Jakość plemników pobranych od mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego

14 sierpnia 2013

W badaniu poddano ocenie plemniki uzyskane od mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego (razem 26 mężczyzn, z czego od 12 pobrano nasienie za pomocą przezskórnego pobrania z nasieniowodów (ang.: percutaneous vasal sperm aspiration, PVSA), a od 14 za pomocą mechanicznego drażnienia prącia (ang.: penile vibratory stimulation, PVS)). Parametry porównywano z nasieniem 16 dawców nasienia. Wykonano ocenę żywotności i integralności błon komórkowych za pomocą testu hipoosmotycznego (test HOS), ocenę morfologii, test dyspersji chromatyny plemnikowej oraz badania genetyczne pod kontem aneuploidii chromosomowych (rozważano chromosomy 13, 18, 21, X i Y). Wykazano, że u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego odsetek plemników żywych, ruchliwych i z prawidłową morfologią jest niższy niż u dawców nasienia (mężczyzn płodnych). Poza tym, stwierdzono u nich także więcej uszkodzeń i fragmentacji DNA plemników oraz 1,5-2,4 razy częstsze występowanie aneuploidii chromosomowych. Dodatkowo zauważono, że w próbkach pobranych za pomocą mechanicznego drażnienia prącia znajdowało się dużo więcej leukocytów (średnio 3,9 mln/ml). Zwykle jednak, choć opisane powyżej parametry plemników były pogorszone u mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego, to koncentracja plemników była u nich porównywalna z koncentracją u zdrowych mężczyzn.

Co ciekawe, próbki od mężczyzn po PVS miały wyższą koncentrację niż pobrane za pomocą PVSA. Autorzy badań tłumaczą to faktem, że w procedurze PVSA, plemniki były pobierane tylko z jednego nasieniowodu, natomiast plemniki przechodzące przez cewkę i pobierane za pomocą PVS pochodzą z obu jąder.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Qiu, Y., Wang, L. G., Zhang, L. H., Zhang, A. D., and Wang, Z. Y. (2012): Quality of sperm obtained by penile vibratory stimulation and percutaneous vasal sperm aspiration in men with spinal cord injury. J Androl 33, 1036-46.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *