• O plemnikach

  HBA komora

  Tags: ,

  Test HBA (wiązania z hialuronianem) – czy plemniki funkcjonują poprawnie?

  Choć badanie ogólne nasienia powinno być jednym z pierwszych elementów diagnostyki pary mającej problem z płodnością, czasami nie jest ono badaniem ostatnim i wystarczającym (u mężczyzny). Należy pamiętać, że w badaniu ogólnym oceniane są wybrane cechy plemników (i ejakulatu), takie jak np. ruchliwość, koncentracja, żywotność czy budowa. Cechy te można zaobserwować pod zwykłym mikroskopem, natomiast […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  Tags: ,

  Reakcja akrosomalna plemników

  Reakcja akrosomalna jest to proces zachodzący w momencie bezpośredniego zetknięcia plemnika z komórką jajową, co zwykle ma miejsce w rozszerzeniu jajowodu zwanym bańką. Proces ten pozwala na wniknięcie plemnika do komórki jajowej i jej zapłodnienie. Reakcja akrosomalna jest indukowana przez białko (glikoproteinę) zawartą w osłonce przejrzystej komórki jajowej, która działa jako ligand dla receptorów znajdujących […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  spermotydy

  Tags: ,

  Produkcja plemników – spermatogeneza

  Spermatogeneza to proces produkcji plemników (gamet męskich) w jądrach. Spermatogeneza polega na tworzeniu dojrzałych gamet męskich (plemników) z macierzystych, najmniej zróżnicowanych komórek płciowych zwanych spermatogoniami. Komórkami z których wywodzą się spermatogonie są tzw. gonocyty, czyli pierwotne komórki płciowe. Gonocyty występują w jądrze płodowym i fizjologicznie zanikają stopniowo, przekształcając się w spermatogonia, w okresie do 1 roku […]

  Więcej

  7 komentarzy

  Tags: , ,

  Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie

  Wg obecnie obowiązujących rekomendacji WHO (2010) plemników o prawidłowej morfologii (budowie) powinno być w nasieniu 4% lub więcej. Jeśli plemników jest mniej niż 4% to stan taki nazywa się teratozoospermia. Należy pamiętać o tym, że kryteria oceny zalecane przez WHO to tzw. kryteria Krugera (strict Krugers criteria), które są dość „ostre” i traktują plemnika jako […]

  Więcej

  102 komentarze

  <!--:pl-->Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME<!--:-->

  Tags: , , , ,

  Morfologiczna ocena plemnika przed ICSI – czyli IMSI-MSOME

  IMSI-MSOME to technologia optyczno-cyfrowa wykonywana przy użyciu specjalistycznych mikroskopów wysokiej klasy, dzięki której można szczegółowo zaobserwować wiele detali budowy plemnika, zwłaszcza jego główki, a w tym jądra komórkowego i dzięki temu użyć „najlepszego” plemnika do procedury ICSI – docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika. Szczegółowe badanie morfologiczne plemników w czasie rzeczywistym, przy powiększeniu optyczno-cyfrowym od 6000 do 12000 […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  aglutynaty plemników widziane w mikroskopie świetlnym w powiększeniu 200x

  Tags: , , , ,

  Aglutynacja plemników – co to oznacza?

  Aglutynacja plemników to zjawisko obserwowane w nasieniu, polegające na tym, że ruchliwe plemniki przylegają do siebie, są jakby „pozlepiane”. Taka grupa plemników przylegających do siebie tworzy tzw. aglutynat. Aglutynaty mogą być różnej wielkości – od kilku, do kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset plemników. W skrajnych przypadkach wszystkie plemniki widoczne w preparacie mikroskopowym są związane w aglutynacie […]

  Więcej

  6 komentarzy

  Próbki z nasieniem

  Tags: , ,

  Azoospermia, czyli brak plemników

  Słowo azoospermia oznacza brak plemników w nasieniu (w ejakulacie). Azoospermię można stwierdzić na podstawie badania ogólnego nasienia (seminogramu, spermiogramu) o ile w preparatach mikroskopowych (także z osadu nasienia) nie obserwuje sie żadnych plemników. Na początku badania nasienia ocenia się preparat bezpośredni (kropla nasienia naniesiona na szkiełko mikroskopowe i  oglądana pod powiększeniem 200-400x) i jeśli nie stwierdza się w nim […]

  Więcej

  28 komentarzy

  Tags: , , , ,

  Czym jest kryptozoospermia?

  Kryptozoospermia oznacza występowanie bardzo niewielkiej liczby plemników (zwykle znacznie mniej niż 0,1 miliona na mililitr) w nasieniu (ejakulacie). Czasem może ona wręcz oznaczać, że w nasieniu znajdowane jest jedynie kilka-kilkanaście sztuk plemników. Kryptozoospermia jest stanem pośrednim pomiędzy azoospermią (całkowitym brakiem plemników), a oligozoospermią (obniżoną liczba plemników). Kryptozoospermia jest diagnozowana na podstawie ogólnego badania nasienia jeśli w preparacie […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags:

  Chromatyna plemnikowa

  Czym jest chromatyna plemnikowa? Jest to połączenie DNA plemnika, czyli jego materiału genetycznego oraz RNA i różne białka jądrowe. Chromatyna znajduje się w jądrze komórkowym plemnika. Chromatyna plemnikowa jest upakowana w chromosomach, a jej organizacja umożliwia przekazywanie informacji genetycznej na kolejne pokolenia. Natomiast w kontekście badania nasienia „chromatyna plemnikowa” to nazwa badania, które poddaje ocenie […]

  Więcej

  2 komentarze

  Plemnik

  Tags: ,

  Budowa plemnika

  Ogólnie: Dojrzały plemnik ma długość ok. 60 µm i składa się z główki oraz witki. W witce można wyróżnić: szyjkę, wstawkę (część pośrednią), cześć główną i cześć końcową. Szczegółowo: Główka plemnika ma kształt owalny. Jej długość wynosi 4-5 µm, a szerokość 2,5–3,5 µm. Zawiera ona jądro komórkowe o chromatynie jednolicie gęstej, które otoczone jest od przodu […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags: ,

  Czynność i funkcjonowanie plemnika

  Transport plemników w męskim układzie płciowym ma charakter bierny, natomiast ich wędrówka w żeńskim układzie rozrodczym jest procesem czynnym, nazywanym też migracją. Bierny transport plemników zależy przede wszystkim od ciśnienia płynu wewnątrzkanalikowego w jądrze i w najądrzu oraz od perystaltyki nasieniowodów. Natomiast przemieszczanie się w drogach rodnych kobiety zależy głównie od ruchu samych plemników, czyli […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Polizoospermia – czy plemników może być za dużo?

  Polizoospermia to termin oznaczający zbyt dużą liczbą plemników w nasieniu (250 mln plemników na mililitr nasienia lub więcej). Chociaż obowiązujące obecnie normy WHO dotyczące liczebności plemników nie wyznaczają górnej granicy normy, to jednak wartość ta jest podawana przez niektórych autorów jako zbyt wysoka i negatywnie wpływająca na płodność. Wg różnych doniesień polizoospermia występuje u około […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy