Test wiązania plemników z hialuronianem (HBA) a skuteczność ICSI

9 września 2015

Badania nad związkiem pomiędzy różnymi parametrami nasienia, a skutecznością lecznenia metodami wspomaganego rozrodu są często niespójne. Kolejne badania (w tym opisywane poniżej) próbują wyjaśnić pojawiające się niejasności biorąc pod uwagę różne grupy pacjentów, różne parametry nasienia, i różne procedury wspomagania rozrodu (np. IVF, ICSI, PICSI).

W celu weryfikacji, czy jakość nasienia męskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wiązania plemników z hialuronianem (HBA), ma znaczenie dla powodzenia ICSI, w klinice w Johanesburgu (RPA) przeznalizowano 91 cykli pacjentek podchodzących do procedury ICSI (in vitro z docytoplazmatycznym wstrzyknięciem plemnika).  Nasienie ich partnerów przebadane było pod kontem rutynowych parametrów nasienia (koncentracja, ruchliwość, budowa plemników) oraz zdolności do wiązania z kwasem hialuronowym (HBA) i upakowania chromatyny plemnikowej. W ramach procedur o tych par wykonano ICSI na 797 komórkach jajowych pobranych u pacjentek, z których prawidłowo zapłodniło się około 57%.
W badaniu udało się zaobserwować związek wyników testu HBA zarówno ze współczynnikiem zapłodnień komórek jajowych jaki i ze współczynnikiem ciąż biochemicznych uzyskanych w procedurze ICSI. Nie wykazano natomiast korelacji pomiędzy parametrami nasienia z rutynowej analizy, a współczynnikiem zapłodnienia.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Esterhuizen AD, Franken DR, Bosman E, Rodrigues FA, Van Rensburg JH, Van Schouwenburg JA, Lombaard C. Relationship between human spermatozoa-hyaluronan-binding assay, conventional semen parameters and fertilisation rates in intracytoplasmic spermatozoa injection. Andrologia. 2015 Sep;47(7):759-64.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *