Dobiegło końca tegoroczne spotkanie ESHRE – najwięszego europejskiego stowarzyszenia zajmującego się problemami rozrodu

3 lipca 2014

W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2014 roku odbył się doroczny zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE). W tym roku zjazd miał miejsce w Monachium w Niemczech. W czasie jego trwania omawiano wszelkie tematy związane z rozrodczością, w tym z szeroko rozumianą niepłodnością u kobiet i mężczyzn, jej diagnostyką i leczeniem, psychologią, opieką okołoporodową, fizjologią, andrologią, genetyką, embriologią, endokrynologią rozrodu, położnictwem, chirurgią, etyką i prawem. Wykłady poruszające te wszystkie tematy odbywały się przez 3 dni i były prezentowane aż w 67 sesjach. Na spotkaniu odbyły się także liczne szkolenia i kursy, a towarzyszyły jak co roku sesje posterowe prezentujące najnowsze dokonania naukowców w dziedzinie rozrodu oraz targi skupiające w tym roku około 150 wystawców, także ze wszystkich stron świata. W czasie tegorocznego spotkania honorowym członkiem ESHRE został Prof. John Gurdon z Cambridge, który w 2012 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla (w dziedzinie fizjologii lub medycyny) za pracę nad przeprogramowaniem dojrzałych komórek w komórki macierzyste.
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 10 tys. uczestników z całego świata, bo chociaż Stowarzyszenie ESHRE ma w nazwie „europejskie” to w jego spotkaniach bardzo licznie udział biorą reprezentanci ze wszystkich kontynentów.
Następny zjazd ESHRE będzie miał miejsce w 2015 roku w Lizbonie w Portugalii.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *