Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie

19 września 2011
Zdjęcie przedstawia utrwalony i wybarwiony preparat mikroskopowy widziany w powiększeniu 1000x, przygotowany w celu oceny prawidłowości morfologii plemników.

Wg obecnie obowiązujących rekomendacji WHO (2010) plemników o prawidłowej morfologii (budowie) powinno być w nasieniu 4% lub więcej. Jeśli plemników jest mniej niż 4% to stan taki nazywa się teratozoospermia. Należy pamiętać o tym, że kryteria oceny zalecane przez WHO to tzw. kryteria Krugera (strict Krugers criteria), które są dość „ostre” i traktują plemnika jako nieprawidłowego nawet przy obecności w nim pojedynczej nieprawidłowści. Dlatego też, przy zastosowaniu tych kryteriów nalezy się spodziewać, że odsetek (%) plemników prawidłowych w nasieniu rzadko kiedy przekracza 20%, a już na pewno nigdy nie wynosi np. 100% – wg przyjętych kryteriów takie wysokie wartości w przyrodzie po prostu nie występują.

Plemnik „idealny” i „nieidealny”

Za plemniki o prawidłowej budowie uznaje się takie, u których nie zaobserwowano ŻADNEJ nieprawidłowości. Natomiast za plemniki o nieprawidłowej budowie (o które w nasieniu znaczenie łatwiej niż o te prawidłowe) uznaje się takie, które mają nieprawidłowości w obrębie główki, wstawki lub witki. Dany plemnik może mieć tylko jeden albo kilka defektów jednocześnie. Aby był zaliczony do grupy o nieprawidłowej morfologii wystarczy choćby jeden defekt.

Do nieprawidłowości główki zaliczamy:

 • niewyraźny kontur;
 • inny niż owalny kształt (np. główka okrągła, podłużna i zwężona, gruszkowata, trójkątna, bezkształtna);
 • główka zbyt mała lub zbyt duża (prawidłowa długość: 4-5 micrometrów);
 • niewyraźnie wyodrębniony, zbyt duży lub zbyt mały akrosom (zajmujący więcej niż 70% lub mniej niż 40% powierzchni główki plemnika);
 • więcej niż 2 wakuole w obszarze akrosomalnym;
 • powierzchnia wakuol większa niż 20% powierzchni główki plemnika;
 • jakiekolwiek wakuole w obszarze postakrosomalnym;
 • podwójna lub potrójna główka.

Do nieprawidłowości wstawki zaliczamy:

 • zbyt grubą lub zbyt cienką wstawkę (wstawka powinna być wyraźnie grubsza niż witka);
 • zbyt długą lub zbyt krótką wstawkę (jej długość powinna w przybliżeniu być równa długość główki);
 • zawieszki cytoplazmatyczne o powierzchni przekraczającej 1/3 powierzchni główki;
 • wstawka przyczepiona do główki nie w jej osi;
 • wstawka z ostrym załamaniem.

Do nieprawidłowości witki zaliczamy:

 • zbyt długa lub zbyt krótka witka (jej długość powinna w przybliżeniu być równa 10 długościom główki);
 • zmienna grubość;
 • ostre załamania na którymkolwiek jej odcinku (wygięcia są dopuszczalne o ile nie wskazują na złamanie witki);
 • spiralne ułożenie;
 • podwójna witka.

W nasieniu zwykle występują plemniki o różnych nieprawidłowościach w budowie. Jeśli jakiś konkretny defekt jest częstszy niż inne, może to wskazywać na konkretne zaburzenie, dlatego taka obserwacja powinna być odnotowana na wyniku badania nasienia. Na przykład, obecność plemników ze spiralnie zwiniętą witką może wskazywać na zaburzenia w czynności najądrzy, obecność zbyt dużych zawieszek cytoplazmatycznych może wskazywać na nieprawidłowości w procesie spermatogenezy, natomiast przewaga plemników o charakterystycznych okrągłych główkach (globozoospermia) może wskazywać na zaburzenia genetyczne.

Ciekawa może być odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wyznaczono wyżej opisane zasady, pozwalające na zaklasyfikowanie danego plemnika jako prawidłowego lub nieprawidłowego. Czy powyższe cechy budowy zostały wybrane uznaniowo, czy ich wybór ma jakieś naukowe podstawy?

Otóż wypracowanie powyższych zasad i tym samym ustalenie sposobu, w jaki powinien wyglądać „idealny plemnik” było możliwe dzięki licznym testom i badaniom. Badano np. jakie plemniki są znajdywane w kobiecych drogach rodnych, szczególnie w śluzie wewnątrzszyjkowym po stosunku płciowym oraz jakie plemniki są obecne na powierzchni osłonki przejrzystej komórki jajowej. Tym plemnikom, które zdołają się tam znaleźć przypisuje się większe możliwości zapłodnienia komórki jajowej, dlatego na podstawie ich cech budowy wypracowano model „ideału plemnika”.

Ile dobrych plemników?

Ilość plemników o prawidłowej morfologii zarówno u mężczyzn płodnych, jak i niepłodnych, waha się od 0 do 30% i rzadko kiedy przekracza 20% form prawidłowych. Nie zdarzają się mężczyźni, którzy mają 100% plemników o prawidłowej budowie lub choćby zbliżają się do takiego wyniku! Ponieważ wspomniane odsetki plemników prawidłowych w nasieniu są same w sobie dość niskie to wartości referencyjne i progowe wystarczające dla poczęcia drogą naturalną i zapewniające skuteczność w metodach wspomaganego rozrodu są także stosunkowo niskie i wg obecnie obowiązującej rekomendacji WHO wynoszą 4% plemników o prawidłowej morfologii. Powodem tej sytuacji jest między innymi to, że produkcja plemników jest procesem masowym, bardziej stawiającym na „ilość” niż „jakość”. Przy produkcji rzędu milionów plemników dziennie wystarczy, aby kilka procent z nich miało poprawną budowę , co i tak daje już bardzo znaczącą (liczoną np. w milionach) liczbę prawidłowych plemników.

Wpływ morfologii plemników na ich potencjał do zapłodnienia naturalnego i przy pomocy procedur rozrodu wspomaganego jest szeroko dyskutowany i można spotkać przeciwne opinie na ten temat. Badania dowodzą, że przy niskiej morfologii plemników (<4% form prawidłowych) zmniejszone jest prawdopodobieństwo naturalnego uzyskania ciąży 1. Podobnie jest przy wykorzystaniu nasienia pacjentów z teratozoospermią w procedurze klasycznego in vitro (IVF), w której słaba morfologia plemników koreluje z mniejszymi szansami na uzyskanie ciąży 2, 3. Natomiast jeśli chodzi o szanse na uzyskanie ciąży od ojców z teratozoospermią w procedurze ICSI (docytoplazmatycznego podania plemnika) to wydaje się, że słaba morfologia plemników nie jest czynnikiem prognostycznym co do szans powodzenia tej procedury (skutecznego zapłodnienia, kształtowania blastocysty i odsetka ciąż klinicznych) i wydaje się nie mieć wpływu na jej skuteczność 4, 5. Z drugiej strony przyżyciowa selekcja plemników o prawidłowej budowie do zabiegu ICSI przynosi lepsze efekty niż tradycyjne ICSI, w którym nie ma możliwości precyzyjnej oceny cech morfologicznych plemnika 6, 7. Metoda ta nazywana jest IMSI (ang. intracytoplasmic morphologically selected sperm injection), czyli docytoplazmatyczne podanie plemnika wyselekcjonowanego pod względem prawidłowej morfologii. Dzięki zastosowaniu takich metod komórki jajowe zapładnia się plemnikami, które nie tylko wykazują ruch, ale których cechy budowy można dość precyzyjnie ocenić i dzięki temu wybrać najlepsze plemniki. Metody te są stosowane w praktyce klinicznej (także w Polsce), aby zwiększyć skuteczność metod wspomaganego rozrodu.

Szczegóły techniczne w ocenie budowy plemników

Ocena morfologii plemników i wymienionych powyżej cech ich budowy jest możliwa jedynie w powiększeniu mikroskopu 1000x (czyli pod tzw. immersją). W mniejszych powiększeniach nie można dostrzec wszystkich cech budowy pozwalających na stwierdzenie, czy plemnik jest zbudowany poprawnie, czy też nie, chociaż niektóre, bardziej znaczące nieprawidłowości budowy można zaobserwować czasem przy powiększeniu 400 czy nawet 200x.

Przygotowanie preparatu, na którym można będzie ocenić morfologię plemników składa się z dwóch głównych etapów: 1) wykonania tzw. rozmazu na szkiełku mikroskopowym i 2) wysuszenia, utrwalenia i zabarwienia preparatu. WHO zaleca, aby stosować jedną z 3 metod barwienia preparatów do oceny morfologii (barwienie Papanicolaou, Shorr’a lub Diff-Quik) choć często stosowane są także uproszczone wersje tych barwień lub inne metody. Opisana wyżej metoda przyżyciowej oceny morfologii plemników stosowana przy zabiegach IMSI nie jest rutynowo stosowana do wykonania badania nasienia, ponieważ w tym badaniu przeżycie plemników nie jest warunkiem niezbędnym.

 

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.), Katarzyna Marchlewska (dr n. med.), Jolanta Słowikowska-Hilczer (prof. dr hab. med.)

 1. Cooper TG, Noonan E, von Eckardstein S, Auger J, Baker HW, et al. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum Reprod Update 2009; 16: 231-45.
 2. Kruger TF, Menkveld R, Stander FS, Lombard CJ, Van der Merwe JP, et al. Sperm morphologic features as a prognostic factor in in vitro fertilization. Fertil Steril 1986; 46: 1118-23.
 3. Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, et al. Predictive value of abnormal sperm morphology in in vitro fertilization. Fertil Steril 1988; 49: 112-7.
 4. Oehninger S, Kruger TF, Simon T, Jones D, Mayer J, et al. A comparative analysis of embryo implantation potential in patients with severe teratozoospermia undergoing in-vitro fertilization with a high insemination concentration or intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 1996; 11: 1086-9.
 5. French DB, Sabanegh ES, Jr., Goldfarb J, Desai N. Does severe teratozoospermia affect blastocyst formation, live birth rate, and other clinical outcome parameters in ICSI cycles? Fertil Steril 2010; 93: 1097-103.
 6. Berkovitz A, Eltes F, Yaari S, Katz N, Barr I, et al. The morphological normalcy of the sperm nucleus and pregnancy rate of intracytoplasmic injection with morphologically selected sperm. Hum Reprod 2005; 20: 185-90.
 7. Bartoov B, Berkovitz A, Eltes F, Kogosovsky A, Yagoda A, et al. Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection. Fertil Steril 2003; 80: 1413-9.

Udostępnij

Z0BACZ TAKŻE

Globozoospermia i związane z nią nieprawidłowości – case report

Globozoospermia i związane z nią nieprawidłowości – case report

Globozoospermia jest defektem plemników objawiającym się okrągłym kształtem główki plemnika oraz... Więcej →

Plemnik

Teratozoospermia monomorficzna – globozoospermia i makrozoospermia

Z definicji teratozoospermia to zwiększony ponad zakres wartości referencyjnych odsetek plemników o... Więcej →

Wpływ próchnicy zębów i chorób dziąseł u mężczyzn na jakość nasienia

Niemieccy naukowcy wykazali bezpośredni związek między występowaniem głębokiej próchnicy i zapaleniem... Więcej →

Zdjęcie przedstawia utrwalony i wybarwiony preparat mikroskopowy widziany w powiększeniu 1000x, przygotowany w celu oceny prawidłowości morfologii plemników.

Potencjalne błędy popełniane w trakcie badania nasienia przy ocenie morfologii (budowy) plemników

Może być tak, że po przeczytaniu tego opracowania niejeden doświadczony diagnosta złapie się za głowę ze... Więcej →

Jak przebiega badanie nasienia?

Przed wykonaniem badania nasienia (seminogramu) w laboratorium konieczne jest jego oddanie (poprzez masturbację... Więcej →

Badania biochemiczne plazmy nasienia – badania wspomagające w diagnostyce męskiej niepłodności

Poza badaniami jakie można wykonać na plemnikach, istnieją także oznaczenia, które można wykonać w płynie... Więcej →

127 comments

 1. gga pisze:

  Witam! Czy mozliwa jest jakakolwiek kuracja i poprawa wynikow jesli w badaniu msome 6600 jest 0% plemnikow I stopnia, 0% II stopnia, 9% III stopnia i az 91% IV stopnia? Czy jest to odwracalnie?

 2. Labcio pisze:

  czy masz na myśli stopnie ruchliwości plemników??

 3. morfologia plemników pisze:

  witam serdecznie! czy mam pytanie: czy plemniki o nieprawidłowej budowie „główki” przy wyniku 100% -czy mozna wyleczyć?

 4. Janek pisze:

  Witam,

  Posiadam calkowita ilosc plemnikow 312 mln, koncentracje 71 mln/mL, ruch postepowy 31%, niepostepoway 15%, plemniki nieruchome 54%. Z morfologi wyszlo, ze ilosc plemnikow o budowie prawidlowej to tylko 1%, w tym: wady glowki i akrosomu 99%, wady wstawki 70%, wady witki 9%, krople cytoplazmatyczne 20%. Leukocyty 0,10mln/mL, komorki spermotogeniczne 0,10mln/mL. Bakterii brak, aglutynacjabrak. Ocena koncowe teratozoospermia.

  Czy przy takich wynikach istnieje szansa na zajscie w ciaze? Co trzeba robic zeby poprawic wynik. Mam wizyte u lekarza dopiero za miesiac, a chcialbym sie mniej stresowac wynikami i cos sie dowiedziec juz wczesniej.

 5. eliza pisze:

  Szansa jest, ponieważ plemników jest dużo i przez to liczba bezwzględna tych o prawidłowej morfologii (pomimo, że to tylko 1%) jest stosunkowo duża.
  Oczywiście pewności nikt nie może dać… Może jest jakaś przyczyna dlaczego ta morfologia jest taka niska i coś się za tym kryje (może jakieś nieprawidłowości genetyczne – możesz to po części potwierdzić lub wykluczyć wykonując np. badanie chromatyny plemnikowej (czytaj więcej o chromatynie plemnikowej na: https://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/chromatyna-plemnikowa/).
  W celu poprawy możesz brać np. suplementy diety poprawiające jakość nasienia (np. https://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/multisperm/), ale tutaj też gwarancji nikt Ci nie da, że to pomoże i na ile.

 6. eliza pisze:

  Apropos wcześniejszego pytania o 100% plemników z nieprawidłowością główki – najpierw trzeba by znać odsetek plemników o nieprawidłowej morfologii, żeby stwierdzić czy jakieś leczenie jest potrzebne… ponieważ wynik może być taki:
  plemniki prawidłowe: 14%
  nieprawidłowości główki: 100%

  i to nie jest wynik nieprawidłowy, dlatego poza odsetkiem nieprawidłowści głóki, witki czy wstawki trzeba odnosić się do ogólnego odsetka nieprawidłowej/prawidłowej morfologii

 7. Justyna pisze:

  Mąż ma wynik badania nasienia: liczba plemników 5,6 mln/ml, całkowita liczba w ejakulacie 13,1mln; morfologia: 1% prawidłowa, 98% patologia główki, 1% patologia wstawki. Pozostałe parametry nasienia sa prawidłowe. W ciągu ostatnich tygodni przyjmował sporo leków p/zapalnych (min diklofenak, salicylany). Co zrobić z tym wynikiem? Czy leki mogły mieć wpływ, warto powtórzć badanie nasienia w tym przypadku?

 8. […] Ostatnim ocenianym parametrem jest morfologia czyli budowa plemników. Morfologię ocenia się przy większym powiększeniu niż wcześniej wymienione parametry, dlatego aby móc lepiej przyjrzeć się poszczególnym elementom budowy plemnika. Przy ocenie bierze się pod uwagę np. kształt główki plemnika, długość i kształt witki, prawidłowość połączenia główki z witką, a także wiele innych aspektów budowy. Za nieprawidłowe uznaje się także plemniki posiadające więcej niż jedną główkę lub witkę. Dodatkowo ocenia się także odsetek/procent plemników z uszkodzeniami danego typu  (1. defekt główki, 2. defekt wstawki, 3. defekt witki, 4. pozostałości cytoplazmy). Suma tych odsetków może być wyższa niż 100% ponieważ niektóre plemniki mają więcej niż jeden defekt. Jeśli obserwuje się znaczną liczbę plemników z jakimś konkretnym typem defektu (powiększona główka) powinno to być odnotowane na wyniku. Zobacz także: Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie […]

 9. Jakjub pisze:

  liczba plemnków 58,6 mln, ruchliwość 38%, martwi mnie Morfologia:
  na 100 plemników formy typowe 8, atypowe 92 czy taka morfologia jest… właśnie jaka?!

 10. ruchliwość plemników pisze:

  Witam,

  mam pytanie. Byłem dzisiaj u lekarza i uzyskałem wynik którego konsekwencji do końca nie rozumiem a lekarz był na tyle posuniętym betonem emocjonalnym i komunikacyjnym że nie uzyskałem żadnych odpowiedzi.

  wynik:
  72 mln na 1 ml
  8% prawidłowych wg krugera

  ruchliwość …i tutaj są schody:

  0% – postępowy szybki
  25% – postępowym
  15% – drgającym
  60% – nieruchome

  czy przy takiej ruchliwości zajście w ciąże jest możliwe? jeśli tak to jak można 'pomóc’ procesowi. Dodam że lekarz zapisał mi preparat który już przyjmuję w innych witaminach (brak wywiadu) + coś na poprawę krążenia w narządach

  prośba o odpowiedź

  Dziękuję

 11. eliza pisze:

  przy tej ruchliwości na pewno zajście w ciąże naturalnie nie jest niemożliwe. Może nie jest to ruchliwość bardzo dobra, ale nei jest też zła, a biorąc pod uwagę że ogólna liczba plemników też jest wysoka to rokowania nie są najgorsze. Możesz sobie pomóc przyjmując np. jakiś z supelemntów diety na poprawę płodności (zobacz składy na: https://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/preparaty-sklad/) lub unikając czynników wymienionych tutaj: https://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/

 12. eliza pisze:

  Jakjub. Prawidłowa morfologia to jedynie 4% (wydaje się mało ale biorąc pod uwagę, że plemników są zwykle miliony to nawet i 4% to całkiem sporo), dlatego Twój wynik jest ok.

 13. eliza pisze:

  Justyna. Badanie warto i powinno się powtórzyć. Leki, a także sama choroba mogły mieć wpływ na jakość nasienia.

 14. pytajkaM pisze:

  Witam,

  oto wyniki mojego męża:

  1. Czas trwania abstynencji: 3 dni
  2. Wygląd: [nieprawidłowy prawidłowy] : prawidłowy
  3. Upłynnienie: [min. lub brak]: dost
  4. Objętość: [ml] (norma ›1,5) : 2,8
  5. Ruchliwość [% (wartość referencyjna PR > 32% lub PR+NP > 40%)]
  Ruch postępowy (PR): 19
  Ruch niepostępowy (NP): 17
  Plemniki nieruchome: 64
  6. Liczba plemników [mln/ml] (wartość referencyjna >15 mln/ml)]: 22,6
  7.Całkowita liczba plemników w ejakulacie (TSC):(norma 39 mln): 63,2
  8. Morfologia V edycja WHO [% (wartość referencyjna > 4% form
  prawidłowych): 3
  9. Leukocyty [mln/ml (wartość referencyjna <1 mln/ml)]: 0,0
  10. Komórki spermatogeniczne [mln/ml (norma <5 mln/ml]: 0,0
  Wynik badania: astenoteratozoospermia

  Czy są szanse na naturalne poczęcie ? Czy można jakoś poprawić morfologie oraz ruchliwość plemników ?

 15. eliza pisze:

  tak, szanse na naturalne poczęcie sa pomimo obiżonych parametrów ruchliwości i morfologii plemników. Co robić aby poprawić ten wynik, albo raczej czego nie robić – zobacz tutaj: https://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/. Możesz też zaproponować mężowi jakiś suplement diety napoprawę jakości nasienia – zobacz porównanie ich składów: https://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/preparaty-sklad/

 16. spina pisze:

  Witam serdecznie.
  Oto Moje wyniki:

  1. Czas trwania abstynencji: 5 dni
  2. Wygląd: [nieprawidłowy prawidłowy] : prawidłowy
  3. Upłynnienie: : 30 > 60
  4. Objętość: [ml] (norma ›1,5) : 4
  5. Ruchliwość [% (wartość referencyjna PR > 32% lub PR+NP > 40%)]
  Ruch postępowy (PR): 22
  Ruch niepostępowy (NP): 21
  Plemniki nieruchome: 57
  6. Liczba plemników [mln/ml] (wartość referencyjna >15 mln/ml)]: 47,3
  7.Całkowita liczba plemników w ejakulacie (TSC):(norma 39 mln): 189,2
  8. Morfologia V edycja WHO [% (wartość referencyjna > 4% form
  prawidłowych): 1 (GŁÓWNIE WADY GŁÓWKI w tym AKROSOM – prawidłowy 13, nieprawidłowy 91)- powierzchnia akrosomu [%] 20,1 odchylenie [%] 16,2
  9. Leukocyty [mln/ml (wartość referencyjna <1 mln/ml)]: 0,2
  10. Komórki spermatogeniczne [mln/ml (norma <5 mln/ml]: 0,8
  Wynik badania: astenoteratozoospermia

  Lekarz z kliniki bezpłodności stwierdził że spermatogeneza przebiega prawidłowo zalecił mi i mojej żonie rzucenie papierosów chociaż paliłem tylko 1 miesiąc przed badaniem i kazał zażywać salfazin. Dodam jeszcze że choruje na epilepsje, jednak lekarz powiedział że leki przeciwpadaczkowe które zażywam nie wpływają na płodność.

  Czy według was palenie miesiąc przed badaniem miało jakiś wpływ na moje nasienie? I czy jest szansa z takimi wynikami na naturalną ciąże?

 17. eliza pisze:

  Spina,
  – szanse na ciążę z tymi wynikami są choć te wyniki faktycznie nie są jakieś idealne (potencjał płodności jest obniżony).
  Ruchliwość i morfologia (prawidłowość budowy) plemników są poniżej norm, ale za to plemników jest dość dużo więc to poniekąd rekompensuje braki morfologii i ruchliwości.
  Mówi się dużo o tym, że palenie ma wpływ na jakość nasienia i z pewnością jest to prawda, choć bardzo trudno powiedzieć jaki wpływ będzie miało w przypadku konkretnego mężczyzny (przecież wielu jest takich co palą bardzo dużo i nie mają żadnych problemów z posiadaniem dzieci…). Wpływ palenia jest przede wszystkim taki, że zwiększa się stres oksydacyjny w nasieniu co może powodować właśnie uszkodzenia plemników (co przejawia się jako pogorszenie ich ruchliwości i budowy; przy czym liczba plemników może być dość duża, bo tak jak mówił Twój lekarz proces ich produkcji w samym jądrze nie jest znacząco zaburzony). Te plemniki są uszkadzane już po tym jak opuszczą jądro, dlatego palenie przez miesiąc mogło mieć wpływ (nie na samą produkcję, ale już na plemniki przebywające w najądrzu i „oczekujące” na wytrysk).
  W celu poprawy tych wyników można spróbować przede wszystkim rzucić palenie (i sprawdzić wynik np za 2 miesiące, tak aby mieć pewność że ten wpływ papierosów już na pewno przeminął) + skorzystać z jakichś suplentów diety które między innymi posiadają substancje ograniczające ten stres oksydacyjny, czyli poniekąd niwelujące szkodliwe działanie papierosów i innych czynników (dla najlepszych efektów proponuję zastosować obie techniki ;)).
  O przykładach suplementów pisałam w innej odpowiedzi, to tam sobie zobacz:https://badanie-nasienia.pl/pl/o-badaniu-nasienia/interpretacja-wynikow-badania-nasienia/

 18. eliza pisze:

  aha, jeszcze odnośnie salfazinu. tak na prawdę to nie jest najlepszy wybór jeśli chodzi o suplement diety. Zobacz sobie porównanie składów dostępnych obecnie suplementów w którym salfazin wypada akurat najgorzej: https://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/preparaty-sklad/.
  Pomimo tego, ponieważ to jest preparat długo obecny na rynku wielu lekarzy z przyzwyczajenia go zaleca, nie porównując za bardzo składu z innymi, nowymi preparatami.
  Ale zerknij sobie na porównanie i sam zdecyduj (albo delikatnie pogadaj z lekarzem na ten temat)

 19. spina pisze:

  Witam ponownie
  Oto Moje wyniki po 2 miesiącach od pierwszego badania

  1. Czas trwania abstynencji: 3 dni
  2. Wygląd: [nieprawidłowy prawidłowy] : w normie
  3. Upłynnienie: : 20 > 60
  4. Objętość: [ml] (norma ›1,5) : 4,4
  5. Ruchliwość [% (wartość referencyjna PR > 32% lub PR+NP > 40%)]
  Ruch postępowy (PR): 29
  Ruch niepostępowy (NP): 10
  Plemniki nieruchome: 61
  6. Liczba plemników [mln/ml] (wartość referencyjna >15 mln/ml)]: 37,7
  7.Całkowita liczba plemników w ejakulacie (TSC):(norma 39 mln): 166,1
  8. Morfologia V edycja WHO [% (wartość referencyjna > 4% form
  prawidłowych): 1 GŁÓWNIE WADY GŁÓWKI
  9. Leukocyty [mln/ml (wartość referencyjna <1 mln/ml)]: 0,4
  10. Komórki spermatogeniczne [mln/ml (norma 58%). W pierwszym badaniu wynosiła 76% teraz spadła do 44%. Co mogło na to wpłynąć?

  Według zaleceń, całkowicie rzuciłem palenie, przyjmowałem Salfazin, Wit.C, Selen+E, Kwas foliowy. Czy te wyniki dają jakąś nadzieje na naturalne poczęcie?

 20. spina pisze:

  Dodam jeszcze że spadła żywotność W pierwszym badaniu wynosiła 76% teraz spadła do 44%. Co mogło na wpłynąć?

 21. jb pisze:

  Czesc, Czy ktos moglby zinterpretowac moje wyniki i powiedziec czy mam jakis (ewentualnie jak duzy i jak sobie z nim poradzic) problem? Moje wyniki sa nastepujące:
  Objętość:8,5 ml
  Temp: 37
  Upłynnienie: Całkowite(?)
  Lepkość:Prawidłowa
  Wygląd: Prawidłowy
  pH: 7,5
  Koncentracja:9,8 miliona/ml
  Próba: 83,27 M/próba
  Ruchome: 66 – 65,35% – 6,4 M/ml – 54M/próba

  WHO5:
  RuchPostepowy:49 – 48,5% – 4,75M/ml – 40,4M/próba
  RuchNiePostepowy:17 – 16,83% – 1,65 M/ml – 14M/próba
  Nieruchome: 35 – 34,65% – 3,4M/ml 28,85M/próba

  Szybkość:
  Szybki:35 – 34,65% – 3,39M/ml – 28,86M/próba
  Średni:24 – 23,76% – 2,33M/ml – 19,8M/próba
  Wolne: 7 – 6,93% – 0,68M/ml – 5,77M/próba
  Nieruchome: 35 – 34,65% – 3,39M/ml – 28,85M/próba

  WHO4:
  Ruch postepowy szybki:(A) 22 21,78% 2,13 M/ml 18,14M/próba
  Ruch postepowy wolny:(B) 27 26,73% 2,62% 22,26%
  Ruch niepostępowy:(C) 17 16,83% 1,65 14,02
  Plemniki nieruchome:(D) 35 34,65% 3,39 28,86

  Morfologia: 3,95% Prawidłowa
  Morfologia: 96,05% Nieprawidłowa

  Prawidłowy:3,95%
  Główka:84,21%
  Wstawka:23,68%
  Witka: 0
  Krople cytoplazmatyczne: 2,63%

  Głównie zastanawia mnie tak wysoki wynik wady główki oraz upłynnienie całkowite. Prosze o komentarz

 22. zdesperowana pisze:

  witam, wyniki mojego męża to
  Abstynencja 4,
  komórki okrągłe <1
  objętość 2,900
  ph 7,9
  czas upłynnienia 20
  aglutynacja silna
  liczba plemników 64,1 mln/ml
  Całkowita liczba plemników 185,8 mln/ejakulat
  Ruchliwość A+B 45 %
  plemników typu A 32 %
  typ B 13 %
  typ C 52 %
  typ D 2 %
  defekt główki 95
  defekt wstawki 6
  defekt witki 7
  krople cytoplazmy 15
  typowych 5
  atypowych 95
  jaka jest szansa na naturalne poczęcie???

 23. zdesperowana pisze:

  jeszcze jedno pytanie, czy da się to jakoś leczyć?? da sie poprawić plemniki tak aby zmniejszyć ilość atypowych???

  • eliza pisze:

   ilość plemników atypowych nie jest problemem na tym wyniku, 5% to jest w granicach prawidłowych wartości, szczególnie, że ogólna liczba plemników jest tez duża. Większym ewentualnm problemem może być silna aglutynacja świądcząca być może o obecności przeciwciał przeciwplemnikowych… choć z drugiej strony wielu klinicystów sądzi, że nawet pomimo aglutynacji jeśli nadal są w nasieniu plemniki wolne i wykazujące ruch postępowy (a w Twoim wyniku jest ich sporo) to nie ma problemu… tak więc ten wynik nie jest wcale zły.

 24. załamana pisze:

  Witam!! Proszę o porade bo niewiem jak dalej postępować.4 lata temu zaczeliśmy się starać o dziecko (a byliśmy z sobą 15 lat i zero zabezpieczeń przez ten okres),więc najpierw ginekolog który mnie faszerował różnymi lekami i tak przez pare miesięcy,aż wkońcu lekarz rodzinny zaoferował skierowanie na usg jąder i traf rak jądra wycieli mężowi jedno jądro wszystko wporządku bez przeżutów a wyniki nasienia które były robione przed operacją i były złe zrobiliśmy kilka razy już po operacji i wyszły jeszcze gorsze każdy lekarz odsyła nas na InVitro ale czytam fora i widze że niektórym bez InVitro się udało nadmieniam że nieposiadam takich pieniędzy podam ostatnie wyniki badań:
  czas upłynnienia 25min
  pH 7.8
  objętość 1.60ml
  konsystencja lepkość ob.(++)
  aglutynacjanieobecna
  liczba leukocytów 0
  liczba plemników 1.20 x 10 do potęgi 6/ml
  liczba plemników w ejakulacie 1.92 x 10 do potęgi 6
  ruchliwość plemników A-15%, B-10%, C-15%,nieruchome 60%
  żywotność 50%
  plemniki o prawidłowej budowie 7%
  plemniki z kropką cytoplazmatyczną 0%
  plemniki o patologicznej budowie 93%
  plemniki z amorficzną główką 57%
  plemniki z wydłużoną główką 2%
  mikrocephalia małe główki 1%
  duże główki 7%
  z wakuolami w główce 10%
  ze zmianami w okolicy wstawki 9%
  ze zmianami w części dalszej witki 7%
  Bardzo proszę o jakąś rade co zrobić mąż zażywa witaminy wcześniej promen,teraz salfazin i witamine c z kwasem foliowym

 25. mar pisze:

  Witam,

  Bardzo proszę o radę – czy jest możliwość naturalnego zajścia w ciążę przy takich wynikach:

  objętość – 5,2 ml
  pH – 7,4
  liczba plemników – 10,3 mln/ml
  całkowita liczba plemników w ejakulacji – 53,6 mln

  ruchliwość:
  szybki ruch – 7 %
  wolny ruch – 35 %
  brak ruchu postępowego – 9 %
  nieruchome – 49%

  morfologia:
  prawidłowe – 3%
  patologia główki – 95 %
  patologia wstawki – 2
  patologia witki – 0

  leukocyty – 1,2 mln/ml

  Martwi mnie szczególnie duża ilość plemników z patologią główki oraz stosunkowo mała liczba plemników na ml.

 26. Liliana pisze:

  Witam. Oto wyniki mojego męża:
  Ilość w ml – 3
  ph – 7,9
  Ilość plemników w 1 ml – 21ml
  Ilość ml – 3
  Całkowita liczba plemników 63ml
  Ruchliwość – 55%
  w ruchu prawidłowym 20%
  w ruchu chaotycznym i oscylującym 35%
  Barwienie z Eozyną – 2% martwych
  Leukocyty: 1-2 w polu widzenia
  Komórki okrągłe: 1-3 w polu widzenia
  Aglutynacja: (-) nie stwierdzono
  Uwagi: Teratospermia – szpileczkowe główki. HOS – 58%
  Bardzo proszę o interpretację wyników, czy jest możliwość naturalnego zapłodnienia?

 27. ewenement pisze:

  oto wynik mojego badania:
  Liczba dni abstynecji 4 dni
  OCENA MIKROSKOPOWA
  Upłynnienie 15 min
  Objętość 5, 0 ml norma 1,5-6
  PH 1,4 norma >=7,2
  zabarwienie biało szare
  lepkość prawidłowa
  Aglutynacja –
  Koncentracja 35,0 mln/ml norma >=15,0
  całkowita ilość plemników w ejakulacie 175,0 mln norma >= 39mln
  OCENA RUCHLIWOŚCI
  ruch postępowy 55% norma >= 32%
  ruch w miejscu 5%
  ruch całkowity 60% norma >=40%
  brak ruchu 40%
  OCENA MIKROSKOPOWA BARWIONEGO ROZMAZU
  plemniki o budowie prawidłowej 7% norma >=4%
  nieprawidłowe główki 76%
  nieprawidłowe wstawki 8%
  nieprawidłowe witki 7%
  krople cytoplazmatyczne 2%
  koncentracja komórek okrągłych 0,2 mln/ml norma <5,0
  koncentracja leukocytów –

  bardzo proszę o szczegółową interpretację… czy nieprawidłowe główki 76% to normalne?

 28. eliza pisze:

  Ewenement: Twój wynik jest całkowicie prawidłowy, tylko chyba pH 1,4 źle przepisałeś bo takich pH się raczej w nasieniu nie spotyka (pewnie tam było 7,4??). Nieprawidłowości główki w dużym odsetku to całkiem normalne – zwykle zaburzenia w budowie plemników dotyczą właśnie główek. Ważny jest ogólny odsetek plemników prawidłowych, który u Ciebie jest 7% czyli ok!

 29. eliza pisze:

  Liliana: to co się da z tego wyniku ocenić jest ok i nie wyklucza bynajmniej możliwości naturalnego zapłodnienia. Niestety napisali o teratozoospermii, że jest wada plemników objawiająca się jako „szpileczkowate główki” ale nie jest napisane w jak dużym odsetku ta wada występuje… więc trudno powiedzieć na ile to ma wpływ.

 30. ewenement pisze:

  W jakie produkty mam wzbogacić swoją dietę żeby postarać się poprawić te wyniki:
  plemniki o budowie prawidłowej 7% norma >=4%
  nieprawidłowe główki 76%
  nieprawidłowe wstawki 8%
  nieprawidłowe witki 7%

 31. ewenement pisze:

  aha kiedyś paliłem sporo trawki… jakie badania mam porobić żeby dowiedzieć się czy osłabiła moje plemniki bo słyszałem o czymś takim że trawka osłabia plemiki i może spowodować niepłodność u mężczyzn…

 32. ewenement pisze:

  co do mojego ph oczywiście mam 7,4 przepraszam zapomyłkę

 33. eliza pisze:

  czytaj dalej na forum w swoim poście, bo tam też piszesz więc nie będziemy powtarzać tego samego w dwóch miejscach;)

 34. l. pisze:

  Hej,
  dla wszystkich ktorych martwi slaba morfologia plemnikow..moj maz poltora roku temu mial 1%…skonczyl z goracymi kapielami..trzymaniem laptopa na kolanach..przez 2 ostatnie miesiace bral witamine C 1000 kazdego dnia i raz w tygodniu witaminy: prenatal probaby man..odebral dzis nowe wyniki – morfologia 10%…jestesmy w szoku! cos zadzialalo! wiec jest to mozliwe…!

 35. zmartwiona pisze:

  Witam,
  będę bardzo wdzięczna za interpretację wyników męża:

  abstynencja płciowa: 3dni
  objętość: 1,5 ml
  aglutynacja: brak
  upłynnienie: zupełne
  kolor: opalizujący
  lepkość: w normie
  pH: 7,8

  koncentracja: 3,7 mln/ml
  całkowita liczba w ejakulacie: 5,6 mln/ml
  żywotność: 66%

  ruch postępowy: 7%
  ruch niepostępowy: 19%
  nieruchome: 74%

  plemniki prawidłowe 1%
  nieprawidłowe: 99%
  wady główki 98%
  wady wstawki 68%
  wady witki 29%

  indeks teratozoospermii 2,10

  w uwagach stwierdzono OligoAsthenoTeratozoospermia

  Dwa razy podchodziliśmy do ICSI, ale tylko nieliczne komórki zapładniały się dopiero w trzeciej dobie, a w czwartej nastąpił podział ale później się zatrzymał.
  Jak pani ocenia realne szanse na zapłodnienie?

 36. Mariusz pisze:

  hej,

  właśnie zmagam się z tym paskudztwem. Sprawę opisuję na blogu. Co prawda dopiero zaczynam, ale postaram się często wrzucać posty.

  http://mojbiegpodziecko.blog.pl/

 37. Marta pisze:

  witam

  proszę o analizę wyników nasienia mojego męża. od ponad roku staramy się i niestety nie wychodzi. proszę o analizę wyników. z góry dziękuję.

  objętość w ml : 4,5 ml
  odczyn pH : 9,0
  stopień zmetnienia: prawidłowe
  barwa: szarobiała
  liczba plemników w 1ml : 93,43 mln
  ocena kształtu plemników : 90% prawidłowy; 10% zmiany w obrębie główki
  procentowa ocena ruchliwości plemników: 90%

  czekam z niecierpliwością na odpowiedź.
  pozdrawiam
  Marta

 38. somebody pisze:

  Prosiłbym o interpretacje moich badań. Na razie to podstawowy seminogram.
  abstynencja płciowa: 5 dni
  objętość: 4,3 ml
  aglutynacja: brak
  upłynnienie: 15
  kolor: opalizujący
  lepkość: w normie
  pH: 7,8

  koncentracja: 37,1 mln/ml
  całkowita liczba w ejakulacie: 159,53 mln/ml
  żywotność: 68%

  ruch postępowy: 34%
  nieruchome: 46%

  plemniki prawidłowe 1%

 39. Martita85 pisze:

  Witam,
  błagam o pomoc w interpretacji badań. Wyniki nasienia mojego męża są bardzo złe. Stwierdzono oligozoospermię i teratozoospermię. Wynik HOS poniżej normy. Obniżony odsetek żywych plemników.
  Szaleję ze strachu. Czy jest szansa na zapłodnienie przy takiej diagnozie? Co robić??

  Podaję szczegóły:
  objętość 5 ml
  czas upłynnienia 10 min
  ph 7,20
  wygląd prawidłowy
  lepkość +
  aglutynacje –
  inne komórki –
  wynik HOS 57,1%
  żywe plemniki 56%

  koncentracja 1,46 ml

  plemniki ruchliwe 50% ruch postępowy 30,71
  ruch niepostępowy 14,29

  morfologia plemniki nieprawidłowe 100 %
  wady główki: 100%
  wady wstawki: 41,82 %
  wady witki: 3,64 %

  TYLKO JEDNA WADA
  główka 56,36%
  WADY WIELOKROTNE
  główka + wstawka 40 %
  główka + witka 1,82 %
  główka + wstawka + witka 1,82 %

 40. malek pisze:

  upłynnienie <60 min
  objętość: 3,1 ml
  ph: 8,1
  Barwa: szaro-opalizująca
  lepkość: prawidłowa
  Aglutynacja: nieobecna
  Koncentracja plemników: 6,5
  Całkowita Liczba plemników w ejakulacie: 20,15
  Ruch postępowy: 10 i 2,02
  Ruch całkowity: 33 i 6,65
  Brak ruchu: 67
  żywotność: 40 i 8,06
  Plemniki o prawidłowej budowie: 3 i 0,60
  Koncentracja komórek okrągłych: ,5 mln/ml
  Koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich: , 1mln/ml
  Obecne liczne bakterie w ejakulacie?????? Robiłem posiew nasienia
  bakteriologiczny i jest dobry.
  Czy te wyniki nadają się na inseminacje? czy tylko in vitro? ja mam
  endometriozę III st i skończone 35 lat. czy w ogóle jest sens podchodzić do
  inseminacji?co jeszcze możemy zrobić?

 41. eliza pisze:

  raczej słabe parametry ruchu do inseminacji. Nie jest powiedziane, że się nie uda, ale przy takim wyniku inseminacja jest „wątpliwa”. Do tego Twój wiek i endometrioza dodatkowo zmniejszają szanse.

 42. luki pisze:

  Witam,

  czy możliwe jest naturalne poczęcie przy następujących wynikach:
  wiek 36 lat
  ocena makroskopowa – prawidłowa
  objętość – 5,1 ml
  ruchliwość postępowa (a+b) 44,8
  liczba plemników 117,0 w ml
  596,7 w ejakulacie

  morfologia:

  plemniki o prawidłowej budowie 2%, nieprawidłowych 98%

 43. Taki ja pisze:

  Witam
  Prosił bym o interpretację jeśli można bo się stresuje
  Upłynnienie 14min
  Objętość 3ml
  pH 8,7
  Barwa prawidłowa
  Lepkość prawidłowa
  Koncentracja plemników 132,4
  Całkowita liczba plemników w ejakulacie 397,2mln
  Ruch postępowy 35% 139,0 mln ejakulat
  Ruch Całkowity 47% 186,6mln ejakulat
  Brak ruchu 53
  Plemniki o prawidłowej budowie 33 % 131,1mln ejakulat
  koncentracja komórek okrągłych 3,9 mln/ml

  Czy te badania są dobre?

 44. danny pisze:

  Bardzo ważna jest odpowiednia suplementacja by wzmocnić plemniki, sprawić by stały się żywsze, silniejsze i bardziej żywotne. Ja stosuję promen i mi wyniki poprawiły się o 5%. Dla niektórych to mało – dla mnie jednak bardzo dużo 🙂

 45. ja pisze:

  Proszę o ocenę moich wyników. Ocena makroskopowa: objętość:2, 6ml, pH8.0, wygląd+upłynnienie+lepkość prawidłowa. Ocena mikroskopowa: koncentracja plemników 88,00mln/mL, całkowita liczba plemników w ejakulacie 228,0mln, ruch postępowy 40%, ruch niepostępowy 8%, plemniki nieruchome 52%; morfologia: prawidlowa budowa morfol.3%, wady główki i akrosomu 88%, wady wstawki 27%, wady witki 6%, krople cytoplazmatycze 5%, formy potworkowate 0%, żywotność 77%, komórki spermatogeniczne 0,10mln/mL, leukocyty 0,00 mln/ mL, bakterie i aytoaglutynacja brak

  • eliza pisze:

   Odsetek plemników o prawidłowej morfologii nieco poniżej normy ale przy całym wyniku to nie jest wartośc dramatyczna, można nieco posyplementować, rzucić palenie, jeść więcej owoców i warzyw i czekać na ciążę

 46. minia340 pisze:

  Witam proszę o pomoc jeżeli mąż miał badanie nasienia i morfologia plemników prawidłowa budowa morfologiczna jest wynik 4% a a wartość referencyjna jest taka sama 4% to jest zły wynik proszę o pomoc

  • eliza pisze:

   oznacza to że wynik jest prawidłowy (przynajmniej jeśli chodzi o mofrologie plemników czyli prawidłowość ich budowy)

 47. mala liczba plemnikow pisze:

  Witam prosze o interpretacje moich badan
  otrzymano : 6,0ml
  zmetnienie : w normie
  barwa : mleczna
  ph : zasadowe
  Ocena mikroskopowa
  procent prawidlowo ruchowych : 80%
  procent nieprawidlowo ruchliwych : 5 %
  procent nieruchliwych : 15%
  ilosc liczby plemnikow w 1 ml nasienie : 18,00 mln

  czy jest mozliwosc zajscia w ciaze naturalnie ?

  • eliza pisze:

   wynik wydaje się prawidłowy choć sądząc po użytym nazewnictwie i braku precyzyjnego pomiaru pH radziłabym udac się do innego laboratorium i zweryfikować go ponownie… wydaje się, że laboratorium z którego otrzymał Pan wynik nie działa zgodnie z aktualnymi rekomendacjami

 48. Zainteresowana pisze:

  Jaka jest szansa na dziecko z takimi wynikami???

  objętość 5.50
  czas upłynnienia 10
  ph 7.30
  wygląd prawidłowy
  lepkość +
  aglutynacje –
  agregacje –
  inne komórki –
  wynik HOS testu 70 %
  żywe plemniki 78 %

  koncentracja mln/ml 62.54
  liczba procent koncentracja
  plemniki ruchliwe 443 / 76.38% / 47.76
  ruch postępowy 319 / 55.00 % / 34.39
  ruch niepostępowy 124 / 21.38 % / 13.37
  nieruchliwe 138 / 23.62 % / 14.77

  Morfologia plemników

  plemniki prawidłowe 1.52 %
  plemniki nieprawidłowe 98.48 %
  indeks teratozoospermii 1.60

  Klasyfikacja podstawowa suma procent
  prawidłowy 1 / 1.52%
  wady główki 62 / 93.94
  wady wstawki 37 / 56.06
  wady witki 5 / 7.58
  krople cystoplazmatyczne 0 / 0

  Tylko jedna wada suma / procent
  główka 26 / 39.39%
  wstawka 3 / 4.55%
  witka 0 / 0%

  Główki suma procent
  budowa prawidłowa główki 19 / 28%
  małe 13 / 19%
  duże 34 / 51%

  kształt prawidłowy 23 / 34%
  stożkowate 1 / 1.52%
  cienkie 2 / 3%
  okrągłe 1 / 1.52%
  gruszkowate 22 / 33%
  amorficzne 17 / 25%

  prawidłowy akrosom 21 / 32%
  nieprawidłowy akrosom 45 / 68%

  wady wielokrotne suma / %
  g + wstawka 31 / 47%
  g + witka 2 / 3%
  wstawka + witka 0 / 0%
  g + w + wka 3 / 5%

  prawidłowa wstawka 21 / 32%
  nieprawidłowy rozmiar 28 / 42%
  nieprawidłowy kąt 3 / 5%
  nieprawidłowa insercja 12 / 18%

  nieprawidłowa witka 61 / 92%
  nieprawidłowa 0 / 0%
  krótka 0
  nieregularna 0
  skręcona 4 / 6%
  wielokrotna 0
  brak 0

  • eliza pisze:

   nikt o zdrowych zmysłach nie będzie mówił z sensem o szansach na podstawie jednego wyniku oraz nie znając sytuacji Pani statusu płodności, ale ogólnie wynik (pomimo nienajlepszej morfologii plemników) nie jest „beznadzijny” i szanse na ciąże daje

 49. Zainteresowana pisze:

  Jaka jest szansa na rodzicielstwo z takimi wynikami???

  objętość 5.50
  czas upłynnienia 10
  ph 7.30
  wygląd prawidłowy
  lepkość +
  aglutynacje –
  agregacje –
  inne komórki –
  wynik HOS testu 70 %
  żywe plemniki 78 %

  koncentracja mln/ml 62.54
  liczba procent koncentracja
  plemniki ruchliwe 443 / 76.38% / 47.76
  ruch postępowy 319 / 55.00 % / 34.39
  ruch niepostępowy 124 / 21.38 % / 13.37
  nieruchliwe 138 / 23.62 % / 14.77

  Morfologia plemników

  plemniki prawidłowe 1.52 %
  plemniki nieprawidłowe 98.48 %
  indeks teratozoospermii 1.60

  Klasyfikacja podstawowa suma procent
  prawidłowy 1 / 1.52%
  wady główki 62 / 93.94
  wady wstawki 37 / 56.06
  wady witki 5 / 7.58
  krople cystoplazmatyczne 0 / 0

  Tylko jedna wada suma / procent
  główka 26 / 39.39%
  wstawka 3 / 4.55%
  witka 0 / 0%

  Główki suma procent
  budowa prawidłowa główki 19 / 28%
  małe 13 / 19%
  duże 34 / 51%

  kształt prawidłowy 23 / 34%
  stożkowate 1 / 1.52%
  cienkie 2 / 3%
  okrągłe 1 / 1.52%
  gruszkowate 22 / 33%
  amorficzne 17 / 25%

  prawidłowy akrosom 21 / 32%
  nieprawidłowy akrosom 45 / 68%

  wady wielokrotne suma / %
  g + wstawka 31 / 47%
  g + witka 2 / 3%
  wstawka + witka 0 / 0%
  g + w + wka 3 / 5%

  prawidłowa wstawka 21 / 32%
  nieprawidłowy rozmiar 28 / 42%
  nieprawidłowy kąt 3 / 5%
  nieprawidłowa insercja 12 / 18%

  nieprawidłowa witka 61 / 92%
  nieprawidłowa 0 / 0%
  krótka 0
  nieregularna 0
  skręcona 4 / 6%
  wielokrotna 0
  brak 0

 50. sylwia pisze:

  Odebraliśmy wyniki MSOME po dwumiesięcznej kuracji mojego męża (PROFERTIL):
  Plemniki kategori A -0%
  kategori B -2%
  kategori C-10%
  kategori D-88%
  Bardzo proszę o informację, czy mamy jakąś szansę na potomstwo?

 51. Alicja88 pisze:

  Witam,
  od 1,5 roku bezskutecznie staramy się z mężem o dziecko. Lekarz ginekolog zalecił badanie nasienia. Nie umiem ich zinterpretować a kolejną wizytę mam wyznaczoną dopiero za miesiąc. Czy ktoś pomógłby nam w interpretacji?
  Wyniki:
  Objętość 3,2 ml
  PH 8,1
  Wygląd, upłynnienie i lepkość – prawidłowa
  Koncentracja 35
  Całkowita liczba w ejakujacie 112
  Ruch postępowy 59
  Niepostepowy 1
  Plemniki nieruchome 40
  Prawidłowa budowa morfologiczna 2
  Wady główki i akrosomu 94
  Wady wstawki 42
  Wady witki 10
  Krople cytoplazmatyczne 10
  Formy potworkowate 1
  Żywotność 84
  Komórki spermatogenezę i leukocyty – 0,10
  Bakterie brak
  Autoaglutunacja brak

  Czy przy takich wynikach jest szansa naturalnego zajścia w ciąże??

 52. Ania pisze:

  Witam,

  chciałabym prosić o opinię. Pierwsze wyniki mojemu mężowi zrobiliśmy ponad dwa lata temu, oto one:
  objętość: 3,5ml
  ogólna liczba plemników 3,4 mln
  ilość plemników żywych 20-24 wpw
  -//- martwych 16-20 wpw
  plemniki z nieprawidłową budową prawidłowa
  ruch żwawy
  następne, dokładniejsze badania wykonaliśmy po 6 miesiącach:
  objętość 2,9ml
  ogólna liczba plemników 2,8 mln
  typ a: 6%
  typ b: 18%
  typ c: 20%
  typ d: 56%
  prawidłowa mofrologia 2%
  nieprawidłowa budowa główki 90%
  nieprawidłowy akrosom: 64%
  Od roku mój mąż stosował różne suplementy. W ostatnim miesiącu powtórzyliśmy badania i wyniki nas przeraziły:
  objętość 3,2 mln
  koncentracja 0
  czy mógłby ktoś poradzić nam jaka może być przyczyna takiego stanu i jakie badania powinniśmy wykonać? Rozumiem, że w tym momnencie zajście w ciążę jakąkolwiek metodą nie wchodzi w rachubę, ale chcielibyśmy dowiedzieć się jaka jest przyczyna tego stanu i czy da się ją wyleczyć.

 53. Bunia pisze:

  Witam badania robione do zabiegu in vitro Badanie MSOME 6600
  Gęstość 0,3razy 10ml Plemniki ruchliwe 0,1 razy 10ml Objętosc 1,5ml
  Plemniki prawidłowe 0%
  Plemniki nieprawidłowe II III IV stopnia 0%
  Uwagi;Cryptoozospermia Brak wystarczającej niezbędnej liczby plemników do przeprowadzenia badania.
  Moje pytanie brzmi czy my w ogóle mamy szanse podejsc do zabiegu z takim beznadziejnym wynikiem i czy jest jakas szansa?

 54. Alonso pisze:

  Witam,
  Proszę o interpretację wyników, bo chyba nie jest dobrze.
  Lepkość: +
  Liczba plemn. w ml: 21 mln
  Liczba plemn. w ejakul.: 109 mln
  Aglutynacja: –
  % ruchliwych: 56%
  Ruch postęp.: 46%
  Ruch niepostęp.: 10%
  Brak ruchu 44%
  Plemn. żywe: 69%
  Plemn. martwe: 31%
  Formy prawidł.: 7%
  Formy nieprawidł.: 93%
  Nieprawidł. główki: 88%
  Nieprawidł. szyjki: 29%
  Nieprawidł. witki: 27%
  Przywieszki cytoplazm.: 2%
  Ilość komórek: 0,18 mln/ml
  Komórki okrągłe: 1-4 (w.p.w.)
  Komórki nabłonkowe: 0-1 (w.p.w.)
  Erytrocyty: 0 (w.p.w.)

 55. marcin1986 pisze:

  witam, zrobiłem dziś badani,mam następujące wynik i prosiłbym o interpretację:
  pH – 7,9
  cza upłynnienia 25 min
  Objętość – 3.00
  koncentracja – 60. 4
  liczba plemników 181,14
  plemniki ruchome – 61 %
  ruch postępowy szybki – 15 % a min jest 25
  żywe plemniki – 62 %
  plemniki o prawidłowej budowie – 2 a min 4.

 56. zmartwiona pisze:

  Witam,

  podaję wyniki męża z prośbą o interpretację (czy istnieje szansa na naturalne poczęcie)

  Ogólna liczba plemników w ejakujacie: 148 (norma laboratoryjna >/39)
  Liczba plemników w 1 ml: 19 (norma więcej niż 15 ml)
  morfologia: 2% o prawidłowej budowie
  ruch postępowy szybki: 2,8% (0,5 ml na 1 ml; 4,1 ml w ejakujacie)
  ruch postępowy wolny:9,4% (1,8 ml na 1 ml; 14 ml w ejakujacie)
  ruch niepostępowy: 26,7% (5,1 na 1 ml; 39,5 ml w ejakujacie)
  nieruchome: 61,1% (11,6 ml na 1 ml; 90,4 ml w ejakujacie)

 57. Monika Głowacka pisze:

  Witam
  Wyniki mojego męża podobno są złe i mamy szanse tylko na invitro ale mam pytanie morfologia wyszła plemniki prawidłowe 0,85% nieprawidłowe 99%
  wady główki 98,31% wady wstawki 65% wady witki 8,47% mam pytanie czy naprawde sa az tak straszne te wyniki ze juz nic kompletnie nie da sie zrobic a i plemniki ruchliwe wyszły 39,52% nieruchliwe 60,48% proszę o jakąs podpowiedz bierze tez od 1.5 miesiaca suplement diety Fertilman i mam pytanie czy mamy jakas szanse na naturalne poczecie czy juz nas calkowicie to wyklucza chyba ze sa jakies metody leczenia

 58. Czupi pisze:

  Witam, proszę o pomoc w interpretacji wyników badania:
  – koncentracja 209,21 mln/ml; 397,51 mln/ ejakulat
  – plemniki ruchliwe: ruch postepowy 1039 (42,29%), ruch niepostepowy 711 (28,94)
  – nieruchliwe 707 (28,77)
  – morfologia:
  plemniki prawidlowe 1,74%, plemniki nieprawidlowe 98,26%
  – klasyfikacja podstawowa:
  prawidlowy 2 (1,74%)
  wady glowki 109 (94,78%)
  wady wstawki 53 (46,09%)
  wady witki 2 (1,74%)
  krople cytoplazmatyczne 0

  Koncentracja i ruchliwosc wydaje sie ok, ale niepokojaca jest morfologia. Prosze o rade.

  Dziekuje !

 59. Dario Mejia pisze:

  Witam,

  Wiek 30
  Objętość 3.5mL
  pH 8
  Kolor: Przezroczysty
  Koncentracja plemników: 5 milion / mL
  Całkowita Liczba plemników w ejakulacie: 17,5
  Ruch postępowy 46
  Ruch Całkowity 56
  Brak ruchu 10
  plemniki prawidłowe 3

  Oligoteratozoospermia.

  ???????

 60. Ulka pisze:

  Witam,
  mam pytanie odnośnie wyników seminogramu. Mój partner wykonał właśnie badanie(po 3,5 dniach wstrzemięźliwości) i wszystkie parametry są w normie:
  koncentracja w ml 103 mln, w ejakulacie 267 mln
  żywotność 91
  ruch postępowy 64,

  niepokoi mnie jednak morfologia:
  plemniki o prawidłowej budowie 0,9, a w ejakulacie 2,4 ml
  oraz lepkość: duża.
  Adnotacja na końcu wyniku : normozoospermia w przeliczeniu na ejakulat.
  Czy takie parametry wystarczą do poczęcia dziecka?
  Pozdrawiam

  • eliza pisze:

   Wyniki pewnie wystarczą, natomiast podwyższona lepkość czasem może to utrudniać. Prosty sposób na obniżenie lepkości to zażywanie leków rozrzedzających wydzielinę np. mukosolvan, choć czasem podwyższona lepkośc może być spowodowana poważniejszymi sprawami np. infekcjami w drogach wyprowadzjących nasienie i wtedy lecznie urologiczne może być konieczne dla uregulowania tego stanu

 61. Wiktoria pisze:

  Bardzo proszę o pomoc..dziś Mąż wykonał badanie nasienia i wyniki wyszły nastepujące:
  Ruch szybki 0%
  ruch wolny 3,1%
  ruch niepostepowy 20%
  liczba plemników 6,4 ml na 100 ml , w ejakulacie 28,8

  pleminki o prawidłowej budowie 0%
  nieprawidłowej budowie- główki 100%, wstawki 64%
  nieprawidłowości główki 34%
  morfologia 100% nieprawidłowa
  Proszę odp czy są jakiekolwiek szanse?jesteśmy wstrząśnięci wynikami..nie wiemy co robić?czy da sie to poprawic?

 62. nicram84 pisze:

  Prosze o interpretacje wynikow
  Uplynienie calkowite 30 min
  Objetosc 4,9
  Ph 8,6
  Lepkosc prawidlowa
  Aglutnacja brak
  Ruchiwosc i liczba pemnikow
  Postepowy szybkii 15,1% 0,8
  Potepowy wolny12,9% 0,7
  Niepostepowy 18,3% 1,0
  Nieruchome 53,8% 3,0
  Liczb plemnikow 5,6 mln/ml
  27,3mln/ml
  Budowa prawidlowa 2%
  Nieprawidlowe
  Glowki 96%
  Wstawki 46%
  Nieprawidlowosci pojedyncze
  Tylko glowka 52%
  Wstawki2%
  Nieprawilowosci zlone
  Glowka+wstawka 44%
  Glowki (%)
  Roz normalny 38
  Male 28
  Duze 34
  Prawidlowy ksztalt 42
  Stozkowe 8
  Cienkie 6
  Gruszkowe 24
  Amorficzne 20
  Akrosom prawidlowy 6% nieprawidlowy 94%

  Wstawki prawidlowa 54%
  Nieprawidlowe rozmiar wstawki 36%
  Kat wstawki 16%
  Nieprawidlowa inseracja 6%
  Witki prawidlowe 100%

 63. Angelika pisze:

  Jesli jest niska ilosc prawidlowych plemnikow to zalecam mezczyznom zastosowac kuacje suplementowa fertilman plus i brac po dwie tabletki dwa razy dziennie w trakcie posilku sniadaniowego i w trakcie kolacji, gdyz moj mezczzna mial 3% a wzroslo do 6% po oku czasu. a teraz jestem w 3tyg ciązy, swietny suplement, ktory dziala!!! Glowy do gory i suplemetujcie sie );) Angela

 64. bajka11 pisze:

  proszę o interpretacje wynikow..

  ciągliwosc (lepkość) – nieprawidłowa
  objętość – 5,3mln > 1,5mln
  upłynnienie- 30mln do 60mln
  ph – 8,1 >7,2
  ilosc plemnikow w 1ml- 50,4mln >15mln

  plemniki zywe – 81% >58%
  ilosc plemnikow w 1ml – 50,4mln prawidłowa >15mln
  calkowita ilosc plemnikow w ejakulacie 267,1mln -prawidlowa >39mln
  ruch postepowy 45% >32%
  w tym szybki 13%
  ruch całkowity -50% >40%
  plemniki prawidłowe- 3% >4%
  plemniki patologiczne 97%- <96%
  patologia głowki-94%
  patologia wstawki- 40%
  patologia witki- 22%
  plemniki niedojrzałe -0%
  nieprawidłowa wakuolizacja- 8%

  plemniki żywe- 81%

  host- 79%

 65. Meko pisze:

  Moje wyniki są dosyć ciekawe i czy rzeczywiście są aż tak złe jak ostatnio powiedział mi lekarz. Bardzo proszę o interpretację i o wskazówki co mógbłym zrobić żeby je poprawić:

  Upłynnienie: dłużej niż 60min.
  Objetość: 13ml !!
  pH 8,3
  Konsystencja: Galaretowata
  Barwa i lepkość prawidłowa

  Aglutynacja: brak
  Ruch postępowy: 74%
  Ruch całkowity: 80%
  Brak ruchu 20%

  Zywotność 83% (100,1mln/ ejakulat)
  Koncentracja 9,3mln/ml
  Ilość: 120,9mln/ejakulat

  Plemniki o budowie prawidłowej: 2% tj. 2,4mln/ejakulat
  plemniki o budowie nieprawidłowej: 92%
  Leukocyty 1%

  Opis:
  Długi czas upłynnienia
  Plemniki z licznymi wodniczkami

  Z góry dziękuje za obiektywna ocenę i wskazówki.

  • eliza pisze:

   w nasieniu są plemniki (i to dośc liczbe i ruchliwe a więc to dobry znak), natomiast brak upłynnienia i duża objętośc moga sugerowac jakiś stan zapalny w układzie rozrodczym… urolog powinien podjąć się jego dodiagnozowania i leczenia. po takim leczenie wynik ma szanse wrócić do normy…

 66. Mateo002 pisze:

  Dzień dobry, bardzo Prosze o interpretacje wynikow, chyba jest bardzo źle :

  Uplynienie calkowite 20 min
  Objetosc 7,3
  PlŁ 8,1

  Aglutnacja
  1:50 zaplutynowanych
  4: wszystkie zaglutynowane

  elementy komórkowe :
  komórki okrągłe: <5
  leukocyty: <1
  elementy komórkowe : komórki nabłonka płaskiego

  Ocena koncentracji :
  Miliony w ml : 11,1
  całkowita il w ejakulancie : 81,03

  Ruchiwosc i liczba pemnikow
  klasyfikacja wdł WHO
  Ruch postępowy 32%
  ruch niepostępowy 10,7%
  nieruchome 57,2%

  ocena żywotności test eozyna nigrozyna
  plemniki żywe 70%

  Morfologia plemników :

  prawidłowa budowa 0%
  Nieprawidłowa budowa 100%

  nieprawidłowości dotyczą :

  95% akrosomów (w tym 21 % ze zwiększoną liczbą wakuoli w obrębie akrosomu) 43% wstawek, 11% witek
  w preparacie bezpośrednim zaobserwowano pojedyncze ruchome witki bez główek.

 67. Kinia pisze:

  Witam oto wyniki mojego męża:
  liczba plemników 40,1
  całkowita liczba plemników 120,2 mln
  ruchliwość A+B 51%
  Defekt główki 91
  Defekt wstawki 24
  defekt witki 7
  krople cytoplazmy 8

  • eliza pisze:

   to co jest w tym wyniku podane jako liczba i ruchliwość wydaje się prawidłowe, natomiast brak procentowego opisu morfologii uniemożliwia całkowitą interpretację

 68. Michał pisze:

  Witam czy nadal odpowada Pani na pytania?

 69. Random pisze:

  Witam, odebraliśmy dziś wyniki i mamy problem z ich interpretacja:
  Wstrzemiezliwosc: 2 doby
  Upłynnienie po 30 min: całkowite
  Objetosc: 1,4 ( mała, ale może to stres)
  PH: 7,9
  Lepkość : nieprawidłowa ++ ( czy jest możliwość poprawy lepkości i co na to wpływa?)
  Wygląd : prawidłowy
  Aglutynacja: + ( prawidłowa jest-) ( co może na to wpływać?)

  Ruchliwość i liczba plemników:
  Koncentracja:
  26,07mln/ml
  36,5 mln/ml ( próba). ( Ponizej normy)
  Leukocyty i komórki okrągłe: 0,34 mln/ml
  Who4:
  Ruch postępowy szybki (typ A) : 31% ( poniżej normy)
  8,08mln a przy próbie 11,32mln

  Ruch postępowy wolny (typ b): 17,02 % (norma to 40%) 4,44mln/ml i 6,21 mln/ml( w próbie)
  Ruch niepostepowy (typ c) :10,03% 2,61mln /ml i 3,66mln/ml (w próbie )
  Plemniki nieruchome ( typ d) 41,95% 10,94mln/ml i 15,31mln/ml (w próbie)
  Who5
  Ruch postępowy(pr) 48,02% 12,52mln/ml i 17,53mln/ml ( w próbie)
  Ruch niepostepowy (np) 10,03 % 2,61mln/ml i 3,66mln/ml ( w próbie)
  Nieruchome (im) 41,95 % 10,94mln/ml i 15,31mln/ml ( w próbie)
  Morfologia :
  Plemniki o prawidłowej budowie 12%
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 88%
  Wady glowki ma 86%plemnikow (podwójna główka) wady wstawki 12% plemników , krople cytoplazmatyczne 2%

  Domniewam że na wynik ma wpływ przebyta kilka razy ospa w różnym wieku, jednakże czy jest możliwość poprawy wyników i czy możliwe jest naturalne zapłodnienie? Czy podwójna główka u większości plemników świadczy o jakiejs konkretnej chorobie?
  Pozdrawiam

 70. Julia pisze:

  Witam, mamy takie wyniki badań :
  Wstrzemiezliwosc: 3 doby
  Upłynnienie po 30 min: całkowite
  Objetosc: 4,2ml
  PH: 7
  Lepkość : brak
  Aglutynacja: 2B
  Żywotność :64

 71. Julia pisze:

  Ruchliwość i liczba plemników:
  Koncentracja:
  104,9x 10 ml
  Całkowita liczba 440,8×10
  komórki okrągłe:2,7ml w tym liczba leukocytow :1,3ml

 72. Julia pisze:

  Morfologia :
  Plemniki o prawidłowej budowie 6%
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 94%
  Wady glowki ma 93%
  wady wstawki 40% plemników , krople cytoplazmatyczne 0%
  Pozdrawiam.

 73. Madzia pisze:

  Bardzo prosze o ocene badania nasienia
  Okres abstynencji-4dni
  Czas uplunnienia 40 min
  Obj-4ml
  Lepkosc +
  Ph-8
  Ogolny % ruchliwych plemnikow – 48
  Ruchliwosc:
  linearna szybka-2%
  Wolna linearna/nielinearna-22%
  Brak ruchliwosi postepowej-24%
  Brak ruchu w ogole-52%
  Aglutynacja -/+
  Liczba plemnikow 68 mln/ml
  Morfologia glowki:
  Prawidlowe-22%
  Owalne duze-6%
  Owalne male-2%
  Stozkowate-8%
  Gruszkowate-22%
  Okragle-36%
  Amorficzne-2%
  Rozdwojone-2%

  Morfologia wstawki:
  Nieprawidlowe-6%
  Kropli plazm-4%

  Morfologia witki:
  Nieprawidlowe-42%
  Spermatogenezy-0,5%

  Inne komorki:
  Leukocyty-0,5% x10^6/ml
  Nablonkowe 0-1wpw

  Host-test:
  Plemniki z obrzekiem witki zywe-85%
  Plemniki ktorych witka nie ulegla zmianom, martwe-15%

  Mar-test IgG na obecnosc pc:
  Plemniki zywe z przylaczona granulka-brak
  Wynik testu-ujemny

  Bardzo prosze o pomoc. 2 lata temu w usg jader mmezowi wyszedl plyn w mosznie. Co zrobic zeby ppoprawic wyniki. Czy jest szansa na poczecie zzdrowego dziecka. Blagam o pomoc.

 74. Sylwia pisze:

  Bardzo proszę o ocenę badania nasienia męża,ponieważ lekarz stwierdził ze z takim wynikiem to możemy jedynie spróbować inseminacji ,że drogą naturalną nie ma szans na poczęcie dziecka i chcę się upewnić czy rzeczywiście tak jest.
  Czas upłynnienia 20 min.
  objętość 1,4 ml (ale to chyba stres)
  zapach swoisty
  lepkość prawidłowa
  ph 8,0
  kolor mleczno biały
  aglutynacja brak
  agregacja brak
  szybki ruch postępowy 83,0%
  ruch wolny postepowy 8,0 %
  plemniki nieruchome 9,0 %
  KONCENTRACJA PLEMNIKÓW W 1 ML EJAKULATU 54,5 mln/ml
  całkowita liczba plemników w ejakulacie 76,3 mln
  plemniki zywe 84 %
  plemniki martwe 16%
  plemniki o budowie prawidłowej 14,0 %
  plemniki o budowie nieprawidłowej 86,0 %
  inne koncentracja komórek 1,0 mln/ml ejakulatu spermatogenezy i leukocytów.
  Bardzo proszę o pomoc.

  • eliza pisze:

   Wynik jest prawidłowy i z niego nie wynika konieczność inseminacji… Być może potrzeba inseminacji jest w Państwa przypadku podyktowana innymi powodami (których nie widzę na tym wyniku), bo z tego co Pani napisałą taka potrzeba nie wynika… a do którego parametru lekarza się „przyczepił” jeśli można wiedzieć?

 75. Sylwia pisze:

  Doktor przyczepił się do tego,że występuje mały procent plemników o prawidłowej budowie bo tylko 14 %, że jest za dużo wadliwych i niby to bardzo słabiutko. Dlatego padła propozycja inseminacji. Powiedział też ,że są znikome szanse na zajście w ciążę drogą naturalną przez to, ale próbować możemy jak chcemy z tym, że nie widzi raczej szansy. A o dzidzie staramy się już dość długo i niestety się nie udaje wiec nie wiem co w tym wypadku robić dalej.

 76. Sylwia pisze:

  Lekarz przyczepił się do małego procentu plemników o prawidłowej budowie, twierdzi że 14% to bardzo malutko i nie widzi szans praktycznie na zajście w ciążę.

 77. sacd pisze:

  Czy ktoś pomoże mi ocenić moje wyniki?

  Okres abstynencji – 5 dni
  Upłynnienie – 10
  Objętość – 7,5 ml
  pH – 7,9
  Barwa i lepkość – prawidłowe
  Koncentracja plemników – 73,88 mln/ml
  Całkowita liczba plemników w ejakulacie – 554,10 mln
  Ruch postępowy – 34,5%
  Ruch całkowity – 43%
  Brak ruchu – 57%
  Plemniki żywe – 91%
  Plemniki o prawidłowej budowie – 3%

  Z góry dziękuję za pomoc

 78. badanie nasienia pisze:

  Od ponad roku staramy się z partnerem o dziecko. Niestety jak na razie bez skutku. Mam niedoczynność tarczycy i Hashimoto, wyniki mam w normie, przyjmuję Euthyrox 75. MiAłam zabieg drożności jajników i jest wszystko ok. Partner zbadał nasienie, wizytę mamy dopiero za tydzień. Czy mogę prosić o interpretację wyników?
  -Objętośc 5,3 ml
  -upłynnienie 20 min.
  -lepkość ,barwa prawidłowa
  -ph 8,3
  -aglutynacja –
  – komórki okrągłe 1-3 wpw
  -leukocyty 0,2 mln/ml
  -koncentracja mln/ml 44,1. w całym ejakulacie 233,5.
  -ruch progresywny mln/ml 27,7. w całym ejakulacje 146,9
  -ruch całkowity mln/ml 31,8. w całym ejakulacie 168,5
  -brak ruchu mln/ml 12,3. w całym ejakulacie 64,9
  -morfologia – formy prawidłowe 9,3
  -formy nieprawidłowe 224,1 .

 79. brod pisze:

  Witam wykonałem badania z uwagi na 8 miesięczne próby. Mamy 3 letnią córkę więc zakładam, że bezpłodność całkowita raczej odpada. Proszę o interpretację wyników
  Liczba dni od ostatniej ejakulacji- 7
  Upłynnienie(min.) – 20
  Objętość(ml) 9,1
  pH 8,1
  Barwa prawidłowa
  Lepkość +
  Aglutynacja (stopień: I – IV) – I
  Koncentracja plemników (mln/ml)- 46
  Całkowita liczba plemników (mln/ejakulat)- 418,6
  Ruch postępowy % 26
  mln/ejakulat 108,8
  Ruch całkowity % 43
  mln/ejakulat 180,0
  Brak ruchu % 57
  Żywotność % 73
  mln/ejakulat 305,6
  Plemniki o prawidłowej budowie % – 3
  mln/ejakulat – 12,6
  Koncentracja komórek okrągłych (mln/ml) 1,1
  Koncentracja leukocytów (mln/ml) 1

  Na czerwono referencyjnie mam zaznaczone aglutynację I stopnia (to raczej jest ok nie wiem czemu na czerwono) do tego ruch postępowy 26% czyli źle bo mniej niż 32% referencji oraz 3% prawidłowej budowy plemników a także koncentracja leukocytów. W ostatnim czasie chorowałem na przedszkolne wirusy przyniesione przez córkę ale nie gorączkowałem. Powinny martwić mnie wyniki?

 80. Km198715 pisze:

  Poproszę o weryfikację wyników badań

  Liczba plemników w 1 ml 87.12 mln/ml
  Liczba plemników w ejakulacie 348.48
  Liczba komórek okrągłych 1.80 mln/ml
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym 27 %
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym 16 %
  Suma plemników o ruchu postępowym 43 %
  Plemniki o ruchu niepostępowym 11 %
  Plemniki nieruchome 46 %
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym 23.52 mln/ml
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym 13.94 mln/ml
  Plemniki o ruchu niepostępowym 9.58 mln/ml
  Plemniki nieruchome 40.08 mln/ml
  Średnia prędkość przeciętnego toru 24.5 um/s
  Średnia prędkość ruchu postępowego 19.8 um/s
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru 37.6 um/s
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika 1.7
  Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki plemniki 7.2 Hz
  Prostoliniowość (STR) 71.8 %
  Liniowość ruchu (LIN) 48.5 %
  Plemniki żywe 83 %
  Plemniki martwe 17 %
  Plemniki o prawidłowej budowie 5 %
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 95 %
  Plemniki z defektem główki 90 %
  Plemniki z defektem wstawki 23 %
  Plemniki z defektem witki 6 %
  Plemniki z patologicznymi przywieszkami cytoplazmatycznymi 1 %
  TZI (teratozoospermia indeks) 1.28

  Dziękuję

 81. Mirek pisze:

  Witam dziś odebrałem wyniki badań. Jestem przed operacją żylaków powrózka nasiennego.

  objętość 6,1ml
  ph 8,2
  liczba plemników w ml ejakulatu 10mln
  liczba plemników w ejakulacie 61 mln
  aglutynacja –

  ogólny ruchliwy 74% Plemniki żywe 89%
  ruch postępowy 61% Plemniki martwe 11%
  ruch niepostępowy 13% ilość aktywnych leukocytów 0,17mln/ml
  brak ruchu 26% komórki okrągłe 3-6
  erytrocyty 0 komórki nabłonkowe 0-1

  bezwzględna ilość plemników prawidłowych 0,74 mln
  TEST na obecność przeciwciał plemnikowych
  plemniki ruchliwe z granulką 8% klasa IgA
  plemniki ruchliwe z granulką 30% klasa IgG

  Formy prawidłowe 2%
  Formy nieprawidłowe 98%
  nieprawidłowe główki 95%
  nieprawidłowe szyjki 30%
  nieprawidłowe witki 23%
  przywieszki cytoplazmatyczne 6%

  Czy mógłby się ktoś odnieść do wyników czy jest szansa na normalne zapłodnienie i czy po operacji moge spodziewać sie poprawy. pozdrawiam

 82. Arek pisze:

  Witam,

  Proszę o konsultację, czy z takim wynikiem jest szansa na naturalne poczęcie?

  Objętość: 5,5
  Czas upłynnienia: 10 min
  Ph: 7,5
  Wygląd, lepkość, aglutenacje, agregacje prawidłowe
  HOS testu: 45,5%
  Żywe plemniki 45,5%

  Koncentracja: 6,39mln/ml, 35,16mln/ejakulat

  Plemniki ruchliwe postępowe: 42, 22,83%, 1,46mln/ml, 8,03mln/ejakulat
  Plemniki ruchliwe P+NP: 68, 36,96%, 2,46mln/ml, 12,99mln/ejakulat

  Morfologia

  Prawidłowe: 1,14%
  Wady główki: 97,73%
  Wady wstawki: 75%
  Wady witki: 0%
  Krople cytoplazmatyczne: 0

  Uwagi: Oligoasthenoteratozoospermia

 83. Bartek pisze:

  Witam,
  Proszę o interpretację wyników:
  Objętość 2ml
  Czas upłynnienia 10min
  pH 7,5
  wygląd, lepkość, aglutynacje, agregacje – prawidłowe
  wynik HOS testu 64,2%
  żywe plemniki 64,2%
  koncentracja 36,21mln/ml
  plemniki ruchliwe (P+NP) 51,48%
  ruch postępowy 25,38%
  ruch niepostępowy 26,09%
  nieruchliwe 48,52%
  morfologia plemniki prawidłowe 2%
  indeks teratozoospermii 1,59
  wady wielokrotne główka + wstawka 58%, reszta 0%

  Lekarz powiedział, że nie powinienem się przejmować niską morfologią, ponieważ koncentracja jest 2x większa niż norma. Powiedział również, abym stosował Fertilman plus przez 3 mies.

  • eliza pisze:

   wynik wygląda w miarę dobrze, morfologia faktycznie jest poniżej wartości referencyjnej, ale przy nieco większej koncentracji jest to kompensowane. wiadomo, że to nie daje gwarancji płodności (ale także nie ma powodów po tym wyniku wnioskować, że Pan „nie może mieć dzieci”)

 84. Słodzinka76 pisze:

  Witam serdecznie, oto wyniki Męża:
  Abstynencja 3dni, objętość 3,3ml
  Lepkość (zwiększona)+++
  pH 7,8
  L.komorek okrągłych 0,3×10^6/mL
  W tym leukocytów 0,1×10^6/mL
  Ocena koncentracji: 108,6×10^6/mL oraz całkowita liczba w ejakulacie 358,5×10^6
  Żywotność 63%
  Ocena ruchliwości: 6% w ruchu postępowym (a+b)
  4% w ruchu niepostepowym (typ c)
  Nieruchome (typ d) 90%

  Ocena morfologii:
  Plemniki prawidłowe 1%
  Plemniki nieprawidłowe 99%
  Wady główki 99%
  Wady wstawki 22%
  Wady witki 14%
  Krople cytoplazmatyczne 2%

  Indeks teratozoospermii 1,4
  Nieprawidłowe złożenie: główka+wstawka15%, główka+witka 7%, wstawka+witka 0, główka+wstawka+witka 7%

  W uwagach podano: poza norma ruchliwość oraz morfologia plemników, wzmożoną lepkość ejakulatu, pozostałe parametry nasienia w normie.

  Rozpoznanie: AsthenoTeratozoospermia

  Czy mamy szansę na naturalne poczęcie dziecka? Czy te zmiany/nieprawidłowości są bardzo poważne? Czy można jakoś wpłynąć na powyższe parametry ??

  Proszę o pomoc!

 85. Pat pisze:

  Witam, proszę o interpretację wyników. Od dłuższego czasu staramy się o dziecko, wizyta dopiero za tydzień..
  Objętość 2,6 ml
  PH 8,0
  Koncentracja 21 mln/ml
  Całkowita ilość plemników 55 mln
  Ruch postępowy 19%
  Ruch całkowity
  Aglutynacja II
  Plemniki o budowie prawidłowej 18%.

 86. Agnieszka pisze:

  Witam, mam prośbę o interpretację wyników badania nasienia – będę bardzo wdzięczna.

  nasz wynik // wartość referencyjna
  CZAS TRWANIA ABSTYNENCJI – 3 dni // 2-7 dni

  SPOSÓB UPŁYNNIENIA
  mechaniczne ! // samoistne

  BARWA
  szarobiała // szarobiała – mleczna

  ZAPACH
  swoisty // swoisty

  OBJĘTOŚĆ EJAKULATU
  3.50 // ≥ 1.50

  ODCZYN (PH)
  8.5 // ≥ 7.2

  LICZBA PLEMNIKÓW W 1 ML
  ▼13.76 mln/ml // ≥ 15.00

  LICZBA PLEMNIKÓW W EJAKULACIE
  48.16 mln // ≥ 39.00

  LICZBA KOMÓREK OKRĄGŁYCH
  ▲5.60 mln/ml //< 5.00

  LICZBA LEUKOCYTÓW
  ▲4.60 mln/ml // 23.1

  ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ RUCHU POSTĘPOWEGO (VSL)
  ▼13.8 um/s // > 16.3

  ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WZGLĘDEM ZAREJESTROWANEGO TORU (VCL)
  ▼27.5 um/s // > 36.7

  ŚREDNIA AMPLITUDA BOCZNYCH ODCHYLEŃ GŁÓWKI PLEMNIKA (ALH)
  ▼1.3 um // 1.5 – 2.6

  ŚREDNIA CZĘSTOTLIWOŚĆ BOCZNYCH ODCHYLEŃ GŁÓWKI PLEMNIKA (BCF)
  6.5 Hz // > 6.1

  PROSTOLINIOWOŚĆ (STR)
  67.8 % // > 66.4

  LINIOWOŚĆ RUCHU (LIN)
  50.8% // > 44.1

  PLEMNIKI ŻYWE
  61 % // ≥ 58

  PLEMNIKI MARTWE
  39% // –

 87. Joe pisze:

  Pytanie:
  – co jeść (owoce/warzywa) i co zażywać (witaminy/suplementy), aby poprawić MORFOLOGIĘ ?

  U mnie ROZPOZNANIE: AsthenoTeratozoospermia

  U mnie WARTOŚCI POZA NORMĄ:
  1. Lepkość zwiększona (++)
  2. Ruch postępowy (a+b) 28% – a wartość ref. >32%
  3. Morfologia, plemniki prawidłowe 1% – a wartość ref. >4%
  Najbardziej w Morfologii, to:
  – Wady Główki 99% (Mikro 63%, Pędzelkowate 62%, Wąskie 26%),
  – Wady Wstawki 32%

  Pytanie:
  – co jeść (owoce/warzywa) i co zażywać (witaminy/suplementy), aby poprawić MORFOLOGIĘ ?

 88. Proszę o interpretację pisze:

  Proszę o interpretację:
  Objętość 6,5
  Czas upłynnienia 15 min
  Ph 7,5
  Wyglad prawidlowy
  Lepkość +
  Aglutynacje –
  Agregacje –
  Inne komórki –
  Wynik Hos testu 72,00
  Zywe plemniki 72,00
  Koncentracja 6,08
  Ruchliwe liczba86 52,76%
  Ruch postępowy liczba55 33,74%
  Ruch niepostepowy liczba31 19,02%
  Nieruchliwe liczba77 47,24%
  Morfologia:
  Prawidlowe 0%
  Nieprawidlowe 100%
  Wady główki 58-100%
  Wady wstawki 32-55,17%
  Wady witki 0
  Krople cytoplazmatyczne 0
  Jedna wada:
  Główka 26-44,83%
  Wstawka 0
  Witka 0
  Wady wielokrotne:
  Glowka+wstawka 32-55,17%
  Glowka+witka 0
  Wstawka+witka 0
  Glowka+wstawka+witka 0
  Glowka:
  Budowa prawidłową 7-12,07%
  Male 4-6,9%
  Duze 47-81,03%
  Ksztalt prawidłowy 10-17,24%
  Stozkowate 0
  Cienkie 2-3,45%
  Okragle 0
  Gruszkowate 26-44,83%
  Amorficzne 20-34,48%
  Prawidlowy akrosom 20-34,48%
  Nieprawidlowy akrosom 38-65,52%
  Wstawki:
  Prawidłowa wstawka 26-44,83%
  Nieprawidlowy rozmiar 30-51,72%
  Nieprawidlowy kąt 7-12,07%
  Nieprawidlowa insercja 6-10,34%
  Witka:
  Prawidlowa 58-100%

 89. Natalia pisze:

  Witam. Proszę o rozpoznanie wyników mojego męża. Czy jest szansa na naturalne poczęcie?
  Czas upłynnienia 15 ≤ 60 minut
  Objętość 2.9
  pH 8.4
  Kolor szaro – opalizujący mleczno-szary
  Lepkość (-, +, ++, +++) – –
  Ciałka żelatynowe w ejakulacie

  Wartości referencyjne wynik” 1D ”
  1: 50 plemników zaglutynowanych
  4: wszystkie plemniki zaglutynowane
  A: główka – główka B: witka-witka C: końcowki witek
  D: mieszana
  E: splątane główki i witki

  Agregacja: „obecna”
  Ocena elementów komórkowych w ejakulacie
  Komórki okrągłe <5 < 5 mln/ml
  Leukocyty (Leucoscreen® FertiPro) <1 < 1 mln/ml
  Elementy komórkowe komórki nabłonka płaskiego

  Agregacja: obecna –
  Ocena elementów komórkowych w ejakulacie
  Komórki okrągłe <5 < 5 mln/ml
  Leukocyty (Leucoscreen® FertiPro) 1 Miliony w ml 64.78 ≥ 15 mln/ml
  Całkowita liczba w ejakulacie 187.86 ≥ 39 mln/ejakulat

  Elementy komórkowe komórki nabłonka płaskiego
  Miliony w ml 64.78 ≥ 15 mln/ml
  Całkowita liczba w ejakulacie 187.86 ≥ 39 mln/ejakulat
  Miliony w ml 64.78 ≥ 15 mln/ml
  Całkowita liczba w ejakulacie 187.86 ≥ 39 mln/ejakulat

  Ocena ruchliwości plemników
  Ruch postępowy PR (a+b) 21.4 %, 13.86 W jednym ml mln, 40.20 cały ejakulat(mln)
  Ruch niepostępowy NP (c) 9.2%, 5.96 w jednym ml mln, 17.28 w całym ejakulacie(mln)
  Ruch całkowity PR + NP (a+b+c) 30.6 %, 19.82 w jednym ml (mln), 57.49 w całym ejakulacie(mln)
  Nieruchome IM (d) 69.4%, 44.96 W jednym ml(mln), 130.37 W całym ejakulacie(mln)

  Ocena żywotności plemników
  Wynik Wartości referencyjne
  Plemniki żywe % 73.0 ≥ 58 %
  Liczba plemników żywych w mln/ejakulat 137.14 ≥ 22,6 mln/ejakulat

  OCENA MORFOLOGII PLEMNIKÓW

  Klasyfikacja
  Procentowo Wartość Referencyjna W całym ejakulacie
  Wartość referencyjna
  Plemniki o prawidłowej budowie 0.00(%) ≥ 4 % 0.00 w całym ejakulacie ,≥ (wartość referencyjna 1,6 mln/ejakulat )
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 100.00 < 96 % , w całym ejakulacie 187.86

  Nieprawidłowości w analizowanej morfologii plemników dotyczyły 78% akrosomów oraz 52% wstawek.
  W preparacie bezpośrednim zaobserwowano pojedyncze ruchome witki plemników bez główek (podejrzenie pinheads).

  Agregacje < 20 plemników.

  • admin237 pisze:

   Choć wynik wskazuje nieprawidłowości w zakresie ruchliwości i morfologii, to nie można z całą pewnością wykluczyć szans na naturalne poczęcie…

 90. Poporonieniu pisze:

  Czy są to zle wyniki?
  Jestem po jednym poronieniu w 7 tyg..
  Co poprawić?
  Czy może dojść do poczęcia z takimi wynikami? Upłynnie nie do 30 min-calkowicie,
  Objętość ml- 3,3ml
  pH 8,2
  Barwa szaro-opalizujaca
  Lepkość prawidłowa
  Aglutynacja plemników brak
  Preparat bezposredni – liczne plemniki wpw- występujące wolno(cześć nie wykazuje ruchu obłożona nie zróżnicowanymi afekt ani – ew. bakteriami), komórki okrągłe 7-10wpw, w tym komórki sperma to genezy 2-5-wpw., liczne ciałka resztki we, średnio liczne bakterie,
  Ruch postępowy a- 66%
  a+b 68% , 221,25mln/ejak.
  Ruch całkowity a+b+c 75% , 244,03mln/ejak
  Całkowity brak ruchu d 25%
  Żywotność ocen do 1h – 80%
  Żywotność ilościowo 260,3mln/ejak
  Koncentracja plemnikow w 1ml nasienia – 98,6 mln/ml
  Całkowita liczba plemników – 325,38mln/ejak
  Koncentracja komórek okrągłych – 1,8mln/ml
  Koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich – 1,0mln/ml
  Plemniki z prawidłowa morfologia -3%
  Ilościowo 9,76mln/ejak
  Plemniki z prawidłowa morfologia wykazujące ruch postępowy 6,63mln/ejakulat
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 97
  Defekt główki 54%
  Defekt główki i wstawki 36%
  Defekt całego plemnika 6%
  Krople cytoplazmy 1%

  • admin237 pisze:

   na podstawie wyniku badania ogólnego nasienia nie można wnioskować o tym, ze był on przyczyną poronienia czy nie. Wynik jest raczej prawidłowy

 91. pytanie0909 pisze:

  Dzień dobry,

  mam serdeczną prośbę o interpretację, czy te wyniki są bardzo złe, czy dają jakąkolwiek nadzieje na naturalną ciąże…

  Objętość (ml): 2,70
  Czas upłynnienia (min) 10
  pH: 7,50
  Wygląd: prawidłowy
  Inne komórki: brak
  Wynik HOS testu (%) 80,5
  Żywe plemniki (%) 78
  Koncentracja mln/ml 57,71
  Koncentracja mln / ejakulat 155,82
  Plemniki ruchliwe (P+NP) 51,80%
  Ruch postępowy (P) 38,65 %
  Ruch niepostępowy (NP) 13,15%
  Nieruchliwe (NR) 48,20 %
  Morfologia – plemniki prawidłowe 0,82 %, nieprawidłowe 99,18 %
  Indeks Teratozoospermii 1,69
  Wady główki 99,18

 92. pawel pisze:

  objetosc 2.0
  ph 7.9
  ruch postepowy typ a 1.4%
  wolny tyb b 17.3%
  ruch niepostepowy15.3
  nieruchome 66
  typ a+b 18.7
  plemniki prawidlowej budowie 2%
  o nieprawidlowej
  glowka 98
  wstawki44
  krople cytoplazmatyczne 4

 93. Krzysiek pisze:

  Dzień dobry,

  Bardzo proszę o interpretację wyników:

  Objętość 7.1 ml
  pH 7.9
  Ocena aglutynacji i agregacji plemników
  Agregacja: obecna
  Ocena elementów komórkowych w ejakulacie
  Komórki okrągłe 5.9 mln/ml
  Leukocyty (Leucoscreen® FertiPro) <1 mln/ml
  Elementy komórkowe –
  Ocena koncentracji plemników
  Miliony w ml 56.97 mln/ml
  Całkowita liczba w ejakulacie 404.49 mln
  Ocena ruchliwości plemników
  Ruch postępowy PR (a+b) 15.6% 8.89mln(w 1ml) 63.10mln(w całej ejakulacji)
  Ruch niepostępowy NP (c) 13.3% 7.58mln(w 1ml) 53.80mln(w całej ejakulacji)
  Ruch całkowity PR + NP (a+b+c) 28.9% 16.46mln(w 1ml) 116.90mln(w całej ejakulacji)
  Nieruchome IM (d) 71.1% 40.51mln(w 1ml) 287.59mln(w całej ejakulacji)
  Ocena żywotności plemników przy użyciu testu eozyna nigrozyna
  Plemniki żywe % 79.0 %
  Liczba plemników żywych w mln/ejakulat 319.55 mln
  OCENA MORFOLOGII PLEMNIKÓW
  Plemniki o prawidłowej budowie 2.00% 8.09mln
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 98.00% 396.40mln

 94. A pisze:

  Czy przy wyniku
  Plemniki o prawidłowej budowie 0
  Jest możliwość naturalnego zapłodnienia?

 95. Agus pisze:

  Dzień dobry
  mam serdeczną prośbę o interpretację, czy są bardzo źle te wyniki? Czy jest możliwość na naturalna metodę?

  Analiza nasienia
  Lepkość 《1 0-1
  Objętość ejakulatu 4,72 norma 1,4-5
  PH 7,6
  Liczba plemników 24 norma 16 -120
  Całkowita, iczba plemników 113,28 norma 》39
  Całkowity ruch 37 norma 》42
  Ruch postępowy 22 norma 》30
  Szybkie postępowy 12
  Ruch oscylujący 15
  Plemników prawidłowe 2%
  Plemniki patologiczne 98
  Patologia glowki 98
  Patologia wstawki 76
  Patologia Witki 62
  Plemniki niedojrzałe 1
  Aglutynacja 10 norma 0- 10
  Agregacja 10 norma 0-10
  Komórki okrągłe 《5 norma 0-5
  Leukocyty 《0,1
  Komórki spermatogenezy 《0,1
  Plemniki żywe 52 norma 》54
  Host 48 norma 》54

 96. roma pisze:

  proszę o ocenę poniższych wyników.Czy jest szansa na naturalną ciążę?

  OCENA MAKROSKOPOWA NASIENIA
  Czas upłynnienia 25 ≤ 60 minut
  Objętość 4.6 ≥ 1,5 ml
  pH 8.3 ≥ 7,2
  Kolor mleczno – szary
  Lepkość (-, +, ++, +++) – –
  Ciałka żelatynowe w ejakulacie –
  Aglutynacje: – –
  Agregacja: – –
  Ocena elementów komórkowych w ejakulacie
  Komórki okrągłe <5 < 5 mln/ml
  Leukocyty 1.3 < 1 mln/ml
  Elementy komórkowe –
  Miliony w ml 14.98 ≥ 15 mln/ml
  Całkowita liczba w ejakulacie 68.91 ≥ 39 mln/ejakulat
  Ocena ruchliwości plemników
  Klasyfikacja wg WHO Procentowo (%)
  Ruch postępowy PR (a+b) 29.6
  Ruch niepostępowy NP (c) 23.3
  Ruch całkowity PR + NP (a+b+c) 52.8
  Nieruchome IM (d) 47.2
  Wartości referencyjne: ≥ 32 % plemników o ruchu PR ( ≥ 12,5 mln/ejakulat)
  ≥ 40 % plemników o ruchu PR + NP. ( ≥ 15,6 mln/ejakulat)

  OCENA ŻYWOTNOŚCI PLEMNIKÓW PRZY UŻYCIU MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ
  Plemniki żywe % 72.0 ≥ 58 %
  Liczba plemników żywych w mln/ejakulat 49.62 ≥ 22,6 mln/ejakulat
  OCENA MORFOLOGII PLEMNIKÓW
  Klasyfikacja Procentowo
  Plemniki o prawidłowej budowie 1.00 ≥ 4 % 0.69 ≥ 1,6 mln/ejakulat
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 99.00 < 96 % 68.22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *