Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 18. Dzień Andrologiczny (30.09-1.10.2016 Gdańsk)

4 kwietnia 2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 18. Dniu Andrologicznym. Konferencja odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2016 roku w Gdańsku.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie aktualnych zagadnień andrologii klinicznej, postępów w diagnostyce andrologicznej oraz najnowszych odkryć z zakresu nauk podstawowych związanych z męskim układem płciowym. Szczególny nacisk położony zostanie na tematy interdyscyplinarne. Zaproszeni zostaną wykładowcy krajowi i zagraniczni o bogatym dorobku w zakresie prezentowanej tematyki. Jesteśmy przekonani, że poruszane zagadnienia spotkają się z dużym zainteresowaniem wszystkich zajmujących się andrologią w zakresie nauk podstawowych, diagnostyki laboratoryjnej, jak i praktyków klinicznych.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Andrologiczne, w imieniu którego opiekę naukową nad wydarzeniem sprawuje prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, zaś od strony organizacyjnej prof. Krzysztof Łukaszuk.

Więcej informacji na temat Konferencji: www.pta2016.pl

 

Program ramowy

29.09.2016 Czwartek

18.00                Zebranie Zarządu PTA
 

30.09.2016 Piątek

8.00-10.00        Warsztaty –  Czynnik męski w niepłodności pary

Prowadzący:     prof. Krzysztof Łukaszuk

10.00-10.30       Przerwa

10.30-11.30       Rozpoczęcie konferencji 

Wręczenie dyplomu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Prof. Ewa Rajpert-De Meyts: Zaburzenia funkcji komórek Leydiga w zespole dysgenezji jąder

Wręczenie Nagrody Młodych im. prof. M. Bokińca i prezentacja pracy przez Laureata

Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer: Informacja na temat rekomendacji andrologicznych

Prof. Małgorzata Piasecka: Informacja na temat czasopisma „Postępy Andrologii Online

Prof. Piotr Jędrzejczak: Informacja na temat certyfikatu PTA z andrologii klinicznej

 

11.30-12.55 Sesja I       Wykłady gości zagranicznych

Swój udział zapowiedzieli: Frederick Wu (Wlk. Brytania), Yvonne Lundberg-Giwercman (Szwecja), Aleksander Giwercman (Szwecja)

12.55-13.15       Przerwa

13.15-14.30 Sesja II      Wykłady gości zagranicznych

Swój udział zapowiedzieli: Gerhard Van der Horst (RPA), Stefan Du Plessis (RPA), Gulam Bahadur (Wlk. Brytania)

14.30-15.30       Obiad

15.30-17.00       Sesja III Zagadnienia urologiczne w andrologii

17.00-17.20       Przerwa

17.20-18.40       Sesja IV Zagadnienia endokrynologiczne w andrologii         

20.30                Uroczysta kolacja
 

01.10.2016 Sobota

9.00-10.20        Sesja V Wpływ czynników środowiskowych na męski układ płciowy

10.20-10.40       Przerwa

10.40-12.00       Sesja VI  Diagnostyka andrologiczna

12.00-12.20       Przerwa

12.20-14.00    Sesja VII  Krótkie prezentacje wyników badań naukowych

14.00                Zakończenie konferencji

14.15   Obiad

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *