Wysoka gorączka, a jakość chromatyny plemnikowej

14 września 2011

Czy chromatyna plemnikowa może być uszkadzana przez wysoką gorączkę towarzyszącą niektóry chorobom? Wiadomo, że podwyższona temperatura jąder spowodowana warunkami zewnętrznymi (np. siedzącym trybem życia, obcislą bielizną) może niekorzystnie wpływać na jakość nasienia, w tym chromatynę plemnikową. Aby stwierdzić, czy chromatyna plemnikowa może być uszkadzana także przez krótkotrwałą wysoką temperaturę ciała towarzyszącą chorobie przeprowadzono szczegółowe badania 45-letniego pacjenta, który oddał nasienie do analizy po 18, 25, 33, 39, 46, 53, 66, 73, 81 i 101 dniach od zaistnienia epizodu grypy, któremu przez jeden dzień towarzyszyła gorączka w wysokości 39,9°C, spadająca przez kolejna 3 dni do fizjologicznego poziomu. Ponieważ jakość nasienia u tego pacjenta nie była zbadana przed zaistnieniem grypy, wynik z dnia 101 przyjęto jako odpowiadający normalnej jakości nasienia u tego pacjenta (ponieważ okres produkcji plemników jest krótszy niż 101 dni i wynosi 72-74 dni). W pobranych próbkach w szczegółowy sposób badana była chromatyna plemnikowa.

Badanie wykazało, że podwyższona temperatura może mieć wpływ na jakość chromatyny plemnikowej i owocować czasowym uwalnianiem do nasienia nieprawidłowych plemników. Plemniki o gorszych parametrach jądra komórkowego pojawiają się w nasieniu do około 40-50 dnia od wystąpienia gorączki.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Evenson, D. P., Jost, L. K., Corzett, M., and Balhorn, R. (2000): Characteristics of human sperm chromatin structure following an episode of influenza and high fever: a case study. J Androl 21, 739-46.

Evenson

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *