Zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na ruchliwość plemników

Istnieją liczne doniesienia o tym, że zanieczyszczenie środowiska powoduje pogorszenie jakości nasienia.Naukowcy z Uniwersytetu w Utah (USA) przeanalizowali przez 5 lat (2002-2007) 1699 próbek nasienia pochodzących od mężczyzn zgłaszających się do laboratorium na badanie nasienia w celu diagnostyki niepłodności oraz 877 próbek od mężczyzn zgłaszających się kilkukrotnie w ciągu tego okresu celem oddania nasienia do sztucznej inseminacji. U wszystkich mężczyzn oceniana była liczebność plemników na mililitr, ruchliwość oraz morfologia plemników. Uzyskane wyniki porównywano z poziomem zanieczyszczenia powietrza notowanego na 1, 2, 3 i 4 miesiące przed oddaniem danej próbki nasienia. Takie „wsteczne” porównywanie ma sens dlatego, że proces powstawania plemników (spermatogeneza) trwa około 72 dni i zaburzenie tego procesu przez czynniki środowiskowe na jego wcześniejszych etapach może mieć wpływ na ostateczną jakość nasienia (tzw. plon spermatogenezy).

Okazało się, że najwyższe zanieczyszczenie powietrza występowało w miesiącach zimowych (kiedy temperatura powietrza była najniższa). Naukowcy wykazali, że pogorszenie ruchliwości plemników jest obserwowane po upływie 2 i 3 miesięcy od czasu wystąpienia najwyższego zanieczyszczenia powietrza. Zauważono także trend do pogarszania morfologii plemników w próbkach nasienia oddawanych w czasie najwyższego zanieczyszczenia powietrza, jednak tej obserwacji nie udało się potwierdzić statystycznie.

Uzyskane wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie, choć sami autorzy zauważają kilka problematycznych kwestii, które mogły zafałszować wyniki tego badania. Po pierwsze, nie można wykluczyć kumulatywnego lub przeciwnego wpływu innych czynników na jakość nasienia nie branych przez naukowców pod uwagę. Po drugie, kwalifikacja pacjentów do badania następowała na podstawie kodu pocztowego miejsca zamieszkania, co nie konicznie musiało odzwierciedlać faktyczne miejsce pobytu danego pacjenta, a w związku z tym narażenie na działanie zanieczyszczeń obecnych w miejscu badania. Poza tym, wykazany negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na ruchliwość plemników był niewielki i nie mógł mieć raczej wpływu na pogorszenie płodności w populacji. Większość tych problemów jest powszechna przy przeprowadzaniu podobnych badań nad wpływem czynników środowiskowych na jakość nasienia, jednak w tym przypadku stosunkowo duża liczba przebadanych pacjentów jest dodatkowym poparciem dla prawdziwości uzyskanych wyników.

Ciekawą obserwacją z tego badania jest 2-3 miesięczne opóźnienie obserwowane w pogorszeniu się ruchliwości plemników. Wiadomo, że plemniki nabywają zdolność do ruchu pod sam koniec swojej obecności w męskim układzie rozrodczym, gdy przebywają i dojrzewają w najądrzach. Jest to praktycznie ostatni etap produkcji plemników. Dlatego związek zanieczyszczenia powietrza następującego 2-3 miesiące wcześniej z pogorszoną ruchliwością, może świadczyć o tym, że mechanizmy koniczne dla ruchliwości plemników (m.in. pewne białka) powstają znacznie wcześniej w procesie spermatogenezy.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Hammoud, A., Carrell, D. T., Gibson, M., Sanderson, M., Parker-Jones, K., and Peterson, C. M. (2010): Decreased sperm motility is associated with air pollution in Salt Lake City. Fertil Steril 93, 1875-9.

Hammound

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy