Testy funkcjonalne plemników (fragmentacja chromatyny, HBA, hiperaktywacja) a szanse powodzenia w procedurze in vitro (IVF) – czy jakość plemników ma znaczenie?

9 września 2015

W 2013 opublikowano wyniki prospektywnego badania, które miało zweryfikować, czy jakość  nasienia ma wpływ na skuteczność leczenia metodami wspomaganego rozrodu (IVF i ICSI). Istotne jest to, że w tym badaniu nie oceniano jedynie typowych i rutynowo analizowanych parametrów nasienia takich jak koncentracja czy ruchliwość, a skupiono się raczej na cechach funkcjonalnych plemników np. na zdolności wiązania plemników z kwasem hialuronowym (HBA) oraz do indukowanej hiperaktywacji, a także na fragmentacji chromatyny plemnikowej. W badaniu wzięły udział 133 pary leczone z powodu niepłodności za pomocą procedur IVF lub ICSI.
Wykazano, że w cyklach klasycznego in vitro (IVF) współczynnik zapłodnień (fertility rate) jak i jakość uzyskiwanych zarodków korelują ujemnie z fragmentacją DNA plemników (czyli im wyższy indeks fragmentacji tym gorsze wyniki procedury in vitro). Wykazano także pozytywną korelację pomiędzy współczynnikiem zapłodnień, a funkcjonalnością plemników czyli wynikami testów HBA i hiperaktywacji. Pary u których w procedurze IVF obserwowano niższy niż 50% współczynnik zapłodnień miały statystycznie gorsze parametry fragmentacji chromatyny plemnikowej oraz zdolności wiązania z kwasem hialuronowym (HBA). Natomiast związek pomiędzy jakością zarodków oraz skutecznością zapłodnienia nie był już tak widoczny u par, u których przeprowadzano procedurę ICSI, czyli docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika.
Podsumowując autorzy stwierdzili, że testy fragmentacji chromatyny plemnikowej, HBA i indukowanej hiperaktywacji mają znaczenie dla oceny szans powodzenia procedury IVF, co czyni je przydatnymi w diagnostyce niepłodności męskiej.

Chociaż w opisywanym bdaniu nie udało się wykazać związku wyników testu HBA ze skutecznością ICSI i nie analizowano w nim przełożenia wyników testów funkcjonalnych na ciążę, to inne badanie opublikowane w roku 2015 rzuca nowe światło na związek tych parametrów ze sobą: czytaj więcej

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Pregl Breznik B1, Kovačič B, Vlaisavljević V. Are sperm DNA fragmentation, hyperactivation, and hyaluronan-binding ability predictive for fertilization and embryo development in in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection? Fertil Steril. 2013 Apr;99(5):1233-41.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *