Leukocytospermia nie zmniejsza szans na powodzenie ICSI i IMSI

9 listopada 2012

Leukocyty są komórkami zwykle występującymi w nasieniu i w niewielkiej ilości potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania plemników. Wiadomo natomiast, że zbyt duża liczba leukocytów w nasieniu jest niekorzystna, gdyż zwiększa stres oksydacyjny, który prowadzi do uszkodzenia plemników. Dyskusje trwają także nad tym, jaka wartość koncentracji leukocytów powinna być traktowana jako nieprawidłowa, jednak większość autorów przyjmuje, że jest to wartość 1 mln leukocytów na mililitr.
W opisywanym badaniu oceniano wpływ obecności leukocytów (leukocytospermii rozumianej jako koncentracja leukocytów większa lub równa 1mln/ml) na powodzenie procedur wspomaganego rozrodu ICSI (docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika, ang.: intracytoplasmatic sperm injection) i IMSI (docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika poprzedzone oceną jego morfologii w dużym powiększeniu, ang.: intracytoplasmatic, morphology-selected sperm injection). Okazało się, że leukocytospermia nie miała wpływu na odsetek osiągniętych zarówno za pomocą ICSI jak i IMSI zapłodnień, zagnieżdżeń zarodka, ciąż klinicznych, poronień czy urodzin żywych dzieci – czyli na parametry oceniane zwykle w tego typu analizach, co wskazywałoby na fakt, że do takich procedur można używać zarówno nasienie z liczbą leukocytów prawidłową jak i podwyższoną. Jednakże wyniki te uzyskano na stosunkowo niewielkiej liczbie przypadków (25 w każdej z grup badanych, razem 100), dlatego mogą one być nie do końca miarodajne. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że badanie obejmowało tylko pary objęte programami ICSI i IMSI, a nie brało pod uwagę zapłodnień naturalnych – w takich przypadkach sugeruje się jednak, że leukocytospermia wpływa negatywnie na szanse zapłodnienia.

 

Oprac.: Eliza FIlipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Mario Cavagna, Joao Batista A Oliveira, Claudia G Petersen, Ana L Mauri, Liliane F I Silva, Fabiana C Massaro, Ricardo L R Baruffi, and José G Franco, Jr The influence of leukocytospermia on the outcomes of assisted reproductive technology Reprod Biol Endocrinol. 2012; 10: 44.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *