• O plemnikach

  Tags: ,

  Reakcja akrosomalna plemników

  Reakcja akrosomalna jest to proces zachodzący w momencie bezpośredniego zetknięcia plemnika z komórką jajową, co zwykle ma miejsce w rozszerzeniu jajowodu zwanym bańką. Proces ten pozwala na wniknięcie plemnika do komórki jajowej i jej zapłodnienie. Reakcja akrosomalna jest indukowana przez białko (glikoproteinę) zawartą w osłonce przejrzystej komórki jajowej, która działa jako ligand dla receptorów znajdujących […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  spermotydy

  Tags: ,

  Produkcja plemników – spermatogeneza

  Produkcja plemników zachodzi w jądrze i znana jest jako spermatogeneza. W skrócie polega ona na tworzeniu dojrzałych gamet męskich (plemników) z macierzystych komórek płciowych czyli spermatogonii. Przodkami spermatogonii są tzw. gonocyty, czyli pierwotne komórki płciowe. Spermatogonia ulegają podziałom i przekształceniom w spermatocyty, które podlegają podziałowi mejotycznemu (mejozie) i tworzą spermatydy. Dopiero spermatydy ulegają różnicowaniu i przekształcaniu […]

  Więcej

  5 komentarzy

  Tags: , ,

  Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie

  Teratozoospermia to termin oznaczający zbyt niską liczbę plemników o prawidłowej budowie (morfologii). Wg najnowszych rekomendacji WHO morfologia plemników, (odsetek plemników o prawidłowej budowie) powinna wynosić 4% (wcześniejsza, już nieobowiązująca rekomendacja WHO wyznaczała poziom morfologii plemników wynoszący 14%). Plemnik „idealny” Za plemniki o nieprawidłowej budowie uznaje się takie, które mają nieprawidłowości w obrębie główki, wstawki lub […]

  Więcej

  85 komentarzy

  <!--:pl-->Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME<!--:-->

  Tags: , , , ,

  Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME

  IMSI-MSOME to technologia optyczno-cyfrowa wykonywana przy użyciu specjalistycznych mikroskopów wysokiej klasy, dzięki której można szczegółowo zaobserwować wiele detali budowy plemnika, zwłaszcza jego główki, a w tym jądra komórkowego i dzięki temu użyć „najlepszego” plemnika do procedury ICSI – docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika. Szczegółowe badanie morfologiczne plemników w czasie rzeczywistym, przy powiększeniu optyczno-cyfrowym od 6000 do 12000 […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  aglutynaty plemników widziane w mikroskopie świetlnym w powiększeniu 200x

  Tags: , , , ,

  Aglutynacja plemników – co to oznacza?

  Aglutynacja plemników jest to zjawisko polegające na przyleganiu ruchliwych plemników do siebie nawzajem, co uniemożliwia im ruch w wybranym kierunku (tzw. ruch postępowy, inaczej progresywny). Grupa plemników przylegających do siebie tworzy w takich przypadkach tzw. aglutynat. Plemniki związane w aglutynacie zwykle nadal wykazują dość intensywny ruch, co przy obserwacji plemników w mikroskopie wygląda jakby plemniki […]

  Więcej

  4 komentarze

  Próbki z nasieniem

  Tags: , ,

  Azoospermia, czyli brak plemników

  Termin azoospermia oznacza całkowity brak plemników w ejakulacie (w nasieniu). Stwierdza się go na podstawie badania ogólnego nasienia (seminogramu). Na początku badania nasienia ocenia się preparat bezpośredni (kropla nasienia naniesiona na szkiełko mikroskopowe i  oglądana pod powiększeniem 200-400x) i jeśli nie stwierdza się w nim plemników nasienie odwirowuje się w wirówce. Postępuje się tak, gdyż […]

  Więcej

  24 komentarze

  Tags: , , , ,

  Czym jest kryptozoospermia?

  Kryptozoospermia to termin oznaczający bardzo niewielką liczbę plemników (zwykle znacznie mniej niż 0,1 miliona na mililitr) w nasieniu (ejakulacie). Czasem może on wręcz oznaczać, że w nasieniu można znaleźć jedynie kilka sztuk plemników. Kryptozoospermia jest stanem pośrednim pomiędzy azoospermią (całkowitym brakiem plemników), a oligozoospermią (obniżoną liczba plemników). Kryptozoospermia jest diagnozowana na podstawie ogólnego badania nasienia […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags:

  Chromatyna plemnikowa

  Chromatyny plemnikowa to substancja znajdująca się w jądrze komórkowym plemnika, w której skład wchodzi przede wszystkim DNA, czyli materiał genetyczny plemnika, ale także RNA i różne białka. Chromatyna plemnikowa jest upakowana w chromosomach, które umożliwiają przekazywanie informacji genetycznej na kolejne pokolenia. W kontekście badania nasienia „chromatyna plemnikowa” to także nazwa badania pozwalającego na ocenę genetycznej […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  Plemnik

  Tags: ,

  Budowa plemnika

  Ogólnie: Dojrzały plemnik ma długość ok. 60 µm i składa się z główki oraz witki. W witce można wyróżnić: szyjkę, wstawkę (część pośrednią), cześć główną i cześć końcową. Szczegółowo: Główka plemnika ma kształt owalny. Jej długość wynosi 4-5 µm, a szerokość 2,5–3,5 µm. Zawiera ona jądro komórkowe o chromatynie jednolicie gęstej, które otoczone jest od przodu […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags: ,

  Czynność i funkcjonowanie plemnika

  Transport plemników w męskim układzie płciowym ma charakter bierny, natomiast ich wędrówka w żeńskim układzie rozrodczym jest procesem czynnym, nazywanym też migracją. Bierny transport plemników zależy przede wszystkim od ciśnienia płynu wewnątrzkanalikowego w jądrze i w najądrzu oraz od perystaltyki nasieniowodów. Natomiast przemieszczanie się w drogach rodnych kobiety zależy głównie od ruchu samych plemników, czyli […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Polizoospermia – czy plemników może być za dużo?

  Polizoospermia to termin oznaczający zbyt dużą liczbą plemników w nasieniu (250 mln plemników na mililitr nasienia lub więcej). Chociaż obowiązujące obecnie normy WHO dotyczące liczebności plemników nie wyznaczają górnej granicy normy, to jednak wartość ta jest podawana przez niektórych autorów jako zbyt wysoka i negatywnie wpływająca na płodność. Wg różnych doniesień polizoospermia występuje u około […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  HBA komora

  Tags: ,

  Test HBA (wiązania z hialuronianem) – czy plemniki funkcjonują poprawnie?

  Plemniki powstają w jądrze w procesie spermatogenezy, a następnie przebywają w najądrzu, gdzie dalej dojrzewają i nabywają cechy, które umożliwiają im wypełnianie swojej wyspecjalizowanej funkcji (przemieszczania się w drogach rodnych kobiety oraz zapłodnienia komórki jajowej). Niektóre z tych cech np. ruchliwość można zaobserwować pod zwykłym mikroskopem, inne natomiast nie mogą być obserwowane przy przeprowadzaniu standardowego […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy