Pytanie: Jak długo można uczestniczyć w programie dawstwa nasienia?

12 września 2011

Odpowiedź: W Polsce nie ma wyznaczonych prawem wytycznych co do długości uczestnictwa w programie – zasady te ustalają poszczególne kliniki realizujące program dawstwa na podstawie zapotrzebowania, stanu zdrowia dawcy, oraz często na podstawie tego, ile dzieci udało się począć przy użyciu jego nasienia (liczba ta nie powinna być zbyt duża ze względu na teoretyczną możliwość spotkania dzieci tego samego dawcy w przyszłości i w niektórych klinikach wynosi 5 żywo-urodzonych dzieci). W praktyce taki udział może trwać około 1 roku lub dłużej. Krótszy udział w programie nie zawsze jest mile widziany przez kliniki ze względu na to, iż badania wykonywane z krwi są kosztowne. Z punktu widzenia kliniki lepiej jest korzystać wielokrotnie z nasienia dokładnie przebadanego dawcy, niż za każdym razem wykonywać badania nowemu kandydatowi na dawcę. Aby zmotywować dawców do regularnego poddawania się badaniom (co także gwarantuje bezpieczeństwo dla kobiety i dziecka), część wynagrodzenia dawcy może zostać wypłacona dopiero po uzyskaniu wyników.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *