Wpływ zanieczyszczenia powietrza na jakość materiału genetycznego plemników

12 września 2011

Czy chromatyna plemnikowa, czyli materiał genetyczny plemników, mogą być uszkadzane przez zanieczyszczenie powietrza? Na podstawie badań przeprowadzonych przez połączone siły czeskich i amerykańskich naukowców okazało się, że tak. Pod uwagę wzięto zanieczyszczenia powietrza, do jakich dochodziło w rejonie Cieplic w Czechach na skutek spalania węgla dla potrzeb przemysłu oraz w celu ogrzewania domów w okresie zimowym (stężenie tlenków azotu, dwutlenku siarki, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz cząsteczek materii). Zanieczyszczenie w tym rejonie było znacznie wyższe w okresie zimowym (kiedy to przekraczało dopuszczalne w USA normy) niż w okresie letnim.

W badaniu wzięło udział kilkudziesięciu mężczyzn w wieku 19-21 lat, z których 36 ukończyło badanie. Ponieważ okres produkcji plemników trwa ponad 70 dni, to zanieczyszczenia powietrza mające miejsce 2-3 miesiące przed pobraniem próbki do badania mogą mieć wpływ na jakość nasienia. Dlatego od uczestników pobierano po kilka próbek nasienia, zarówno w okresie zimowym, czyli w okresie kiedy zanieczyszczenie powietrza było największe, jak i w okresie względnie czystego powierza w lecie. Próbki poddawano zarówno tradycyjnemu badaniu ogólnemu nasienia (wspomaganemu komputerowo), jak i badaniu chromatyny plemnikowej pod kątem jej fragmentacji (SCSA) oraz aneuploidii (zaburzeń w liczbie chromosomów w jądrze komórkowym plemnika).

Wyniki pokazały, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa odsetek plemników wykazujących zaburzenia w chromatynie plemnikowej (podwyższony wskaźnik DFI). Wskaźnik DFI oznacza odsetek plemników, u których występuje pofragmentowanie DNA, co związane jest z nieprawidłowością w jądrze komórkowym plemnika. Takie nieprawidłowości mogą uniemożliwiać zapłodnienie, albo powodować obumarcie płodu i poronienia lub inne zaburzenia rozwojowe u płodu. Uzyskany wynik  wpisuje się w nurt wyników innych badań wykazujących negatywny wpływ zanieczyszczeń środowiska i czynników zewnętrznych na jakość, liczebność i funkcjonalność plemników.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Rubes, J., Selevan, S. G., Evenson, D. P., Zudova, D., Vozdova, M., Zudova, Z., Robbins, W. A., and Perreault, S. D. Episodic air pollution is associated with increased DNA fragmentation in human sperm without other changes in semen quality. Hum Reprod 2005; 20, 2776-2783.

Rubes

Udostępnij

Z0BACZ TAKŻE

Zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na ruchliwość plemników

Istnieją liczne doniesienia o tym, że zanieczyszczenie środowiska powoduje pogorszenie jakości... Więcej →

Pogarszanie się jakości nasienia w populacji mężczyzn w Paryżu na przestrzeni 20 lat

W 1995 roku przedstawiono wyniki badań prezentujące, jak od roku 1973 do 1992 zmieniały... Więcej →

Przyczyny niepłodności męskiej – systematyka

Przyczyny przedjądrowe Hipogonadyzm hipogonadotropowy Nadmiar androgenów (czyli męskich hormonów... Więcej →

Chirurgiczne leczenie niepłodności męskiej – wywiad z dr Piotrem Świniarskim

Poniżej zamieszczamy wywiad z dr med. Piotrem Świniarskim (specjalistą urologiem FEBU, andrologiem klinicznym... Więcej →

Mutacja genu HAUS7 – nowy winowajca męskiej niepłodności..?

W badaniach chińskich naukowców opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie "Gene" opisano przypadek dwóch... Więcej →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *