Klinika leczenia niepłodności InviMed – Gdynia

10 Lutego 16 (II piętro, pion B)
81-364 Gdynia
tel: Infolinia: 500 900 888

www.invimed.pl/kliniki/invimed-gdynia

invimed@invimed.pl

Wróć do głównej mapy

InviMed to największa w Polsce sieć nowoczesnych klinik diagnozowania i leczenia niepłodności o międzynarodowych standardach leczenia. Pierwsza klinika InviMed została otwarta w 2001 roku w Warszawie. Cztery kolejne znajdują się w: Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdyni.

Podstawą zaufania pacjentów i sukcesów w leczeniu niepłodności jest skuteczność leczenia par zmagających się z niepłodnością przez wykwalifikowany zespół specjalistów InviMed z międzynarodowym doświadczeniem.

Lekarze oraz embriolodzy prowadzą rozwiniętą diagnostykę i skutecznie leczą niepłodność, pomagając pacjentom w najtrudniejszych przypadkach.

Urolodzy, a w szczególności androlodzy, szczegółowo zinterpretują wyniki badań i ustalą plan leczenia, jeśli zajdzie konieczność terapii w przypadku czynnika męskiego. Rozmowa z andrologiem to także możliwość uzyskania odpowiedzi na trudne tematy dotyczące płodności mężczyzn.

Na wszystkie badania i konsultacje u specjalistów można umówić się przez infolinię, dzwoniąc pod numer 500 900 888 lub pisząc na adres:invimed@invimed.pl

DIAGNOSTYKA PŁODNOŚCI MĘSKIEJ

Pierwszym krokiem w kierunku oceny płodności męskiej jest wykonanie badania nasienia. To podstawowe badanie pozwala na ocenę liczby plemników, ich jakości oraz aktywności – według normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Rozszerzone badanie nasienia

Badanie nasienia pozwala na ocenę m.in. liczby plemników, ich koncentracji w 1 ml ejakulatu, a także ruchliwości i budowy morfologicznej plemników oraz kilku innych parametrów ejakulatu (np. czasu upłynnienia, objętości, lepkości, wyglądu, pH).

W trakcie badania podstawowego analizowane są ogólne parametry nasienia, takie jak:

 • objętość i lepkość ejakulatu,
 • czas upłynnienia, pH,
 • wygląd nasienia,
 • ogólna liczba plemników w nasieniu,
 • liczba plemników w 1 ml ejakulatu,
 • odsetek żywych i poruszających się plemników,
 • a także ewentualna aglutynacja (zgrupowanie) plemników i stopień jej zaawansowania

Natomiast w badaniu rozszerzonym nasienia:

 • ocenia się dodatkowo budowę plemników,
 • określa proporcje pomiędzy prawidłowo zbudowanymi plemnikami oraz tymi, u których występują uszkodzenia strukturalne (np. uszkodzenia witki, wstawki czy główki).

Jak się przygotować do badania nasienia?

Aby odpowiednio przygotować się do badania należy:

 • zachować koniecznie 3 – 5 dniową abstynencję seksualną,
 • wstrzymać się od spożywania alkoholu na 3 – 5 dni przed umówionym terminem,
 • poinformować lekarza o wszystkich chorobach, leczeniu antybiotykami lub innych lekach przyjmowanych w okresie 3 miesięcy przed badaniem.

Przebieg badania

Przed badaniem pacjent udaje się specjalnego pokoju (zamykanego na klucz), do którego może wejść ze swoją partnerką. Tu pacjent oddaje nasienie bezpośrednio do sterylnego pojemnika, który otrzyma przed badaniem w laboratorium. W klinice dostępne są również prezerwatywy wykonane z materiału nietoksycznego dla plemników, które umożliwiają oddanie próbki nasienia podczas stosunku płciowego. Przed oddaniem materiału należy szczególnie zadbać o higienę osobistą.

Zaleca się, aby nasienie oddać w klinice. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, próbkę można przynieść w domu. Należy jednak pamiętać, że nasienie powinno być oddane w warunkach higienicznych, a próbka w szczelnie zamkniętym, jałowym pojemniczku i powinna być dostarczona do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 60 minut od oddania materiału. Ważne, aby próbkę przechować w temperaturze 37 stopni, chroniąc przed światłem.

Pozostałe badania

Badanie stresu oksydacyjnego nasienia testem MiOXYS

MiOXSYS jest najdokładniejszym i aktualnie najszybszym dostępnym testem stresu oksydacyjnego. Zlecany jest przez androloga i zalecane w przypadku pacjentów, u których stwierdza się:

 • niepłodność niewiadomego pochodzenia (idiopatyczną),
 • żylaki powrózka nasiennego,
 • zakażenia,
 • stany zapalne,
 • nieprawidłowe parametry nasienia,
 • wcześniejsze niepowodzenia w leczeniu technikami wspomaganego rozrodu.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/test-stresu-oksydacyjnego-nasienia-mioxys

Test HBA

Test HBA® jest testem funkcjonalnym rozszerzającym diagnostykę seminologiczną i prowadzi do wyboru odpowiedniej techniki wspomaganego rozrodu, co przekłada się na wyższe prawdopodobieństwo uzyskania ciąży. Podstawowym celem testu HBA® jest określenie dojrzałości plemników w świeżym nasieniu.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/test-hba-r

Test SCD

Test SCD (ang. Sperm Chromatin Dispersion) służy do oceny stopnia fragmentacji chromatyny plemników, która może być jedną z głównych przyczyn obniżenia płodności mężczyzn. Może też powodować

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/test-scd

Badanie MSOME-6600

Badanie MSOME-6600 określa, czy budowa plemnika jest prawidłowa, i który plemnik jest najlepszy. Pozwala na obserwację budowy żywego plemnika w 6000 – 8000 krotnym powiększeniu. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy nie występują zmiany strukturalne w główce plemnika niedostrzegalne przy niskich powiększeniach.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/msome-6600

Badanie kariotypu

Wszelkie nieprawidłowości w kariotypie mogą być powodem chorób genetycznych, które mogą przyczyniać się do niepłodności lub nawet bezpłodności pary. Badanie to pozwala także wykluczyć przeniesienie wad genetycznych na potomstwo i ma na celu wykluczenie nieprawidłowości w budowie i liczbie chromosomów, które mogą być przyczyną niepłodności lub nawracających poronień. Badanie kariotypu powinni przeprowadzić oboje partnerzy.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/kariotyp

Badanie AZF

Badanie AZF pozwala na wykrycie mutacji genowej chromosomu męskiego Y, który wpływa na zakłócenie procesu spermatogenezy, czyli procesu powstawania i dojrzewania plemników. Występuje u 10% – 15% mężczyzn z ciężką oligozoospermią, kryptozoospermią lub azoospermią.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/azf

Badanie genu CFTR

Celem badania jest wykrywanie mutacji genu CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), który jest przyczyną mukowiscydozy, jednej z najpowszechniejszych chorób genetycznych w Polsce. Choroba często wiąże się z bezpłodnością u mężczyzn związaną z wrodzonym brakiem lub niedrożnością nasieniowodów.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/badanie-cftr

Biopsja jądra

Biopsję jądra najczęściej zleca się pacjentom, u których stwierdzono brak plemników w nasieniu (azoospermia). Polega na pobraniu fragmentu tkanki z jądra, z której uzyskuje się plemniki wykorzystywane następnie do zapłodnienia in vitro lub inseminacji.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/biopsja-jadra

Badanie ultrasonograficzne jąder i moszny

USG jąder to nieinwazyjne i bezbolesne badanie, które służy ocenie budowy i unaczynienia jąder, najądrzy oraz powrózków nasiennych. Badanie worka mosznowego pozwala na wykrycie zmian patologicznych, takich jak żylaki powrózka nasiennego, torbiele i guzki. Ponadto USG moszny jest stosowane przy podejrzeniu skrętu jądra lub jego przyczepka.

Więcej na stronie: https://www.invimed.pl/usg-jader-i-moszny

TESA/ PESA

Badanie TESA/PESA polega na pobraniu plemników bezpośrednio z:

 • jąder (TESA, Testicular Sperm Extraction)
 • najądrzy (PESA, Pericutaneus Epidydimis Sperm Extraction) 

za pomocą punkcji. Technika ta daje szansę na potomstwo mężczyznom z azoospermią, czyli całkowitym brakiem plemników w oddawanym nasieniu. Punkcja jest jednym z etapów procedury zapłodnienia in vitro.

Więcej informacji o skuteczności w InviMed: https://www.invimed.pl/skutecznosc-zabiegow-in-vitro-w-klinikach-invimed

Udostępnij