Polizoospermia – czy plemników może być za dużo?

14 września 2011

Polizoospermia to termin oznaczający zbyt dużą liczbą plemników w nasieniu (250 mln plemników na mililitr nasienia lub więcej). Chociaż obowiązujące obecnie normy WHO dotyczące liczebności plemników nie wyznaczają górnej granicy normy, to jednak wartość ta jest podawana przez niektórych autorów jako zbyt wysoka i negatywnie wpływająca na płodność.

Wg różnych doniesień polizoospermia występuje u około 0,5 – 4 % niepłodnych mężczyzn.

Wśród potencjalnych przyczyn niepłodności męskiej towarzyszącej polizoospermii wymienia się m.in.:

  • zbyt szybkie wyczerpywanie fruktozy zawartej w płynie nasiennym, będącej podstawowym zasobem energetycznym dla plemników;
  • zmniejszoną ilość ATP w plemnikach;
  • uszkodzoną czynność akrosomalną plemników;
  • zmniejszoną ilość DNA w nasieniu;
  • abberacje chromosomowe w materiale genetycznym plemników.

Istnieją także doniesienia, że polizoospermia  jest związana z obniżonym potencjałem płodności i zwiększoną częstością występowania poronień, ale przyczyna tych zjawisk pozostaje niejasna 1.

Inne badania naukowe nie potwierdzają zmniejszonej zdolności plemników z nasienia pacjentów z polizoospermią do zapłodnienia 2, 3. Niestety w ostatnich latach brak jest znaczących doniesień naukowych dotyczących polizoospermii i nie wypracowano na razie jednoznacznego stanowiska, czy polizoospermia może być przyczyną niepłodności czy też nie.

Przypisy:

  1. Glezerman M, Bernstein D, Zakut C, Misgav N, Insler V. Polyzoospermia: a definite pathologic entity. Fertil Steril 1982; 38: 605-8.
  2. Tournaye H, Staessen C, Camus M, Verheyen G, Devroey P, et al. No evidence for a decreased fertilizing potential after in-vitro fertilization using spermatozoa from polyzoospermic men. Hum Reprod 1997; 12: 2183-5.
  3. Chan SY, Tang LC, Tang GW, Ho PC, Wang C. Spermatozoal fertilizing capacity in polyzoospermia: a preliminary study. Andrologia 1986; 18: 208-13.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *