Komora Maklera i rozszerzona komora Neubauera – porównanie oceny koncentracji plemników dwiema metodami

2 sierpnia 2012

Wiadomo, że ocena koncentracji plemników jest jednym z najważniejszych elementów wykonania ogólnego badania nasienia. Prawidłowe ocenienie koncentracji plemników rzutuje także na właściwą interpretację całego wyniku oraz innych parametrów. Do oceny koncentracji stosowane są różne metody m. in. różne komory zliczeniowe np. komora Neubauera i komora Maklera. W celu porównania tych dwóch komór przebadano 100 pacjentów o różnej koncentracji plemników (zarówno pacjentów z oligozoospermią jak i pacjentów z normozoospermią). Analiza statystyczna wyników wykazała, że co prawda średnie wyniki z komory Maklera i Neubauera nie różnią się, ale po podziale na grupy z prawidłową i zbyt niską koncentracją plemników, wyniki z obu komór są różne w grupie z oligozoospermią. W badaniach, w których zastosowana była Komora Maklera wyniki były zawyżone w stosunku do wyników uzyskanych w rozszerzonej komorze Neubauera. Wnioski nasuwające się z tych badań sugerują, że o ile komora Maklera jest dobrym narzędziem do szybkiej oceny koncentracji plemników, to wyniki z niej uzyskane (szczególnie dla pacjentów z koncentracjami plemników poniżej 20 mln/ml) mogą być mniej precyzyjne niż uzyskane z komory Neubauera.

Opracowanie: Katarzyna Marchlewska (dr n. med.)

Na podstawie: Katarzyna Marchlewska, Eliza Filipiak, Elzbieta Oszukowska, Renata Walczak-Jedrzejowska, Krzysztof Kula, Jolanta Slowikowska-Hilczer; Comparison of the precision in determination of human sperm concentration between an improved Neubauer hematocytometer and Makler counting chamber; Clinical and Experimental Medical Letters 2010, 51(2)

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *