Pogarszanie się jakości nasienia w populacji mężczyzn w Paryżu na przestrzeni 20 lat

12 września 2011

W 1995 roku przedstawiono wyniki badań prezentujące, jak od roku 1973 do 1992 zmieniały się parametry nasienia (objętość próbki oraz liczba, ruchliwość i budowa plemników) wśród zdrowych, płodnych dawców nasienia w jednym z banków nasienia w Paryżu. Badanie wykonano na próbie 1351 pacjentów w średnim wieku 34 lat.

Wyniki badania pokazały, że o ile na przestrzeni 20 lat nie zmieniła się średnia objętość nasienia, to pozostałe badane parametry, takie jak liczebność plemników (koncentracja plemników), ruchliwość oraz odsetek plemników o prawidłowej budowie uległy pogorszeniu. Liczebność plemników pogarszała się średnio o 2,1% rocznie, ruchliwość o 0,6% rocznie, natomiast budowa o 0,5% rocznie. Badanie pokazało także, że jakość nasienia osłabiała się z wiekiem badanych pacjentów. Najbardziej znacząco zmniejszała się liczebność plemników (2,6% / rok wieku pacjenta), następnie odsetek plemników o prawidłowej budowie (0,7% / rok) oraz odsetek plemników ruchliwych (0,3% / rok). Dodatkowo zbadano także zależność pomiędzy parametrami nasienia a długością abstynencji seksualnej przed jego oddaniem. Wykazano, że dłuższy okres wstrzemięźliwości płciowej powoduje zwiększenie liczebności i jednoczesne pogorszenie ruchliwości plemników w nasieniu.

Naukowcy uzasadniają fakt pogarszania się jakości nasienia w badanym okresie zaburzeniami procesu spermatogenezy (produkcji plemników) oraz czynności komórek Sertoliego, które pełnią rolę „opiekuńczą” w stosunku do rozwijających się komórek rozrodczych. Wiążą także pogarszanie jakości nasienia ze wzrostem częstości występowania chorób męskiego układu rozrodczego, takich jak nowotwory jąder, czy wnętrostwo, które mogą być spowodowane niekorzystnymi wpływami środowiska (w tym jego zanieczyszczenia substancjami o działaniu estrogennym), zarówno w życiu płodowym, jak i podczas dojrzewania płciowego i dojrzałości.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Auger, J., Kunstmann, J. M., Czyglik, F., and Jouannet, P. (1995): Decline in semen quality among fertile men in Paris during the past 20 years. N Engl J Med 332, 281-5.

Auger

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *