Co mężczyźni myślą o antykoncepcji dla mężczyzn?

14 września 2011

Istnieją realne szanse na to, że pierwsze leki antykoncepcyjne dla mężczyzn pojawią się wkrótce na rynku. Jednakże nie do końca pewna była odpowiedź na pytanie, czy takie leki będą cieszyć się popularnością wśród mężczyzn. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, grupa niemieckich naukowców przeprowadziła w 2002 roku badanie na grupie ponad 9000 pacjentów w wieku 18-50 lat, zamieszkujących 9 krajów na 4 kontynentach. W Europie badanie prowadzono we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Szwecji, w Ameryce Północnej w USA, w Ameryce Południowej i Środkowej w Meksyku, Brazylii i Argentynie, a w Azji w Indonezji. Kwestionariusze użyte w tym badaniu obejmowały pytania dotyczące znajomości metod antykoncepcyjnych, obecnie stosowanej metody, udziału partnerów w podejmowaniu decyzji o sposobie antykoncepcji, chęci poddania się różnym metodom, problemów moralnych dotyczących antykoncepcji i chęci zastosowania nowych metod antykoncepcyjnych. Poza tym zawierały one także szereg pytań socjo-demograficznych (m.in. o wyznanie, wykształcenie, pozostawanie w związku małżeńskim. czy partnerskim, posiadanie dzieci i chęć posiadania większej ich liczby, status ekonomiczny).

Badania wykazały, że od 46,5 do 83% mężczyzn stosuje metody antykoncepcyjne (najmniej w Meksyku, najwięcej w Niemczech), a od 54 do 81,5% podejmuje decyzje o metodzie antykoncepcyjnej wraz z partnerką (najmniej we Francji, najwięcej w Hiszpanii). Ogólna akceptacja dla hormonalnych środków antykoncepcyjnych dla mężczyzna okazała się dość wysoka i wynosiła średnio ponad 55% (od 28,5% w Indonezji do 71,4% w Hiszpanii). Co ciekawe, w prezentowanych badaniach okazało się, że wiek przeważnie nie ma wplywu na postrzeganie i stosunek do męskiej antykoncepcji. Natomiast lepsze wykształcenie było związane z większą akceptacją dla takich środków i metod. Wyniki zaprezentowane przez niemieckich naukowców świadczą także o tym, że najmilej widzianą metodą hormonalnej antykoncepcji dla mężczyzn byłoby codzienne doustne spożywanie tabletek. Ten sposób wyprzedzał inne proponowane możliwości np. comiesięczne podanie leku w zastrzyku, czy zastosowanie implantu aktywnego przez 1 rok.

Opracowanie: Eliza Filipiak

Na podstawie: Heinemann, K., Saad, F., Wiesemes, M., White, S., and Heinemann, L. (2005): Attitudes toward male fertility control: results of a multinational survey on four continents. Hum Reprod 20, 549-56.

Heinemman

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *