Międzylaboratoryjna kontrola jakości badania nasienia – wkrótce dostępna

10 lutego 2019

Z radością informujemy, że już w czerwcu 2019r. zostanie uruchomiona pierwsza runda długooczekiwanej, w pełni polskiej międzylaboratoryjnej kontroli jakości (kontrola biegłości) dla badania ogólnego nasienia (SpermControl) – system do gromadzenia wyników kontroli oraz umożliwiający zgłoszenia będzie dostępny zaraz po majowym weekendzie 2019 na stronie www.spermcontrol.pl.

Kontroli będzie poddana ocena takich parametrów nasienia jak: koncentracja, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników. Kontrola będzie przeprowadzana zgodnie ze standardami WHO (2010r.) i polskimi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Andrologicznego i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych dotyczącymi wykonywania badania ogólnego nasienia (2016r.) (link do ww. wytycznych).

Przewidziane są 2 rundy kontroli w każdym roku kalendarzowym – w roku 2019 runda I rozpocznie się w 10 czerwca,  runda II odbędzie się pod koniec roku. W kolejnych latach rundy odbywać będą się na przełomie marca i kwietnia oraz następnie na przełomie września i października. Dla wygody uczestników system będzie otwarty na wprowadzenie ocen przez okres około 4 tygodni. Po zakończeniu każdej rundy wyniki uzyskane od uczestników kontroli będą podsumowane, zanonimizowane, opracowane, a uczestnicy otrzymają raporty uwzględniające ich wynik na tle uczestników całej rundy oraz ocen ekspertów. Ekspertami kontroli jakości będą wybrani diagności laboratoryjni i specjaliści z ośrodków klinicznych i naukowych specjalizujący się w wykonywaniu badania nasienia (lista ekspertów dostępna tutaj: Eksperci kontrola jakosci badania nasienia SpermControl). Każda runda kontroli będzie składać się z części elektronicznej (ocena na podstawie filmów zamieszczonych w systemie elektronicznym i dostępnych on-line) oraz części wykonywanej w własnym laboratorium na podstawie przesłanych do oceny materiałów. Po rundzie I, ewentualne uwagi zostaną uwzględnione dla poprawienia jakości działania systemu elektronicznego, aby kolejne rundy możliwe najlepiej spełniały oczekiwania uczestników i były maksymalnie łatwe w obsłudze.

Koszty uczestnictwa w międzylaboratoryjnej kontroli jakości badania nasienia podane są poniżej w tabeli. Podane kwoty to koszt za rok uczestnictwa (czyli 2 rundy z danego roku) dla jednej osoby. Koszty uczestnictwa za pierwszy rok udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości (2019) są promocyjne i zostały obniżone o około 25%. Uczestnictwo jest personalne – oznacza to, że udział w kontroli biorą poszczególne osoby/diagności laboratoryjni, a nie laboratoria. Natomiast jeśli laboratorium zdecyduje się wydelegować do udziału w kontroli większą liczbę uczestników to opłata za jednego uczestnika jest obniżana zgodnie z poniższą tabelą. Certyfikat wydawany jest na osobę i może (ale nie musi) zawierać także nazwę laboratorium, w którym dana osoba pracuje (to czy nazwa laboratorium znajdzie się na certyfikacie będzie ustalane przez uczestnika kontroli/kierownika laboratorium po zalogowaniu do systemu kontroli jakości). Dodatkowy certyfikat dla laboratorium może zostać wydany wyłącznie wtedy gdy wszystkie osoby zatrudnione w danym laboratorium do przeprowadzania badania nasienia będą uczestniczyły w kontroli jakości. Dodatkowe 50 PLN zniżki do podanych poniżej cen przysługuje także członkom Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA) z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi oraz klientom Portalu www.badanie-nasienia.pl (zniżka ta nie sumuje się).

Uczestnictwo 1 osoby

w roku 2019

(2 rundy)

Uczestnictwo 1 osoby

w kolejnych latach*

(2 rundy w każdym roku)

1 osoba 750 PLN 1000 PLN
2 osoby z jednego laboratorium ** 640 PLN 850 PLN
3 osoby z jednego laboratorium 600 PLN 800 PLN
4 osoby z jednego laboratorium 560 PLN 750 PLN
5 osób z jednego laboratorium 520 PLN 700 PLN
6 osób z jednego laboratorium 490 PLN 650 PLN
7 osób i więcej z jednego laboratorium 450 PLN 600 PLN

* Podane ceny są gwarantowane na rok 2020 i 2021, w latach późniejszych ceny mogą zostać dostosowane do realnych kosztów prowadzenia kontroli i będą podane do wiadomości z wyprzedzeniem

** Laboratorium jest rozumiane jako placówka mieszcząca się pod jednym konkretnym adresem, sieć laboratoriów znajdujących się pod różnymi adresami, nie jest traktowana jako jedno laboratorium

Podane ceny są cenami brutto

 

Planowany harmonogram Rundy I 2019 (10 czerwca – 5 lipca 2019):

10.06.2019 (poniedziałek): otworzenie systemu elektronicznego na możliwość analizy materiału i wprowadzania wyników (możliwość analizy materiałów zawartych w systemie elektronicznym);
11.06.2019 (wtorek): wysyłka kurierem materiałów do oceny w laboratorium;
5.07.2019 (piątek): zamknięcie systemu elektronicznego na możliwość wprowadzania wyników;
do 5.08.2019 (poniedziałek): udostępnienie raportów.

 

Spotkanie edukacyjne dla uczestników kontroli

Aby zwiększyć walor edukacyjny działań związanych z międzylaboratoryjną kontrolą jakości SpermControl, jej częścią składową będzie dodatkowo organizowane raz w roku (zaczynając od 2020), bezpłatne spotkanie dostępne dla jej uczestników. Spotkanie to będzie miało na celu dalsze kształcenie i rozwój diagnostów laboratoryjnych, podnoszenie ich kwalifikacji, wymianę doświadczeń nt. ich pracy z zakresu diagnostyki niepłodności męskiej. W czasie tego spotkania odbędą się wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty, a program będzie dostosowany m.in. do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników.

Na tą chwilę dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 604 247 704.

Wszelkie dalsze informacje o możliwych zgłoszeniach, regulaminie, przebiegu i terminach będą publikowane w miarę dostępności. Jeśli nie chcesz ich przegapić i jesteś potencjalnie zainteresowana/y uczestnictwem lub po prostu chcesz być na bieżąco informowany o sprawach dotyczących tej kontroli podaj swój e-mail poniżej (nie będzie on wykorzystywany w żadnym innym celu poza informowaniem o ww. kontroli i będzie możliwość usunięcia adresu mailowego z tej listy w każdej chwili) i kliknij przycisk „Dowiedz się więcej o kontroli jakości”. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie przeoczysz nadchodzącej międzylaboratoryjnej kontroli badania nasienia, a wszystkie informacje trafią bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową.

Przypominamy, że obowiązek poddawania się międzylaboratoryjnej kontroli jakości dla wykonywanych badań jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

[wysija_form id=”4″]

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *