Chromatyna plemnikowa

7 lutego 2012

Chromatyna plemnikowa to inaczej mówiąc materiał genetyczny plemników wraz z towarzyszącymi mu białkami, które zapewniają jego odpowiednie ułożenie, tzw. „upakowanie”. W badaniu chromatyny plemnikowej interesujący jest jej stan, czyli czy jest ona właściwie zorganizowana i czy nie jest np. pofragmentowana (co może stać się np. na skutek podwyższonego potencjału oksydacyjnego nasienia, stanu zapalnego w nasieniu, nieprawidłowego dojrzewania komórki plemnikowej i skierowania go na drogę apoptozy, czy uszkodzeń plemnika powstałych po jego wyprodukowaniu). Obecnie w rutynowej diagnostyce nasienia stosuje sie dwie najbardziej popularne metody oceny chromatyny plemnikowej 1. SCSA – Sperm Chromatin Structure Assay, pozwalająca na ocenę DNA za pomocą cytometrii przepływowej oraz 2. metoda mikroskopowa. Wynikiem badania chromatyny plemnikowej jest tzw. indeks DFI (DNA Fragmentation Index), czyli odsetek plemników z uszkodzeniami DNA. Dodatkowo w metodzie SCSA ocenie poddaje się stopień zaawansowania tych uszkodzeń (także wyrażany w procentach) oraz odsetek plemników z chromatyną niedojrzałą. DFI <15% traktowany jest jako wynik poprawny, natomiast DFI > 30% jest traktowany jako nieprawidłowy  (brak lub niski potencjał do zapłodnienia). Wartość DFI pomiędzy wymienionymi wielkościami procentowymi oznacza średni potencjał płodności (dzielony także na dwa dodatkowe przedziały: 15-24% – dobry i 25-30% – umiarkowany). Zobacz także gdzie można wykonać badanie chromatyny plemnikowej: Chromatyna plemnikowa-gdzie wykonać?

Udostępnij

2 comments

  1. Krzysztof (mathkit) pisze:

    Która z tych metod jest lepszą metodą i uznawaną przez andrologów ? Słyszałem od pewnego profesora że lepszą, dokładniejszą metodą jest SCSA. Czy ktoś mógłby potwiedzić / zaprzeczyć?

    • admin237 pisze:

      jesli przez SCSA mamy na mysli ocenę chromatyny plemnikowej z użyciem cytometrii przepływowej to jest to metoda pozwalającą na ocenę wielu tysięcy plemników (co raczej nie jest osiągalne w przypadku metody z oceną mikroskopową) i z tego powodu może być „wyżej notowana, jako bardziej precyzyjna. z kolei jest ona zdecydowanie mniej dostepna, wiec w wielu miastach moze po prostu nie byc alternatywą. Chromatyna mikroskopowa (dobrze wykonana, ale to samo dotyczy przygotowania próbek do cytometrii) jest także wiarygodna. poza tym z wielu doświadczeń widać, że nazewnictwo dla metod oceny chromatyny plemnikowej (typu: chromatyna, SCD, SCSA) się trochę wymieszało – wszystkie badania dotyczą oceny chromatyny, czasem trudno powiedzieć czy lekarz zlecający miał konkretną metoda na myśli czy po prostu zlecił ocenę chromatyny (i metoda jest bez znaczenia)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *