spójne.

Obecnie, zastosowanie się do treści nowych wytycznych WHO pozwala na uzyskanie lepszej jakości wyników badania nasienia i możliwości lepszego porównania ich pomiędzy laboratoriami. Badanie nasienia wg tych „norm” ma zastosowanie zarówno dla celów klinicznych jak i naukowych, do oceny potencjału płodności mężczyzn oraz do monitorowania procesu produkcji plemników (spermatogenezy) w przebiegu leczenia pacjenta.

Zaproponowane przez WHO w 2010 „normy” dla poszczególnych parametrów nasienia takich jak objętość ejakulatu, jego pH, koncentracja, całkowita liczba, żywotność, ruchliwość czy morfologia plemników zostały oparte o szeroko zakrojone badania naukowe, w których uczestniczyło ponad 4500 mężczyzn, u których monitorowano między innymi czas do uzyskania ciąży u ich partnerek. W tych badaniach do grupy referencyjnej zaliczono mężczyzn, którym udało się uzyskać ciążę u partnerek w okresie krótszym lub równym 12 miesięcy. Grupa referencyjna to inaczej grupa, na podstawie której wyznaczono prawidłowe wartości parametrów nasienia.

Pomimo znaczącego wpływu jaki to badanie wniosło do wiedzy nt. płodności mężczyzn podanych norm nie należy traktować całkowicie jednoznacznie: poniżej norm = pacjent niepłodny, powyżej norm = pacjent płodny. Po pierwsze, wśród pacjentów „poniżej normy” także może dojść do poczęcia drogą naturalną; z kolei bycie „powyżej normy” nie gwarantuje płodności, między innymi dlatego, że mają na nią wpływ także inne czynniki, które nie są opisywane przez ogólne badanie nasienia.

Dlaczego tak ważne jest aby wartości poszczególnych parametrów prawidłowego nasienia były precyzyjnie ustalone?

Pomimo, że wyznaczone przez WHO „normy” nie są definitywną i jedyną wytyczną do wnioskowania nt płodności czy niepłodności danego mężczyzny to często decydują one o sposobie postępowania z danym pacjentem – kierowaniu go do metod wspomaganego rozrodu takich jak IUI (inseminacja domaciczna), in vitro czy ICSI (docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika), czy pozostawienia „furtki” dla dalszych prób naturalnego zapłodnienia. Jeśli omawiane „normy” byłyby zawyżone to nietrudno sobie wyobrazić, że wielu mężczyzn zostałoby zaklasyfikowanych  jako niepłodnych lub posiadających obniżony potencjał płodności – mężczyźni ci byliby diagnozowani w kierunku przyczyn niepłodności i często niepotrzebnie kwalifikowani do metod rozrodu wspomaganego jako niezdolni do uzyskania ciąży drogą naturalną. Z kolei zbyt niskie normy, klasyfikowałyby mężczyzn z obniżonym potencjałem płodności jako płodnych i pozostawiały ich bez leczenia. Dlatego dopracowywanie i ciągłe weryfikowanie tych wartości jest istotne dla zoptymalizowania metody leczenia.

Ważne jest też aby pamiętać, że analiza pojedynczej próbki nasienia nie daje pełnego obrazu o jakości nasienia u danego pacjenta i w niektórych przypadkach może całkowicie zafałszować obraz sytuacji u danego pacjenta. WHO zaleca aby wykonać badanie nasienia co najmniej dwa razy. Wynika to z fizjologicznej zmienności jakości nasienia u poszczególnych mężczyzn, na którą wpływ mają także czynniki zewnętrzne czy choroby. Jeśli przeprowadza się więcej niż jedno badanie nasienia to wartość bazową ustala się uśredniając uzyskane wyniki, co stanowi znacznie pełniejszy obraz kliniczny.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Komentarze (0)

WHO manual 1992 badanie nasienia

Tags: , , , ,

Obowiązujące i archiwalne „normy” badania nasienia

Opublikowany w 12 września 2011 przez blimusiek

WHO manual 2010 badanie nasienia 

Badanie nasienia – obowiązujące normy badania wprowadzone w 2010 roku.

 

WHO manual 1999 badanie nasienia

Badanie nasienia – archiwalne normy badania wprowadzone w 1999 roku (obecnie nie obowiązują).

 

WHO manual 1992 badanie nasienia

Badanie nasienia – archiwalne normy badania wprowadzone w 1992 roku (obecnie nie obowiązują).

Komentarze (0)

Tags: ,

Pytanie: W różnych źródłach można znaleźć różne normy jakie powinno spełniać nasienie. Z czego to wynika i jakie są obecnie obowiązujące normy?

Opublikowany w 12 września 2011 przez blimusiek

Odpowiedź: Przyjmowane normy parametrów nasienia rekomendowane są przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), która na podstawie nowych badań naukowych dotyczących zależności między parametrami nasienia i płodnością mężczyzn aktualizuje te normy w razie potrzeby. Obecnie obowiązuje rekomendacja wydana w 2010 roku oparta o szeroko zakrojone badania populacyjne. Poszczególne rekomendacje WHO, wydawane na przestrzeni ostatnich lat zmierzają raczej do łagodzenia norm niż do ich zaostrzania np. norma liczby plemników na mililitr została zmniejszona z 20 na 15 mln plemników (od 1999 do 2010 roku), natomiast najniższy odsetek plemników o prawidłowej budowie został zmniejszony z 30% do 4% (od 1992 do 2010 roku). W praktyce oznacza to, że pacjent, którego parametry (ruchliwość, liczebność, morfologia plemników) jeszcze w roku 2009 były oceniane jako „poniżej normy”, wg norm obowiązujących od 2010 roku może mieć wszystkie parametry prawidłowe. Najnowsze normy rekomendowane przez WHO przedstawione są tutaj: Normy badania nasienia wg WHO, a starsze wytyczne dla porównania tutaj: Obowiązujące i archiwalne „normy” badania nasienia. Ważne jest, aby pamiętać, że parametry wypadające poniżej norm nie oznaczają definitywnej bezpłodności. Oznaczają jedynie, że statystyczna szansa na posiadanie potomstwa przez tych mężczyzn jest mniejsza. Podobnie z prawidłowymi wartościami parametrów – nie jest to definitywna oznaka, że mężczyzny nie trzeba dalej diagnozować. Bywa, iż pomimo prawidłowych wyników badania nasienia pacjent ma inne defekty plemników, które można stwierdzić dopiero przeprowadzając bardziej szczegółowe badania (zobacz także: Dodatkowe testy i badania nasienia).

Komentarze (0)

<!--:pl-->Wartości referencyjne w badaniu nasienia wg WHO<!--:-->

Tags: , , , , , ,

Wartości referencyjne w badaniu nasienia wg WHO

Opublikowany w 15 września 2011 przez blimusiek

WHO manual 2010 badanie nasienia

WHO manual 2010 badanie nasienia

Obecnie obowiązujące wartości referencyjne dla parametrów nasienia wg rekomendacji WHO (rok 2010)

Na wstępie należy zauważyć, że WHO nie ustanawia „norm” w parametrach nasienia a jedynie wyznacza tzw. wartości referencyjne, czyli takie wartości poszczególnych parametrów, które zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, w sposób statystyczny oznaczają, że pacjent z danymi wartościami ma szanse na osiągnięcie ciąży (zapłodnienie partnerki). Wartości te nie wyznaczają bynajmniej progu poniżej którego pacjent jest bezpłodny i nie może mieć dzieci – po prostu jego szanse są wtedy mniejsze.

Zobacz także: Interpretacja wyników badania nasienia.

 

 

Wartości referencyjne badania nasienia wg wytycznych WHO 2010:

Objętość nasienia:                        >= 1,5 ml

pH:                                                   >= 7,2

Czas upłynnienia:                         < 60 minut

Aglutynaty i agregaty plemników:            brak

Liczba plemników*:

– na 1 ml (koncentracja, gęstość)            >= 15 mln/ml (>= 15 * 106 / ml)

– w ejakulacie (całkowita)                        >= 39 mln / ejakulat (>= 39 * 106 / ejakulat)

Ruchliwość plemników:

– ogólna (ruch postępowy + ruch w miejscu)         >= 40 %

– ruch postępowy                                                            >= 32 %

Żywotność plemników:                                          >= 58 %

Morfologia plemników:                                          >= 4 %

Leukocyty (peroksydazo-dodatnie):                       < 1 mln/ml (< 1 * 106 / ml)

Wystarczy aby jeden z tych parametrów był powyżej normy, jednakże liczba plemników na cały ejakulat traktowana jest jako parametr o większym znaczeniu

Parametrami oznaczanymi w nasieniu jest też jego lepkość.

Testy dodatkowe:

MAR test:                                 < 50% ruchliwych plemników związanych z cząsteczkami (kuleczkami)

Immunobead test:              < 50% ruchliwych plemników związanych z cząsteczkami (kuleczkami)

Testy dodatkowe w płynie nasiennym:

Fruktoza:                                 >= 13 µmol/ejakulat

alpha-glukozydaza obojętna: >= 20mU/ejakulat

Cynk całkowity:                     >= 2,4 µmol/ejakulat

2 komentarze

Tags: , ,

Normy WHO 1999

Opublikowany w 19 września 2011 przez blimusiek

 – – – – przypominamy, że poniżej prezentowane wartości referencyjne / normy dla badania nasienia mają charakter archiwalny i informacyjny i obecnie już nie obowiązują. Link do wartości aktualnie obowiązujących znajdziecie poniżej. – – – – 

 

Normy WHO 1999

 

Objętość nasienia:                     >= 2 ml

pH:                                            >= 7,2

Czas upłynnienia:                      < 60 minut

Aglutynaty i agregaty plemników:            brak

Liczba plemników*:

– na 1 ml (koncentracja, gęstość)           >= 20 mln/ml (>= 20 * 106 / ml)

– w ejakulacie (całkowita)                      >= 40 mln / ejakulat (>= 40 * 106 / ejakulat)

Ruchliwość plemników*:

– szybki ruch postępowy + wolny ruch postępowy (kategoria a+b)    >= 50 %

– szybki ruch postępowy                                                               >= 25 %

Żywotność plemników:                            >= 50 %

Morfologia plemników**:                         >= 14 %

Leukocyty (peroksydazo-dodatnie):           < 1 mln/ml (< 1 * 106 / ml)

Komórki okrągłe:                                     < 5 mln/ml (< 5 * 106 / ml)

*Wystarczy aby jeden z tych parametrów był powyżej normy

** Wartość ta była wyznaczona szacunkowo, bez potwierdzenia w badaniach wieloośrodkowych

Parametrami oznaczanymi w nasieniu jest też jego lepkość.

Testy dodatkowe:

MAR Test:                  < 50% plemników związanych z cząsteczkami (kuleczkami)

Immunobead test:      < 50% plemników związanych z cząsteczkami (kuleczkami)

Testy dodatkowe w płynie nasiennym:

Fruktoza:                           >= 13 micromol/ejakulat

alfa-glukozydaza obojętna:    >= 20mU/ejakulat

Cynk całkowity:                  >= 2,4 micromol/ejakulat

Komentarze (0)

Tags: , ,

Normy WHO 1992

Opublikowany w 18 września 2011 przez blimusiek

—przypominamy, że poniżej prezentowane wartości referencyjne / normy dla badania nasienia mają charakter archiwalny i informacyjny i obecnie już nie obowiązują. Link do wartości aktualnie obowiązujących znajdziecie poniżej. ——-

Objętość nasienia:                     >= 2 ml

pH:                                                      >= 7,2 – 8,0

Czas upłynnienia:                      < 60 minut

Aglutynaty i agregaty plemników:            brak

Liczba plemników*:

 • na 1 ml (koncentracja, gęstość)          >= 20 mln/ml (>= 20 * 106 / ml)
 • w ejakulacie (całkowita)                       >= 40 mln / ejakulat (>= 40 * 106 / ejakulat)

Ruchliwość plemników*:

 • szybki ruch postępowy + wolny ruch postępowy (kategoria a+b)    >= 50 %
 • szybki ruch postępowy                                                                                  >= 25 %

Żywotność plemników:                             >= 75 %

Morfologia plemników**:                         >= 30 %

Leukocyty (peroksydazo-dodatnie):          < 1 mln/ml (< 1 * 106 / ml)

Komórki okrągłe:                                          < 5 mln/ml (< 5 * 106 / ml)

*Wystarczy aby jeden z tych parametrów był powyżej normy

** Wartość ta była wyznaczona szacunkowo, bez potwierdzenia w badaniach wieloośrodkowych

Parametrami oznaczanymi w nasieniu jest też jego lepkość.

Testy dodatkowe:

MAR Test:                        < 10% plemników związanych z cząsteczkami (kuleczkami)

Immunobead test:      < 20% plemników związanych z cząsteczkami (kuleczkami)

Testy dodatkowe w płynie nasiennym:

Fruktoza:                                   >= 13 micromol/ejakulat

alfa-glukozydaza obojętna:   >= 20mU/ejakulat

Cynk całkowity:                       >= 2,4 micromol/ejakulat

Komentarze (0)

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy