Wpływ zanieczyszczenia powietrza na jakość materiału genetycznego plemników

12 września 2011

Czy chromatyna plemnikowa, czyli materiał genetyczny plemników, mogą być uszkadzane przez zanieczyszczenie powietrza? Na podstawie badań przeprowadzonych przez połączone siły czeskich i amerykańskich naukowców okazało się, że tak. Pod uwagę wzięto zanieczyszczenia powietrza, do jakich dochodziło w rejonie Cieplic w Czechach na skutek spalania węgla dla potrzeb przemysłu oraz w celu ogrzewania domów w okresie zimowym (stężenie tlenków azotu, dwutlenku siarki, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz cząsteczek materii). Zanieczyszczenie w tym rejonie było znacznie wyższe w okresie zimowym (kiedy to przekraczało dopuszczalne w USA normy) niż w okresie letnim.

W badaniu wzięło udział kilkudziesięciu mężczyzn w wieku 19-21 lat, z których 36 ukończyło badanie. Ponieważ okres produkcji plemników trwa ponad 70 dni, to zanieczyszczenia powietrza mające miejsce 2-3 miesiące przed pobraniem próbki do badania mogą mieć wpływ na jakość nasienia. Dlatego od uczestników pobierano po kilka próbek nasienia, zarówno w okresie zimowym, czyli w okresie kiedy zanieczyszczenie powietrza było największe, jak i w okresie względnie czystego powierza w lecie. Próbki poddawano zarówno tradycyjnemu badaniu ogólnemu nasienia (wspomaganemu komputerowo), jak i badaniu chromatyny plemnikowej pod kątem jej fragmentacji (SCSA) oraz aneuploidii (zaburzeń w liczbie chromosomów w jądrze komórkowym plemnika).

Wyniki pokazały, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa odsetek plemników wykazujących zaburzenia w chromatynie plemnikowej (podwyższony wskaźnik DFI). Wskaźnik DFI oznacza odsetek plemników, u których występuje pofragmentowanie DNA, co związane jest z nieprawidłowością w jądrze komórkowym plemnika. Takie nieprawidłowości mogą uniemożliwiać zapłodnienie, albo powodować obumarcie płodu i poronienia lub inne zaburzenia rozwojowe u płodu. Uzyskany wynik  wpisuje się w nurt wyników innych badań wykazujących negatywny wpływ zanieczyszczeń środowiska i czynników zewnętrznych na jakość, liczebność i funkcjonalność plemników.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Rubes, J., Selevan, S. G., Evenson, D. P., Zudova, D., Vozdova, M., Zudova, Z., Robbins, W. A., and Perreault, S. D. Episodic air pollution is associated with increased DNA fragmentation in human sperm without other changes in semen quality. Hum Reprod 2005; 20, 2776-2783.

Rubes

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *