Szczepienie przeciw wirusowi HPV u mężczyzn powodowało zwiększenie odsetka ciąż i urodzonych dzieci

12 marca 2019

Mówi się o tym, że choroby przenoszone drogą płciową to jedna z istotnych przyczyn niepłodności. Są badania wykazujące, że obecność HPV w śluzie szyjkowym u kobiet poddawanych procedurom in vitro, jest związana z mniejszą szansą na uzyskanie ciąży. Są także badania pokazujące, że obecność HPV w nasieniu koreluje z pogorszonymi parametrami nasienia (obniżoną ruchliwością, zwiększonym indeksem fragmentacji DFI, obniżonym odsetkiem plemników o prawidłowej morfologii, zwiększeniem obecności przeciwciał przeciwplemnikowych). Ponadto u mężczyzn z problemem niepłodności 3 do 4 razy częściej notuje się obecność HPV w nasieniu, w porównaniu do mężczyzn płodnych.

Od kilku lat na rynku dostępna jest jak wiadomo szczepionka przeciwko HPV, która może być stosowana zarówno u kobiet (i to jest dość popularne), jak i u mężczyzn. Grupa włoskich naukowców przedstawiła badanie, w ramach którego retrospektywnie oceniono wpływ szczepionki przeciwko HPV na liczbę uzyskanych ciąż, poronień i urodzonych dzieci w grupie mężczyzn niepłodnych, a także na ich parametry nasienia. Szczepienie (3 dawki w okresie 6 miesięcy – druga dawka po 2 miesiącach od pierwszej i trzecia dawka po 6 miesiącach od pierwszej, ) wykonano u 79 pacjentów, natomiast grupa 72 pacjentów tego szczepienia nie otrzymała więc stanowili oni grupę kontrolną. Obie grupy mężczyzn przed podaniem szczepionek nie różniły się szczególnie pod kontem wieku (średnio około 32 lat), oraz parametrów nasienia (mediana całkowitej liczby plemników wynosząca 165-182mln, morfologii około 10-11%, ruchliwości postępowej około 32%, obecności przeciwciał przeciw-plemnikowych około 10-12%). Natomiast po 6 i 12 miesiącach od podania pierwszej dawki szczepionki, okazało się, że u pacjentów zaszczepionych poprawiła się ruchliwość postępowa i obniżył odsetek plemników z przeciwciałami przeciw-plemnikowymi. U pacjentów zaszczepionych w znaczący sposób spadła też wykrywalność wirusa HPV (po 12 miesiącach w grupie 79 pacjentów wirusa wykrywano tylko u 6-8 w zależności od zastosowanej techniki).

Najważniejsze jednak wnioski dotyczą uzyskanych ciąż i urodzonych dzieci i mówimy tu o ciążach spontanicznych (naturalnie uzyskanych), a nie ciążach uzyskanych za pomocą rozrodu wspomaganego! Po 12 miesiącach od szczepienia mężczyzn przeciwko HPV w 30 przypadkach (39%) uzyskano ciążę, podczas gdy w grupie niezaszczepionej doszło tylko do 11 ciąż (15%). Co jeszcze bardziej istotne w grupie zaszczepionej urodziło się 29 dzieci, a w grupie niezaszczepionej tylko 4 (i doszło tam aż do 7 poronień, podczas gdy w grupie zaszczepionej poroniona została tylko 1 ciąża). Poronienia miały miejsce dość wcześnie (przez 10 tygodniem) i okazało się, że mają one związek z obecnością wirusa HPV konkretnie na plemnikach. W wszystkich przypadkach (4 dzieci) urodzonych w grupie niezaszczepionej nie potwierdzono obecności wirusa na samych plemnikach (a jedynie na innych komórkach obecnych w nasieniu), natomiast w przypadkach 7 poronień do których doszło w tej grupie okazało się, że wirus był obecny na samych plemnikach. Jest to zgodne z wcześniejszymi obserwacjami tej samej grupy naukowców (i nie tylko), że obecność wirusa HPV na plemnikach nie zawsze uniemożliwia mu połączenie z oocytem (zapłodnienie), a w przypadkach kiedy do zapłodnienia dochodzi DNA wirusowe może być transkrybowane w oocycie, co powoduje wcześniejsze obumarcie zarodka.

Chociaż szczepionka przeciw HPV jest skuteczna przede wszystkim w zapobieganiu szerzenia się infekcji HPV i jej skutków, to wydaje się, że stosowana także u pacjentów z już istniejącym zakażeniem, może prowadzić do zmniejszenia jego skutków. Dodatkowo, pomimo że w prezentowanym badaniu stosowano szczepionkę czterowalentną (skierowaną tylko przeciwko 4 typom wirusa HPV), a u badanych pacjentów wykrywano wiele innych typów wirusa, uzyskano takie a nie inne wyniki dotyczące ciąż i urodzonych dzieci… Może to być związane z faktem, że jak wiadomo z innych badań, szczepionka 4-walentna pozwala na tzw. ochronę-krzyżową także przez innymi typami wirusa.

W podsumowaniu swoich badań autorzy sugerują, iż badania sprawdzające obecność HPV u niepłodnych pacjentów są istotne i pozwalają na wykrycie przyczyn niepłodności, które do tej pory były traktowane jako niepłodność idiopatyczna (o nieznanej przyczynie). Poza tym sugerują, że stosowanie szczepień przeciwko HPV jest istotne w zwiększaniu szans na naturalne jak i wspomagane poczęcie.

 

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Human Papillomavirus Prophylactic Vaccination improves reproductive outcome in infertile patients with HPV semen infection: a retrospective study. Garolla A, De Toni L, Bottacin A, Valente U, De Rocco Ponce M, Di Nisio A, Foresta C. Sci Rep. 2018 Jan 17;8(1):912.
Opublikowano: 11.03.2019

Udostępnij

Z0BACZ TAKŻE

Obecność HPV w nasieniu obniża skuteczność inseminacji domacicznej (IUI)

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że obecność HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego) w nasieniu nie jest... Więcej →

Wysoki indeks DFI (fragmentacji chromatyny plemnikowej) u pacjenta którego żona miała infekcję HPV – opis przypadku

Z wielu doniesień naukowych wiadomo, że pacjenci z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) mają... Więcej →

Plemniki zakażone wirusem HPV mają zdolność zapłodnienia oocytu

Wiadomo, że infekcje wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego) są związane z niepłodnością. Na poziomie... Więcej →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *