Szkolenia z badania nasienia dla laboratoriów diagnostycznych

13 lutego 2019

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach seminologicznych z zakresu ogólnego badania nasienia metodami zalecanymi przez WHO 2010, które mają unikalną formę – odbywają się u Państwa w laboratorium.

Dla laboratoriów które rozważają wprowadzenie do swojej oferty badania nasienia (ogólnego lub badań dodatkowych) lub chcą doszkolić swoich pracowników w tym zakresie oferujemy fachowe szkolenia. Unikalność naszej oferty polega na tym, że szkolenia przeprowadzamy na miejscu, w Państwa laboratorium, co pozwala na oszczędność Państwa czasu, zmniejszenie kosztów na ewentualne dojazdy/hotele i daje możliwość wyszkolenia większej liczby osób; a co najważniejsze pozwala to na pracę w Państwa codziennych warunkach, co jak wynika z naszego doświadczenia w wielu przypadkach pomaga w rozwiązaniu pojawiających się nieoczekiwanie problemów, optymalnym wykorzystaniu sprzętu którym laboratorium dysponuje, a co za tym idzie w szybkim i sprawnym wprowadzeniu badania nasienia do oferty.

Szkolenie obejmuje:

  • Teoretyczne wprowadzenie do metodyki oceny nasienia wg najnowszych standardów WHO 2010 – prezentacja interaktywna z dyskusją, komentarzem, pytaniami uczestników (około 2 godzin).
  • Praktyka – ocena wszystkich parametrów nasienia makroskopowo i z użyciem mikroskopu, przygotowanie preparatów przyżyciowych i barwionych, rozpoznawanie komórek różnych typów, analiza przy użyciu różnych metod (na tej podstawie laboratorium może wybrać metody najbardziej optymalne dla siebie, na podstawie planowanej liczby pacjentów, kosztów wykonania, możliwości czasowych personelu).
  • Dyskusja (opcjonalna), doradztwo nt. realiów w danym laboratorium: omówienie optymalnych zasad przyjmowania pacjentów, możliwości ich pozyskania, wydawania wyników, zakupu sprzętu i odczynników itp. (dyskusja z kierownikiem laboratorium lub zespołem).

Uczestnicy:

Uczestnikami naszych szkoleń są osoby oddelegowane przez laboratorium (diagności, technicy lab.); zwykle pracujemy w zespołach 2 – 3  osobowych, co zapewnia możliwość wykonania wszystkich prób samodzielnie i zadawania pytań, dobry kontakt z wykładowcą, a przez to wysoką jakość kształcenia.

Wykładowcy:

Szkolenia prowadzą wykładowcy z długoletnim stażem w analizie nasienia do celów naukowych i diagnostycznych, z wcześniejszym doświadczeniem w szkoleniach dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, biologów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Uniwersytet Medyczny w  Łodzi, Fundację Akademia Nowoczesnej Diagnostyki, Polskie Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii, prywatne firmy.

dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
dr hab. n. med. Katarzyna Marchlewska
dr n. med. Eliza Filipiak

Miejsce szkolenia i terminy:

Szkolenia przeprowadzane są w miejscu wskazanym przez uczestników, najlepiej w laboratorium w którym na co dzień pracują co umożliwi wykorzystanie obecnego tam sprzętu i próbę ustawienia wykonywania tego badania w warunkach danego laboratorium. Terminy są także do ustalenia. Rutynowo szkolenie jest przewidziane na jeden dzień (ok. 8h), w razie konieczności może ono też być przedłużone np. do 2-3 dni.

Materiał i sprzęt do badania:

Organizator może dostarczyć materiał do badania, przykładowe zestawy diagnostyczne używane w ocenie nasienia, w razie potrzeby drobny sprzęt laboratoryjny lub inne urządzenia – każdorazowo jest to ustalane z uczestniczącym w szkoleniu laboratorium i dopasowywane do jego wyposażenia.

Koszty szkolenia jednodniowego (netto):

2000 zł (opłata podstawowa za przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby)
+ 300zł (za udział każdej dodatkowej osoby)
+ koszty dojazdu z Łodzi (maksimum 500 zł), hotelu

(przy szkoleniach dłuższych niż jeden dzień doliczamy koszty dodatkowych dni oraz koszty noclegu).

Organizator szkolenia:

Wydawca portalu internetowego www.badanie-nasienia.pl

Inne szkolenia:

Organizujemy także szkolenia bardziej specjalistyczne, dłuższe (do uzgodnienia).

Kontakt i dodatkowe informacje:
tel.: 604 247 704

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *