Nasienie oddane do specjalnej prezerwatywy w czasie stosunku płciowego ma lepsze parametry niż nasiennie oddane na drodze masturbacji

12 lipca 2013

W opisywanym badaniu porównano próbki nasienia 30 mężczyzn pobrane na drodze masturbacji oraz w czasie stosunku płciowego za pomocą specjalnej prezerwatywy do oddania nasienia. Prezerwatywa ta nie zawierała środków plemnikobójczych i była wykonana z materiału nietoksycznego dla plemników. Zarówno przed pobraniem nasienia do prezerwatywy jak i pobraniem przez masturbację mężczyźni zachowali jednakowy okres wstrzemięźliwości płciowej wynoszący 4 dni, dzięki czemu można było wykluczyć zmienność parametrów wynikającą z nierównych okresów wstrzemięźliwości płciowej. Oba pobrania zostały wykonane w odstępie zaledwie 8 dni od siebie co także pozwoliło zminimalizować zmienność parametrów w czasie wynikającą np. ze zmiennych warunków otoczenia czy chorób.

13 z badanych mężczyzn zaklasyfikowano jako pacjentów z oligozoospermią (obniżoną ilością plemników) a pozostałych 17 jako pacjentów z normozoospermią – w tej klasyfikacji przyjęto koncentrację plemników czyli ich ilość na mililitr nasienia w wysokości 20 mln/ml.

Okazało się, że parametry nasienia po oddaniu ejakulatu do prezerwatywy w czasie stosunku płciowego były lepsze niż po oddaniu go na drodze masturbacji, przy czym efekt ten był bardziej widoczny w grupie pacjentów z oligozoospermią. Podobny efekt, szczególnie wśród pacjentów z obniżonymi parametrami nasienia potwierdziły także późniejsze badania na grupie 50 pacjentów.

Badania te nie wyjaśniają przyczyn tego, że nasienie oddane do prezerwatywy w czasie stosunku płciowego ma lepszą jakość niż nasiennie oddane na drodze masturbacji jednak można przypuszczać, że jest to spowodowane silniejszą stymulacją seksualną (w tym większym wyrzutem z najądrzy i nasieniowodów) jaka ma miejsce w czasie stosunku płciowego.

Autorzy podkreślają też fakt, że nasienie oddane do prezerwatywy w trakcie stosunku jest bardziej zbliżone do nasienia deponowanego w pochwie w czasie normalnego stosunku dlatego bardziej odzwierciedla status płodności mężczyzny.

Bardzo istotny jest też fakt, iż ten efekt jest najsilniejszy u pacjentów z obniżonymi parametrami nasienia, którzy mogą być poddawani z tego względu dalszej diagnostyce i leczeniu.

Najnowsze wytyczne WHO (z 2010 roku) dotyczące wykonywania badania nasienia oraz oddawania nasienia do badania zalecają co prawda masturbację jako metodę do pobrania nasienia do badania, ale dopuszczają także możliwość wykonania badania z materiału oddanego do przeznaczonej do tego celu prezerwatywy.

Prezerwatywę Male-Factor Pak do oddania nasienia można zamówić za pośrednictwem naszego portalu na stronie: link

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie:
Zavos PM. Seminal parameters of ejaculates collected from oligospermic and normospermic patients via masturbation and at intercourse with the use of a Silastic seminal fluid collection device. Fertil Steril. 1985 Oct;44(4):517-20.
Zavos PM, Goodpasture JC. Clinical improvements of specific seminal deficiencies via intercourse with a seminal collection device versus masturbation. Fertil Steril. 1989 Jan;51(1):190-3.


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *