Chromatyna plemnikowa

7 lutego 2012

Chromatyna plemnikowa to inaczej mówiąc materiał genetyczny plemników wraz z towarzyszącymi mu białkami, które zapewniają jego odpowiednie ułożenie, tzw. “upakowanie”. W badaniu chromatyny plemnikowej interesujący jest jej stan, czyli czy jest ona właściwie zorganizowana i czy nie jest np. pofragmentowana (co może stać się np. na skutek podwyższonego potencjału oksydacyjnego nasienia, stanu zapalnego w nasieniu, nieprawidłowego dojrzewania komórki plemnikowej i skierowania go na drogę apoptozy, czy uszkodzeń plemnika powstałych po jego wyprodukowaniu). Obecnie w rutynowej diagnostyce nasienia stosuje sie dwie najbardziej popularne metody oceny chromatyny plemnikowej 1. SCSA – Sperm Chromatin Structure Assay, pozwalająca na ocenę DNA za pomocą cytometrii przepływowej oraz 2. metoda mikroskopowa. Wynikiem badania chromatyny plemnikowej jest tzw. indeks DFI (DNA Fragmentation Index), czyli odsetek plemników z uszkodzeniami DNA. Dodatkowo w metodzie SCSA ocenie poddaje się stopień zaawansowania tych uszkodzeń (także wyrażany w procentach) oraz odsetek plemników z chromatyną niedojrzałą. DFI <15% traktowany jest jako wynik poprawny, natomiast DFI > 30% jest traktowany jako nieprawidłowy  (brak lub niski potencjał do zapłodnienia). Wartość DFI pomiędzy wymienionymi wielkościami procentowymi oznacza średni potencjał płodności (dzielony także na dwa dodatkowe przedziały: 15-24% – dobry i 25-30% – umiarkowany). Zobacz także gdzie można wykonać badanie chromatyny plemnikowej: Chromatyna plemnikowa-gdzie wykonać?

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *