Pytanie: Jeśli nie ma możliwości dowiezienia nasienia do laboratorium w czasie 30 minut, a jednocześnie nie ma możliwości oddania go na miejscu to czy w ogóle warto robić badanie nasienia? Czy ten wynik będzie miał jakąkolwiek wartość?

12 września 2011

Odpowiedź: Jeśli nie ma żadnej możliwości dowiezienia nasienia w odpowiednim czasie, to pomimo tego można i powinno się wykonać badanie nasienia. Taka sytuacja powinna być jednak omówiona z wyprzedzeniem z pracownikiem laboratorium i obowiązkowo odnotowana na wyniku, aby lekarz mógł dokonać odpowiedniej interpretacji seminogramu. Jeśli chodzi o wpływ czasu na wyniki, to późniejszy czas dostarczenia ejakulatu nie będzie miał wpływu np. na liczebność plemników, ale ich ruchliwość oraz żywotność może się niestety pogorszyć. Tempo pogarszania się tych parametrów jest sprawą indywidualną, na którą wpływ mają także warunki transportu próbki. pH nasienia także może ulec podwyższeniu w czasie. W praktyce, w przypadku gdy tak uzyskane wyniki mieszczą się nadal w granicach normy, można przypuszczać, że gdyby pacjent dowiózł nasienie w odpowiednim czasie, to wyniki także byłyby prawidłowe (być może nawet jeszcze nieco lepsze). Jednak jeśli wyniki tak wykonanego badania nasienia są poniżej normy (szczególnie ruchliwość plemników) nie można określić, czy jest ona słaba ze względu na czas który upłynął, czy też była taka pierwotnie.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *