Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 17. Dzień Andrologiczny 16-17.10.2015 r.

11 sierpnia 2015

Miejsce odbywania się konferencji: Hotel Poznański w Luboniu, ul. Krańcowa 4

Biuro organizacyjne: Uniwersyteckie Centrum Organizacji Konferencji

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

60-806 Poznań, ul. Rokietnicka 8

tel.: 61 854 76 81

fax: 61 854 76 80

e-mail: ewakowalska@ump.edu.pl

strona www: www.pta2015.pl

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zajmujących się andrologią w zakresie nauk podstawowych, diagnostyki laboratoryjnej, jak i praktyków klinicznych. Tematyka wydarzenia dotyczyć będzie aktualnych zagadnień andrologii klinicznej, postępów w diagnostyce andrologicznej oraz najnowszych odkryć z zakresu nauk podstawowych związanych z męskim układem płciowym. Szczególny nacisk położony zostanie na tematy interdyscyplinarne. Wysoki poziom konferencji gwarantować będą zaproszeni wykładowcy krajowi i zagraniczni o bogatym dorobku w zakresie prezentowanej tematyki.

 

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Andrologiczne, w imieniu którego opiekę naukową nad wydarzeniem sprawuje prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, zaś od strony organizacyjnej prof. Piotr Jędrzejczak.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Czwartek, 15 października 2015 r.

19.00 Zebranie Zarządu PTA

 

Piątek, 16 października 2015 r.

08.00-10.00 Warsztaty IMSI oraz automatycznej oceny seminologicznej sponsorowane przez firmę TK Biotech
10.00-10.30 Przerwa
10.30-11.00 Rozpoczęcie konferencji
prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, prof. Piotr Jędrzejczak
Wręczenie Nagrody Młodych im. prof. M. Bokińca i prezentacja pracy przez Laureata
11.00-12.15 Sesja I
Prowadzący: prof. Grzegorz Jakiel, prof. Krzysztof Kula
11.00-11.25 Aleksander Giwercman:
Decreased life expectancy in men from infertility couples – can it be prevented?
11.25-11.50 Yvonne Lundberg-Giwercman:
Androgen receptor variants influence diagnosis and treatment of male infertility
11.50-12.15 Krzysztof Kula:
Możliwości terapeutyczne w andrologii
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.50 Sesja II
Prowadzący: prof. Piotr Jędrzejczak, prof. Maciej Kurpisz, prof. Roman Kotzbach
12.30-12.50 Maciej Kurpisz:
Mikromacierze ekspresyjne w diagnostyce, prognozowaniu i leczeniu azoospermii
12.50-13.10 Grzegorz Jakiel:
Rola czynnika męskiego w niepowodzeniach donoszenia ciąży
13.10-13.30 Witold Kędzia:
Rozbieżności zakażenia HPV u kobiet i mężczyzn
13.30-13.50 Piotr Jędrzejczak:
Nadwrażliwość na męskie nasienie
13.50-14.50 Obiad
14.50-16.10 Sesja III
Prowadzący: prof. Barbara Darewicz, prof. Marek Mędraś, dr Maria Szarras-Czapnik
14.50-15.10 Jolanta Chanduszko-Salska:
Problemy psychologiczne niepłodnej pary
15.10-15.30 Maria Beisert
Trauma w okresie dzieciństwa a rozwój seksualny chłopca
15.30-15.50 Jolanta Słowikowska-Hilczer:
Niedorozwój prącia – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
15.50-16.10 Jan Karol Wolski:
Metody operacyjne powiększania prącia
16.10-16.25 Przerwa
16.25-17.25 Sesja IV
Prowadzący: dr hab. Grzegorz Ludwikowski, dr Aleksandra Robacha, dr Szymon Bakalczuk
16.25-16.45 Barbara Darewicz:
Zwłóknienie plastyczne prącia (choroba Peyroniego) – aktualne zalecenia terapeutyczne
16.45-17.05 Aleksandra Dańczak-Pazdrowska:
Dermatozy męskich narządów płciowych
17.05-17.25 Iwona Rotter:
Wpływ leków neurologicznych na męski układ płciowy
17.25-17.45 Przerwa
17.45-19.30 Walne Zgromadzenie Członków PTA. Wybory Zarządu PTA
19.30 Zebranie nowego Zarządu PTA
20.30 Uroczysta kolacja

 

Sobota, 17 października 2015 r.

9.00-10.35 Sesja V
Prowadzący: prof. Barbara Bilińska, prof. Jadwiga Jaruzelska, prof. Małgorzata Kotwicka
09.00-09.20 Jadwiga Jaruzelska:
Badania nad funkcjonalnym znaczeniem mutacji niektórych genów zaangażowanych w gametogenezę człowieka
09.20-09.40 Barbara Bilińska:
Znaczenie sygnalizacji androgenowej w regulacji czynności komórek męskiego układu rozrodczego
09.40-10.00 Małgorzata Kotwicka:
Drogi transdukcji sygnału estrogenów w plemnikach
10.00-10.20 Maria Laszczyńska:
Rozrost prostaty – ocena badań hormonalnych, metabolicznych i immunohistochemicznych
10.20-10.35 Mirosława Gałęcka:
Zastosowanie celowanych probiotyków w przewlekłych zapaleniach układu moczowego i prostaty u mężczyzn
10.35-10.40 Przerwa
10.40-12.00 Sesja VI
Prowadzący: prof. Wojciech Hanke, prof. Maria Laszczyńska, prof. Małgorzata Piasecka
10.40-11.00 Wojciech Hanke:
Środowiskowe i zawodowe czynniki ryzyka obniżonej jakości nasienia
11.00-11.20 Małgorzata Piasecka:
Parametry seminologiczne a wiek mężczyzny
11.20-11.40 Katarzyna Marchlewska:
Ocena integralności chromatyny plemnikowej oraz dojrzałości czynnościowej plemników u mężczyzn z niepłodnych par
11.40-12.00 Renata Walczak-Jędrzejowska:
Rekomendacje odnośnie badania nasienia
12.00-12.15 Przerwa
12.15-13.30 Sesja VII
Prowadzący: prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, dr Leszek Bergier, dr Renata Walczak-Jędrzejowska
Krótkie prezentacje ustne
13.30 Zakończenie konferencji

Informacje organizacyjne mozna uzyskać pod adresem e-mail: ewakowalska@ump.edu.pl

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *