Leukocyty w nasieniu (leukocytospermia), a chromatyna plemnikowa i jej integralność

15 września 2011

Ponad 100 próbek nasienia zostało przebadanych w celu zbadania zależności pomiędzy obecnością leukocytów i integralnością materiału genetycznego plemników (chromatyny plemnikowej). W próbkach oceniano także liczebność plemników na mililitr, ruchliwość plemników oraz morfologię plemników. Jeśli choć jeden z tych parametrów nie spełniał norm zalecanych przez wytyczne WHO 1999, nasienie było klasyfikowane jako nieprawidłowe. We próbkach dokonywano także oceny obecności leukocytów oraz pomiaru integralności DNA plemników (chromatyna plemnikowa), przy czym wyniki tych dwóch badań opracowano osobno dla grupy mężczyzn z nasieniem nieprawidłowym oraz dla grupy mężczyzn z nasieniem prawidłowym. Liczba leukocytów w nasieniu równa lub przekraczająca 1 mln leukocytów peroksydazo-dodatnich na mililitr traktowana była jako leukocytospermia.

Wykazano, że istnieje umiarkowany związek pomiędzy jakością nasienia (uwzględniając liczebność, ruchliwość i morfologię plemników), a integralnością chromatyny plemnikowej. Nasienie o gorszej jakości miało także wyższy odsetek plemników, w których chromatyna plemnikowa była uszkodzona. Drugą obserwacją w tym badaniu byl związek pomiędzy występowaniem leukocytów w nasieniu (leukocytospermii) a zwiększonym odsetkiem plemników o zaburzonej integralności DNA. Związek ten obserwowany był jednak jedynie w grupie mężczyzn o nieprawidłowej jakości nasienia, a nie występował u mężczyzn, których wyniki badania nasienia były w normie. W grupie z nieprawidłowym nasieniem odsetek plemników z fragmentacją materiału genetycznego wynosił 18% u mężczyzn, u których brak bylo leukocytospermii i aż 50% u mężczyzn z leukocytospermią.

Gdzie wykonać badanie chromatyny plemnikowej: link

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.), Katarzyna Marchlewska (dr n. med.)

Na podstawie: Erenpreiss, J., Hlevicka, S., Zalkalns, J., i Erenpreisa, J. (2002): Effect of leukocytospermia on sperm DNA integrity: a negative effect in abnormal semen samples. J Androl 23, 717-723.

Erenpreiss

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *