Test hipoosmotyczny plemników (test HOS) – ocena żywotności plemników

12 czerwca 2019

Jedną z metod oceny żywotności plemników rekomendowanych przez WHO 2010 jest test hipoosmotyczny, znany też jako test HOS, czy test „puchnięcia” witki plemnikowej.

Test HOS, jest testem półilościowym opartym o zasadę półprzepuszczalności błony komórkowej w nieuszkodzonej (żywej) komórce plemnikowej. W teście HOS tylko plemniki żywe, czyli z nieuszkodzoną półprzepuszczalną błoną komórkową będą „puchnąć” w środowisku hipotonicznym (dzieje się tak ze względu na napływ wody do komórek, co powoduje zwiększenie jej objętości). Test HOS jest bardzo prosty w wykonaniu oraz ocenie (dokonywanej pod mikroskopem) i daje dodatkowe informacje na temat integralności błony komórkowej witki plemnika. Test został zaproponowany przez Jeyendran i wsp. w 1984 roku.

Test należy wykonać w ciągu godziny od ejakulacji, po upłynnieniu nasienia. Może być też on wykonany na nasieniu po krioprezerwacji. 1 ml podłoża do testu HOS inkubuje się w zamkniętym eppendorf ie w temperaturze 37°C przez około 5 minut. Następnie dodaje się 0,1 ml upłynnionego nasienia, delikatnie miesza i inkubuje dalej w temperaturze 37°C przez minimum 30 minut (nie dłużej jednak niż 120 minut). Po tym czasie należy dokonać oceny preparatu w mikroskopie świetlnym (najwygodniej w powiększeniu 200x lub 400x). „Puchnięcie” plemnika jest widoczne jako zmiana kształtu witki (ulega ona zwinięciu, zapętleniu, spiralizacji). Plemniki ze „spuchniętą witką oznaczono czerwonymi strzałkami na poniższych zdjęciach).

 


Szczegóły wykonania zaprezentowane są na filmie przygotowanym przez producenta (FertiPro):

Uwaga: w niektórych próbkach nasienia witki plemnikowe mogą być zniekształcone w sposób podobny jak u plemników żywych w teście HOS (zawinięte, „spuchnięte”, z pętelką na końcu). Dlatego radzimy aby oszacować odsetek (%) takich zniekształceń witki w preparacie przyżyciowym z nasienia przed wykonaniem testu HOS.

 

Dystrybutor testu HOS w Polsce: Arcid sp. z o.o. www.arcid.pl

 

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Opublikowano: 12.06.2019

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *