• Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie

  Teratozoospermia to termin oznaczający zbyt niską liczbę plemników o prawidłowej budowie (morfologii). Wg najnowszych rekomendacji WHO morfologia plemników, (odsetek plemników o prawidłowej budowie) powinna wynosić 4% (wcześniejsza, już nieobowiązująca rekomendacja WHO wyznaczała poziom morfologii plemników wynoszący 14%).

  Plemnik „idealny”

  Za plemniki o nieprawidłowej budowie uznaje się takie, które mają nieprawidłowości w obrębie główki, wstawki lub witki. Dany plemnik może mieć tylko jedno albo kilka defektów jednocześnie. Aby był zaliczony do grupy o nieprawidłowej morfologii wystarczy choćby jeden defekt.

  Do nieprawidłowości główki zaliczamy:

  • niewyraźny kontur;
  • inny niż owalny kształt (np. główka okrągła, podłużna i zwężona, gruszkowata, trójkątna, bezkształtna);
  • główka zbyt mała lub zbyt duża (prawidłowa długość: 4-5 ?m);
  • niewyraźnie wyodrębniony, zbyt duży lub zbyt mały akrosom (zajmujący więcej niż 70% lub mniej niż 40% powierzchni główki plemnika);
  • więcej niż 2 wakuole w obszarze akrosomalnym;
  • powierzchnia wakuol większa niż 20% powierzchni główki plemnika;
  • jakiekolwiek wakuole w obszarze postakrosomalnym;
  • podwójna lub potrójna główka.

  Do nieprawidłowości wstawki zaliczamy:

  • zbyt grubą lub zbyt cienką wstawkę (wstawka powinna być wyraźnie grubsza niż witka);
  • zbyt długą lub zbyt krótką wstawkę (jej długość powinna w przybliżeniu być równa długość główki);
  • zawieszki cytoplazmatyczne o powierzchni przekraczającej 1/3 powierzchni główki;
  • wstawka przyczepiona do główki nie w jej osi;
  • wstawka z ostrym załamaniem.

  Do nieprawidłowości witki zaliczamy:

  • zbyt długa lub zbyt krótka witka (jej długość powinna w przybliżeniu być równa 10 długościom główki);
  • zmienna grubość;
  • ostre załamania na którymkolwiek jej odcinku (wygięcia są dopuszczalne o ile nie wskazują na złamanie witki);
  • spiralne ułożenie;
  • podwójna witka.

  W nasieniu zwykle występują plemniki o różnych nieprawidłowościach w budowie. Jeśli jakiś konkretny defekt jest częstszy niż inne, może to wskazywać na konkretne zaburzenie, dlatego taka obserwacja powinna być odnotowana na wyniku badania nasienia. Na przykład, obecność plemników ze spiralnie zwiniętą witką może wskazywać na zaburzenia w czynności najądrzy, obecność zbyt dużych zawieszek cytoplazmatycznych może wskazywać na nieprawidłowości w procesie spermatogenezy, natomiast przewaga plemników o charakterystycznych okrągłych główkach (globozoospermia) może wskazywać na zaburzenia genetyczne.

  Ciekawa może być odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wyznaczono wyżej opisane zasady, pozwalające na zaklasyfikowanie danego plemnika jako prawidłowego lub nieprawidłowego. Czy powyższe cechy budowy zostały wybrane uznaniowo, czy ich wybór ma jakieś naukowe podstawy?

  Otóż wypracowanie powyższych zasad i tym samym ustalenie sposobu, w jaki powinien wyglądać „idealny plemnik” było możliwe dzięki licznym testom i badaniom. Badano np. jakie plemniki są znajdywane w kobiecych drogach rodnych, szczególnie w śluzie wewnątrzszyjkowym po stosunku płciowym oraz jakie plemniki są obecne na powierzchni osłonki przejrzystej komórki jajowej. Tym plemnikom, które zdołają się tam znaleźć przypisuje się większe możliwości zapłodnienia komórki jajowej, dlatego na podstawie ich cech budowy wypracowano model „ideału plemnika”.

  Ile dobrych plemników?

  Ilość plemników o prawidłowej morfologii zarówno u mężczyzn płodnych, jak i niepłodnych, waha się od 0 do 30% i rzadko kiedy przekracza 25% form prawidłowych. Nie zdarzają się mężczyźni, którzy mają 100% plemników o prawidłowej budowie lub choćby zbliżają się do takiego wyniku! Ponieważ wspomniane odsetki plemników prawidłowych w nasieniu są same w sobie dość niskie to wartości referencyjne i progowe wystarczające dla poczęcia drogą naturalną i zapewniające skuteczność w metodach wspomaganego rozrodu są także stosunkowo niskie i wg obecnie obowiązującej rekomendacji WHO wynoszą 4% plemników o prawidłowej morfologii. Powodem tej sytuacji jest między innymi to, że produkcja plemników jest procesem masowym, bardziej stawiającym na „ilość” niż „jakość”. Przy produkcji rzędu milionów plemników dziennie wystarczy, aby kilka procent z nich miało poprawną budowę , co i tak daje już bardzo znaczącą liczbę prawidłowych plemników.

  Wpływ morfologii plemników na ich potencjał do zapłodnienia naturalnego i przy pomocy procedur rozrodu wspomaganego jest szeroko dyskutowany i można spotkać przeciwne opinie na ten temat. Badania dowodzą, że przy niskiej morfologii plemników (<4% form prawidłowych) zmniejszone jest prawdopodobieństwo naturalnego uzyskania ciąży 1. Podobnie jest przy wykorzystaniu nasienia pacjentów z teratozoospermią w procedurze klasycznego in vitro (IVF), w której słaba morfologia plemników koreluje z mniejszymi szansami na uzyskanie ciąży 2, 3. Natomiast jeśli chodzi o szanse na uzyskanie ciąży od ojców z teratozoospermią w procedurze ICSI (docytoplazmatycznego podania plemnika) to wydaje się, że słaba morfologia plemników nie jest czynnikiem prognostycznym co do szans powodzenia tej procedury (skutecznego zapłodnienia, kształtowania blastocysty i odsetka ciąż klinicznych) i wydaje się nie mieć wpływu na jej skuteczność 4, 5. Z drugiej strony przyżyciowa selekcja plemników o prawidłowej budowie do zabiegu ICSI przynosi lepsze efekty niż tradycyjne ICSI, w którym nie ma możliwości precyzyjnej oceny cech morfologicznych plemnika 6, 7. Metoda ta nazywana jest IMSI (ang. intracytoplasmic morphologically selected sperm injection), czyli docytoplazmatyczne podanie plemnika wyselekcjonowanego pod względem prawidłowej morfologii. Dzięki zastosowaniu takich metod komórki jajowe zapładnia się plemnikami, które nie tylko wykazują ruch, ale których cechy budowy można dość precyzyjnie ocenić i dzięki temu wybrać najlepsze plemniki. Metody te są stosowane w praktyce klinicznej (także w Polsce), aby zwiększyć skuteczność metod wspomaganego rozrodu.

  Szczegóły techniczne w ocenie budowy plemników

  Ocena morfologii plemników i wymienionych powyżej cech ich budowy jest możliwa jedynie w powiększeniu mikroskopu 1000x (czyli pod tzw. immersją). W mniejszych powiększeniach nie można dostrzec wszystkich cech budowy pozwalających na stwierdzenie, czy plemnik jest zbudowany poprawnie, czy też nie, chociaż niektóre, bardziej znaczące nieprawidłowości budowy można zaobserwować czasem przy powiększeniu 400x.

  Przygotowanie preparatu, na którym można będzie ocenić morfologię plemników składa się z dwóch głównych etapów: 1) wykonania tzw. rozmazu na szkiełku mikroskopowym i 2) wysuszenia, utrwalenia i zabarwienia preparatu. WHO zaleca, aby stosować jedną z 3 metod barwienia preparatów do oceny morfologii (barwienie Papanicolaou, Shorr’a lub Diff-Quik) choć często stosowane są także uproszczone wersje tych barwień lub inne metody. Opisana wyżej metoda przyżyciowej oceny morfologii plemników stosowana przy zabiegach IMSI nie jest rutynowo stosowana do wykonania badania nasienia, ponieważ w tym badaniu przeżycie plemników nie jest warunkiem niezbędnym.

   

  Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.), Katarzyna Marchlewska (dr n. med.), Jolanta Słowikowska-Hilczer (prof. dr hab. med.)

  1. Cooper TG, Noonan E, von Eckardstein S, Auger J, Baker HW, et al. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum Reprod Update 2009; 16: 231-45.
  2. Kruger TF, Menkveld R, Stander FS, Lombard CJ, Van der Merwe JP, et al. Sperm morphologic features as a prognostic factor in in vitro fertilization. Fertil Steril 1986; 46: 1118-23.
  3. Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, et al. Predictive value of abnormal sperm morphology in in vitro fertilization. Fertil Steril 1988; 49: 112-7.
  4. Oehninger S, Kruger TF, Simon T, Jones D, Mayer J, et al. A comparative analysis of embryo implantation potential in patients with severe teratozoospermia undergoing in-vitro fertilization with a high insemination concentration or intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 1996; 11: 1086-9.
  5. French DB, Sabanegh ES, Jr., Goldfarb J, Desai N. Does severe teratozoospermia affect blastocyst formation, live birth rate, and other clinical outcome parameters in ICSI cycles? Fertil Steril 2010; 93: 1097-103.
  6. Berkovitz A, Eltes F, Yaari S, Katz N, Barr I, et al. The morphological normalcy of the sperm nucleus and pregnancy rate of intracytoplasmic injection with morphologically selected sperm. Hum Reprod 2005; 20: 185-90.
  7. Bartoov B, Berkovitz A, Eltes F, Kogosovsky A, Yagoda A, et al. Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection. Fertil Steril 2003; 80: 1413-9.

  49 Komentarze tego postu

  1. gga Says:

   Witam! Czy mozliwa jest jakakolwiek kuracja i poprawa wynikow jesli w badaniu msome 6600 jest 0% plemnikow I stopnia, 0% II stopnia, 9% III stopnia i az 91% IV stopnia? Czy jest to odwracalnie?

  2. Labcio Says:

   czy masz na myśli stopnie ruchliwości plemników??

  3. morfologia plemników Says:

   witam serdecznie! czy mam pytanie: czy plemniki o nieprawidłowej budowie „główki” przy wyniku 100% -czy mozna wyleczyć?

  4. Janek Says:

   Witam,

   Posiadam calkowita ilosc plemnikow 312 mln, koncentracje 71 mln/mL, ruch postepowy 31%, niepostepoway 15%, plemniki nieruchome 54%. Z morfologi wyszlo, ze ilosc plemnikow o budowie prawidlowej to tylko 1%, w tym: wady glowki i akrosomu 99%, wady wstawki 70%, wady witki 9%, krople cytoplazmatyczne 20%. Leukocyty 0,10mln/mL, komorki spermotogeniczne 0,10mln/mL. Bakterii brak, aglutynacjabrak. Ocena koncowe teratozoospermia.

   Czy przy takich wynikach istnieje szansa na zajscie w ciaze? Co trzeba robic zeby poprawic wynik. Mam wizyte u lekarza dopiero za miesiac, a chcialbym sie mniej stresowac wynikami i cos sie dowiedziec juz wczesniej.

  5. eliza Says:

   Szansa jest, ponieważ plemników jest dużo i przez to liczba bezwzględna tych o prawidłowej morfologii (pomimo, że to tylko 1%) jest stosunkowo duża.
   Oczywiście pewności nikt nie może dać… Może jest jakaś przyczyna dlaczego ta morfologia jest taka niska i coś się za tym kryje (może jakieś nieprawidłowości genetyczne – możesz to po części potwierdzić lub wykluczyć wykonując np. badanie chromatyny plemnikowej (czytaj więcej o chromatynie plemnikowej na: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/chromatyna-plemnikowa/).
   W celu poprawy możesz brać np. suplementy diety poprawiające jakość nasienia (np. http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/multisperm/), ale tutaj też gwarancji nikt Ci nie da, że to pomoże i na ile.

  6. eliza Says:

   Apropos wcześniejszego pytania o 100% plemników z nieprawidłowością główki – najpierw trzeba by znać odsetek plemników o nieprawidłowej morfologii, żeby stwierdzić czy jakieś leczenie jest potrzebne… ponieważ wynik może być taki:
   plemniki prawidłowe: 14%
   nieprawidłowości główki: 100%

   i to nie jest wynik nieprawidłowy, dlatego poza odsetkiem nieprawidłowści głóki, witki czy wstawki trzeba odnosić się do ogólnego odsetka nieprawidłowej/prawidłowej morfologii

  7. Justyna Says:

   Mąż ma wynik badania nasienia: liczba plemników 5,6 mln/ml, całkowita liczba w ejakulacie 13,1mln; morfologia: 1% prawidłowa, 98% patologia główki, 1% patologia wstawki. Pozostałe parametry nasienia sa prawidłowe. W ciągu ostatnich tygodni przyjmował sporo leków p/zapalnych (min diklofenak, salicylany). Co zrobić z tym wynikiem? Czy leki mogły mieć wpływ, warto powtórzć badanie nasienia w tym przypadku?

  8. Jakjub Says:

   liczba plemnków 58,6 mln, ruchliwość 38%, martwi mnie Morfologia:
   na 100 plemników formy typowe 8, atypowe 92 czy taka morfologia jest… właśnie jaka?!

  9. ruchliwość plemników Says:

   Witam,

   mam pytanie. Byłem dzisiaj u lekarza i uzyskałem wynik którego konsekwencji do końca nie rozumiem a lekarz był na tyle posuniętym betonem emocjonalnym i komunikacyjnym że nie uzyskałem żadnych odpowiedzi.

   wynik:
   72 mln na 1 ml
   8% prawidłowych wg krugera

   ruchliwość …i tutaj są schody:

   0% – postępowy szybki
   25% – postępowym
   15% – drgającym
   60% – nieruchome

   czy przy takiej ruchliwości zajście w ciąże jest możliwe? jeśli tak to jak można ‚pomóc’ procesowi. Dodam że lekarz zapisał mi preparat który już przyjmuję w innych witaminach (brak wywiadu) + coś na poprawę krążenia w narządach

   prośba o odpowiedź

   Dziękuję

  10. eliza Says:

   przy tej ruchliwości na pewno zajście w ciąże naturalnie nie jest niemożliwe. Może nie jest to ruchliwość bardzo dobra, ale nei jest też zła, a biorąc pod uwagę że ogólna liczba plemników też jest wysoka to rokowania nie są najgorsze. Możesz sobie pomóc przyjmując np. jakiś z supelemntów diety na poprawę płodności (zobacz składy na: http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/preparaty-sklad/) lub unikając czynników wymienionych tutaj: http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/

  11. eliza Says:

   Jakjub. Prawidłowa morfologia to jedynie 4% (wydaje się mało ale biorąc pod uwagę, że plemników są zwykle miliony to nawet i 4% to całkiem sporo), dlatego Twój wynik jest ok.

  12. eliza Says:

   Justyna. Badanie warto i powinno się powtórzyć. Leki, a także sama choroba mogły mieć wpływ na jakość nasienia.

  13. pytajkaM Says:

   Witam,

   oto wyniki mojego męża:

   1. Czas trwania abstynencji: 3 dni
   2. Wygląd: [nieprawidłowy prawidłowy] : prawidłowy
   3. Upłynnienie: [min. lub brak]: dost
   4. Objętość: [ml] (norma ›1,5) : 2,8
   5. Ruchliwość [% (wartość referencyjna PR > 32% lub PR+NP > 40%)]
   Ruch postępowy (PR): 19
   Ruch niepostępowy (NP): 17
   Plemniki nieruchome: 64
   6. Liczba plemników [mln/ml] (wartość referencyjna >15 mln/ml)]: 22,6
   7.Całkowita liczba plemników w ejakulacie (TSC):(norma 39 mln): 63,2
   8. Morfologia V edycja WHO [% (wartość referencyjna > 4% form
   prawidłowych): 3
   9. Leukocyty [mln/ml (wartość referencyjna <1 mln/ml)]: 0,0
   10. Komórki spermatogeniczne [mln/ml (norma <5 mln/ml]: 0,0
   Wynik badania: astenoteratozoospermia

   Czy są szanse na naturalne poczęcie ? Czy można jakoś poprawić morfologie oraz ruchliwość plemników ?

  14. eliza Says:

   tak, szanse na naturalne poczęcie sa pomimo obiżonych parametrów ruchliwości i morfologii plemników. Co robić aby poprawić ten wynik, albo raczej czego nie robić – zobacz tutaj: http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/. Możesz też zaproponować mężowi jakiś suplement diety napoprawę jakości nasienia – zobacz porównanie ich składów: http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/preparaty-sklad/

  15. spina Says:

   Witam serdecznie.
   Oto Moje wyniki:

   1. Czas trwania abstynencji: 5 dni
   2. Wygląd: [nieprawidłowy prawidłowy] : prawidłowy
   3. Upłynnienie: : 30 > 60
   4. Objętość: [ml] (norma ›1,5) : 4
   5. Ruchliwość [% (wartość referencyjna PR > 32% lub PR+NP > 40%)]
   Ruch postępowy (PR): 22
   Ruch niepostępowy (NP): 21
   Plemniki nieruchome: 57
   6. Liczba plemników [mln/ml] (wartość referencyjna >15 mln/ml)]: 47,3
   7.Całkowita liczba plemników w ejakulacie (TSC):(norma 39 mln): 189,2
   8. Morfologia V edycja WHO [% (wartość referencyjna > 4% form
   prawidłowych): 1 (GŁÓWNIE WADY GŁÓWKI w tym AKROSOM – prawidłowy 13, nieprawidłowy 91)- powierzchnia akrosomu [%] 20,1 odchylenie [%] 16,2
   9. Leukocyty [mln/ml (wartość referencyjna <1 mln/ml)]: 0,2
   10. Komórki spermatogeniczne [mln/ml (norma <5 mln/ml]: 0,8
   Wynik badania: astenoteratozoospermia

   Lekarz z kliniki bezpłodności stwierdził że spermatogeneza przebiega prawidłowo zalecił mi i mojej żonie rzucenie papierosów chociaż paliłem tylko 1 miesiąc przed badaniem i kazał zażywać salfazin. Dodam jeszcze że choruje na epilepsje, jednak lekarz powiedział że leki przeciwpadaczkowe które zażywam nie wpływają na płodność.

   Czy według was palenie miesiąc przed badaniem miało jakiś wpływ na moje nasienie? I czy jest szansa z takimi wynikami na naturalną ciąże?

  16. eliza Says:

   Spina,
   – szanse na ciążę z tymi wynikami są choć te wyniki faktycznie nie są jakieś idealne (potencjał płodności jest obniżony).
   Ruchliwość i morfologia (prawidłowość budowy) plemników są poniżej norm, ale za to plemników jest dość dużo więc to poniekąd rekompensuje braki morfologii i ruchliwości.
   Mówi się dużo o tym, że palenie ma wpływ na jakość nasienia i z pewnością jest to prawda, choć bardzo trudno powiedzieć jaki wpływ będzie miało w przypadku konkretnego mężczyzny (przecież wielu jest takich co palą bardzo dużo i nie mają żadnych problemów z posiadaniem dzieci…). Wpływ palenia jest przede wszystkim taki, że zwiększa się stres oksydacyjny w nasieniu co może powodować właśnie uszkodzenia plemników (co przejawia się jako pogorszenie ich ruchliwości i budowy; przy czym liczba plemników może być dość duża, bo tak jak mówił Twój lekarz proces ich produkcji w samym jądrze nie jest znacząco zaburzony). Te plemniki są uszkadzane już po tym jak opuszczą jądro, dlatego palenie przez miesiąc mogło mieć wpływ (nie na samą produkcję, ale już na plemniki przebywające w najądrzu i „oczekujące” na wytrysk).
   W celu poprawy tych wyników można spróbować przede wszystkim rzucić palenie (i sprawdzić wynik np za 2 miesiące, tak aby mieć pewność że ten wpływ papierosów już na pewno przeminął) + skorzystać z jakichś suplentów diety które między innymi posiadają substancje ograniczające ten stres oksydacyjny, czyli poniekąd niwelujące szkodliwe działanie papierosów i innych czynników (dla najlepszych efektów proponuję zastosować obie techniki ;)).
   O przykładach suplementów pisałam w innej odpowiedzi, to tam sobie zobacz:http://badanie-nasienia.pl/pl/o-badaniu-nasienia/interpretacja-wynikow-badania-nasienia/

  17. eliza Says:

   aha, jeszcze odnośnie salfazinu. tak na prawdę to nie jest najlepszy wybór jeśli chodzi o suplement diety. Zobacz sobie porównanie składów dostępnych obecnie suplementów w którym salfazin wypada akurat najgorzej: http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/preparaty-sklad/.
   Pomimo tego, ponieważ to jest preparat długo obecny na rynku wielu lekarzy z przyzwyczajenia go zaleca, nie porównując za bardzo składu z innymi, nowymi preparatami.
   Ale zerknij sobie na porównanie i sam zdecyduj (albo delikatnie pogadaj z lekarzem na ten temat)

  18. spina Says:

   Witam ponownie
   Oto Moje wyniki po 2 miesiącach od pierwszego badania

   1. Czas trwania abstynencji: 3 dni
   2. Wygląd: [nieprawidłowy prawidłowy] : w normie
   3. Upłynnienie: : 20 > 60
   4. Objętość: [ml] (norma ›1,5) : 4,4
   5. Ruchliwość [% (wartość referencyjna PR > 32% lub PR+NP > 40%)]
   Ruch postępowy (PR): 29
   Ruch niepostępowy (NP): 10
   Plemniki nieruchome: 61
   6. Liczba plemników [mln/ml] (wartość referencyjna >15 mln/ml)]: 37,7
   7.Całkowita liczba plemników w ejakulacie (TSC):(norma 39 mln): 166,1
   8. Morfologia V edycja WHO [% (wartość referencyjna > 4% form
   prawidłowych): 1 GŁÓWNIE WADY GŁÓWKI
   9. Leukocyty [mln/ml (wartość referencyjna <1 mln/ml)]: 0,4
   10. Komórki spermatogeniczne [mln/ml (norma 58%). W pierwszym badaniu wynosiła 76% teraz spadła do 44%. Co mogło na to wpłynąć?

   Według zaleceń, całkowicie rzuciłem palenie, przyjmowałem Salfazin, Wit.C, Selen+E, Kwas foliowy. Czy te wyniki dają jakąś nadzieje na naturalne poczęcie?

  19. spina Says:

   Dodam jeszcze że spadła żywotność W pierwszym badaniu wynosiła 76% teraz spadła do 44%. Co mogło na wpłynąć?

  20. jb Says:

   Czesc, Czy ktos moglby zinterpretowac moje wyniki i powiedziec czy mam jakis (ewentualnie jak duzy i jak sobie z nim poradzic) problem? Moje wyniki sa nastepujące:
   Objętość:8,5 ml
   Temp: 37
   Upłynnienie: Całkowite(?)
   Lepkość:Prawidłowa
   Wygląd: Prawidłowy
   pH: 7,5
   Koncentracja:9,8 miliona/ml
   Próba: 83,27 M/próba
   Ruchome: 66 – 65,35% – 6,4 M/ml – 54M/próba

   WHO5:
   RuchPostepowy:49 – 48,5% – 4,75M/ml – 40,4M/próba
   RuchNiePostepowy:17 – 16,83% – 1,65 M/ml – 14M/próba
   Nieruchome: 35 – 34,65% – 3,4M/ml 28,85M/próba

   Szybkość:
   Szybki:35 – 34,65% – 3,39M/ml – 28,86M/próba
   Średni:24 – 23,76% – 2,33M/ml – 19,8M/próba
   Wolne: 7 – 6,93% – 0,68M/ml – 5,77M/próba
   Nieruchome: 35 – 34,65% – 3,39M/ml – 28,85M/próba

   WHO4:
   Ruch postepowy szybki:(A) 22 21,78% 2,13 M/ml 18,14M/próba
   Ruch postepowy wolny:(B) 27 26,73% 2,62% 22,26%
   Ruch niepostępowy:(C) 17 16,83% 1,65 14,02
   Plemniki nieruchome:(D) 35 34,65% 3,39 28,86

   Morfologia: 3,95% Prawidłowa
   Morfologia: 96,05% Nieprawidłowa

   Prawidłowy:3,95%
   Główka:84,21%
   Wstawka:23,68%
   Witka: 0
   Krople cytoplazmatyczne: 2,63%

   Głównie zastanawia mnie tak wysoki wynik wady główki oraz upłynnienie całkowite. Prosze o komentarz

  21. zdesperowana Says:

   witam, wyniki mojego męża to
   Abstynencja 4,
   komórki okrągłe <1
   objętość 2,900
   ph 7,9
   czas upłynnienia 20
   aglutynacja silna
   liczba plemników 64,1 mln/ml
   Całkowita liczba plemników 185,8 mln/ejakulat
   Ruchliwość A+B 45 %
   plemników typu A 32 %
   typ B 13 %
   typ C 52 %
   typ D 2 %
   defekt główki 95
   defekt wstawki 6
   defekt witki 7
   krople cytoplazmy 15
   typowych 5
   atypowych 95
   jaka jest szansa na naturalne poczęcie???

  22. zdesperowana Says:

   jeszcze jedno pytanie, czy da się to jakoś leczyć?? da sie poprawić plemniki tak aby zmniejszyć ilość atypowych???

  23. eliza Says:

   ilość plemników atypowych nie jest problemem na tym wyniku, 5% to jest w granicach prawidłowych wartości, szczególnie, że ogólna liczba plemników jest tez duża. Większym ewentualnm problemem może być silna aglutynacja świądcząca być może o obecności przeciwciał przeciwplemnikowych… choć z drugiej strony wielu klinicystów sądzi, że nawet pomimo aglutynacji jeśli nadal są w nasieniu plemniki wolne i wykazujące ruch postępowy (a w Twoim wyniku jest ich sporo) to nie ma problemu… tak więc ten wynik nie jest wcale zły.

  24. załamana Says:

   Witam!! Proszę o porade bo niewiem jak dalej postępować.4 lata temu zaczeliśmy się starać o dziecko (a byliśmy z sobą 15 lat i zero zabezpieczeń przez ten okres),więc najpierw ginekolog który mnie faszerował różnymi lekami i tak przez pare miesięcy,aż wkońcu lekarz rodzinny zaoferował skierowanie na usg jąder i traf rak jądra wycieli mężowi jedno jądro wszystko wporządku bez przeżutów a wyniki nasienia które były robione przed operacją i były złe zrobiliśmy kilka razy już po operacji i wyszły jeszcze gorsze każdy lekarz odsyła nas na InVitro ale czytam fora i widze że niektórym bez InVitro się udało nadmieniam że nieposiadam takich pieniędzy podam ostatnie wyniki badań:
   czas upłynnienia 25min
   pH 7.8
   objętość 1.60ml
   konsystencja lepkość ob.(++)
   aglutynacjanieobecna
   liczba leukocytów 0
   liczba plemników 1.20 x 10 do potęgi 6/ml
   liczba plemników w ejakulacie 1.92 x 10 do potęgi 6
   ruchliwość plemników A-15%, B-10%, C-15%,nieruchome 60%
   żywotność 50%
   plemniki o prawidłowej budowie 7%
   plemniki z kropką cytoplazmatyczną 0%
   plemniki o patologicznej budowie 93%
   plemniki z amorficzną główką 57%
   plemniki z wydłużoną główką 2%
   mikrocephalia małe główki 1%
   duże główki 7%
   z wakuolami w główce 10%
   ze zmianami w okolicy wstawki 9%
   ze zmianami w części dalszej witki 7%
   Bardzo proszę o jakąś rade co zrobić mąż zażywa witaminy wcześniej promen,teraz salfazin i witamine c z kwasem foliowym

  25. mar Says:

   Witam,

   Bardzo proszę o radę – czy jest możliwość naturalnego zajścia w ciążę przy takich wynikach:

   objętość – 5,2 ml
   pH – 7,4
   liczba plemników – 10,3 mln/ml
   całkowita liczba plemników w ejakulacji – 53,6 mln

   ruchliwość:
   szybki ruch – 7 %
   wolny ruch – 35 %
   brak ruchu postępowego – 9 %
   nieruchome – 49%

   morfologia:
   prawidłowe – 3%
   patologia główki – 95 %
   patologia wstawki – 2
   patologia witki – 0

   leukocyty – 1,2 mln/ml

   Martwi mnie szczególnie duża ilość plemników z patologią główki oraz stosunkowo mała liczba plemników na ml.

  26. Liliana Says:

   Witam. Oto wyniki mojego męża:
   Ilość w ml – 3
   ph – 7,9
   Ilość plemników w 1 ml – 21ml
   Ilość ml – 3
   Całkowita liczba plemników 63ml
   Ruchliwość – 55%
   w ruchu prawidłowym 20%
   w ruchu chaotycznym i oscylującym 35%
   Barwienie z Eozyną – 2% martwych
   Leukocyty: 1-2 w polu widzenia
   Komórki okrągłe: 1-3 w polu widzenia
   Aglutynacja: (-) nie stwierdzono
   Uwagi: Teratospermia – szpileczkowe główki. HOS – 58%
   Bardzo proszę o interpretację wyników, czy jest możliwość naturalnego zapłodnienia?

  27. ewenement Says:

   oto wynik mojego badania:
   Liczba dni abstynecji 4 dni
   OCENA MIKROSKOPOWA
   Upłynnienie 15 min
   Objętość 5, 0 ml norma 1,5-6
   PH 1,4 norma >=7,2
   zabarwienie biało szare
   lepkość prawidłowa
   Aglutynacja –
   Koncentracja 35,0 mln/ml norma >=15,0
   całkowita ilość plemników w ejakulacie 175,0 mln norma >= 39mln
   OCENA RUCHLIWOŚCI
   ruch postępowy 55% norma >= 32%
   ruch w miejscu 5%
   ruch całkowity 60% norma >=40%
   brak ruchu 40%
   OCENA MIKROSKOPOWA BARWIONEGO ROZMAZU
   plemniki o budowie prawidłowej 7% norma >=4%
   nieprawidłowe główki 76%
   nieprawidłowe wstawki 8%
   nieprawidłowe witki 7%
   krople cytoplazmatyczne 2%
   koncentracja komórek okrągłych 0,2 mln/ml norma <5,0
   koncentracja leukocytów –

   bardzo proszę o szczegółową interpretację… czy nieprawidłowe główki 76% to normalne?

  28. eliza Says:

   Ewenement: Twój wynik jest całkowicie prawidłowy, tylko chyba pH 1,4 źle przepisałeś bo takich pH się raczej w nasieniu nie spotyka (pewnie tam było 7,4??). Nieprawidłowości główki w dużym odsetku to całkiem normalne – zwykle zaburzenia w budowie plemników dotyczą właśnie główek. Ważny jest ogólny odsetek plemników prawidłowych, który u Ciebie jest 7% czyli ok!

  29. eliza Says:

   Liliana: to co się da z tego wyniku ocenić jest ok i nie wyklucza bynajmniej możliwości naturalnego zapłodnienia. Niestety napisali o teratozoospermii, że jest wada plemników objawiająca się jako „szpileczkowate główki” ale nie jest napisane w jak dużym odsetku ta wada występuje… więc trudno powiedzieć na ile to ma wpływ.

  30. ewenement Says:

   W jakie produkty mam wzbogacić swoją dietę żeby postarać się poprawić te wyniki:
   plemniki o budowie prawidłowej 7% norma >=4%
   nieprawidłowe główki 76%
   nieprawidłowe wstawki 8%
   nieprawidłowe witki 7%

  31. ewenement Says:

   aha kiedyś paliłem sporo trawki… jakie badania mam porobić żeby dowiedzieć się czy osłabiła moje plemniki bo słyszałem o czymś takim że trawka osłabia plemiki i może spowodować niepłodność u mężczyzn…

  32. ewenement Says:

   co do mojego ph oczywiście mam 7,4 przepraszam zapomyłkę

  33. eliza Says:

   czytaj dalej na forum w swoim poście, bo tam też piszesz więc nie będziemy powtarzać tego samego w dwóch miejscach;)

  34. l. Says:

   Hej,
   dla wszystkich ktorych martwi slaba morfologia plemnikow..moj maz poltora roku temu mial 1%…skonczyl z goracymi kapielami..trzymaniem laptopa na kolanach..przez 2 ostatnie miesiace bral witamine C 1000 kazdego dnia i raz w tygodniu witaminy: prenatal probaby man..odebral dzis nowe wyniki – morfologia 10%…jestesmy w szoku! cos zadzialalo! wiec jest to mozliwe…!

  35. zmartwiona Says:

   Witam,
   będę bardzo wdzięczna za interpretację wyników męża:

   abstynencja płciowa: 3dni
   objętość: 1,5 ml
   aglutynacja: brak
   upłynnienie: zupełne
   kolor: opalizujący
   lepkość: w normie
   pH: 7,8

   koncentracja: 3,7 mln/ml
   całkowita liczba w ejakulacie: 5,6 mln/ml
   żywotność: 66%

   ruch postępowy: 7%
   ruch niepostępowy: 19%
   nieruchome: 74%

   plemniki prawidłowe 1%
   nieprawidłowe: 99%
   wady główki 98%
   wady wstawki 68%
   wady witki 29%

   indeks teratozoospermii 2,10

   w uwagach stwierdzono OligoAsthenoTeratozoospermia

   Dwa razy podchodziliśmy do ICSI, ale tylko nieliczne komórki zapładniały się dopiero w trzeciej dobie, a w czwartej nastąpił podział ale później się zatrzymał.
   Jak pani ocenia realne szanse na zapłodnienie?

  36. Mariusz Says:

   hej,

   właśnie zmagam się z tym paskudztwem. Sprawę opisuję na blogu. Co prawda dopiero zaczynam, ale postaram się często wrzucać posty.

   http://mojbiegpodziecko.blog.pl/

  37. Marta Says:

   witam

   proszę o analizę wyników nasienia mojego męża. od ponad roku staramy się i niestety nie wychodzi. proszę o analizę wyników. z góry dziękuję.

   objętość w ml : 4,5 ml
   odczyn pH : 9,0
   stopień zmetnienia: prawidłowe
   barwa: szarobiała
   liczba plemników w 1ml : 93,43 mln
   ocena kształtu plemników : 90% prawidłowy; 10% zmiany w obrębie główki
   procentowa ocena ruchliwości plemników: 90%

   czekam z niecierpliwością na odpowiedź.
   pozdrawiam
   Marta

  38. somebody Says:

   Prosiłbym o interpretacje moich badań. Na razie to podstawowy seminogram.
   abstynencja płciowa: 5 dni
   objętość: 4,3 ml
   aglutynacja: brak
   upłynnienie: 15
   kolor: opalizujący
   lepkość: w normie
   pH: 7,8

   koncentracja: 37,1 mln/ml
   całkowita liczba w ejakulacie: 159,53 mln/ml
   żywotność: 68%

   ruch postępowy: 34%
   nieruchome: 46%

   plemniki prawidłowe 1%

  39. Martita85 Says:

   Witam,
   błagam o pomoc w interpretacji badań. Wyniki nasienia mojego męża są bardzo złe. Stwierdzono oligozoospermię i teratozoospermię. Wynik HOS poniżej normy. Obniżony odsetek żywych plemników.
   Szaleję ze strachu. Czy jest szansa na zapłodnienie przy takiej diagnozie? Co robić??

   Podaję szczegóły:
   objętość 5 ml
   czas upłynnienia 10 min
   ph 7,20
   wygląd prawidłowy
   lepkość +
   aglutynacje –
   inne komórki –
   wynik HOS 57,1%
   żywe plemniki 56%

   koncentracja 1,46 ml

   plemniki ruchliwe 50% ruch postępowy 30,71
   ruch niepostępowy 14,29

   morfologia plemniki nieprawidłowe 100 %
   wady główki: 100%
   wady wstawki: 41,82 %
   wady witki: 3,64 %

   TYLKO JEDNA WADA
   główka 56,36%
   WADY WIELOKROTNE
   główka + wstawka 40 %
   główka + witka 1,82 %
   główka + wstawka + witka 1,82 %

  40. malek Says:

   upłynnienie <60 min
   objętość: 3,1 ml
   ph: 8,1
   Barwa: szaro-opalizująca
   lepkość: prawidłowa
   Aglutynacja: nieobecna
   Koncentracja plemników: 6,5
   Całkowita Liczba plemników w ejakulacie: 20,15
   Ruch postępowy: 10 i 2,02
   Ruch całkowity: 33 i 6,65
   Brak ruchu: 67
   żywotność: 40 i 8,06
   Plemniki o prawidłowej budowie: 3 i 0,60
   Koncentracja komórek okrągłych: ,5 mln/ml
   Koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich: , 1mln/ml
   Obecne liczne bakterie w ejakulacie?????? Robiłem posiew nasienia
   bakteriologiczny i jest dobry.
   Czy te wyniki nadają się na inseminacje? czy tylko in vitro? ja mam
   endometriozę III st i skończone 35 lat. czy w ogóle jest sens podchodzić do
   inseminacji?co jeszcze możemy zrobić?

  41. eliza Says:

   raczej słabe parametry ruchu do inseminacji. Nie jest powiedziane, że się nie uda, ale przy takim wyniku inseminacja jest „wątpliwa”. Do tego Twój wiek i endometrioza dodatkowo zmniejszają szanse.

  42. luki Says:

   Witam,

   czy możliwe jest naturalne poczęcie przy następujących wynikach:
   wiek 36 lat
   ocena makroskopowa – prawidłowa
   objętość – 5,1 ml
   ruchliwość postępowa (a+b) 44,8
   liczba plemników 117,0 w ml
   596,7 w ejakulacie

   morfologia:

   plemniki o prawidłowej budowie 2%, nieprawidłowych 98%

  43. eliza Says:

   oczywiście że tak

  44. Taki ja Says:

   Witam
   Prosił bym o interpretację jeśli można bo się stresuje
   Upłynnienie 14min
   Objętość 3ml
   pH 8,7
   Barwa prawidłowa
   Lepkość prawidłowa
   Koncentracja plemników 132,4
   Całkowita liczba plemników w ejakulacie 397,2mln
   Ruch postępowy 35% 139,0 mln ejakulat
   Ruch Całkowity 47% 186,6mln ejakulat
   Brak ruchu 53
   Plemniki o prawidłowej budowie 33 % 131,1mln ejakulat
   koncentracja komórek okrągłych 3,9 mln/ml

   Czy te badania są dobre?

  45. Ania Says:

   Witam,

   chciałabym prosić o opinię. Pierwsze wyniki mojemu mężowi zrobiliśmy ponad dwa lata temu, oto one:
   objętość: 3,5ml
   ogólna liczba plemników 3,4 mln
   ilość plemników żywych 20-24 wpw
   -//- martwych 16-20 wpw
   plemniki z nieprawidłową budową prawidłowa
   ruch żwawy
   następne, dokładniejsze badania wykonaliśmy po 6 miesiącach:
   objętość 2,9ml
   ogólna liczba plemników 2,8 mln
   typ a: 6%
   typ b: 18%
   typ c: 20%
   typ d: 56%
   prawidłowa mofrologia 2%
   nieprawidłowa budowa główki 90%
   nieprawidłowy akrosom: 64%
   Od roku mój mąż stosował różne suplementy. W ostatnim miesiącu powtórzyliśmy badania i wyniki nas przeraziły:
   objętość 3,2 mln
   koncentracja 0
   czy mógłby ktoś poradzić nam jaka może być przyczyna takiego stanu i jakie badania powinniśmy wykonać? Rozumiem, że w tym momnencie zajście w ciążę jakąkolwiek metodą nie wchodzi w rachubę, ale chcielibyśmy dowiedzieć się jaka jest przyczyna tego stanu i czy da się ją wyleczyć.

  46. Bunia Says:

   Witam badania robione do zabiegu in vitro Badanie MSOME 6600
   Gęstość 0,3razy 10ml Plemniki ruchliwe 0,1 razy 10ml Objętosc 1,5ml
   Plemniki prawidłowe 0%
   Plemniki nieprawidłowe II III IV stopnia 0%
   Uwagi;Cryptoozospermia Brak wystarczającej niezbędnej liczby plemników do przeprowadzenia badania.
   Moje pytanie brzmi czy my w ogóle mamy szanse podejsc do zabiegu z takim beznadziejnym wynikiem i czy jest jakas szansa?

  47. Monika Głowacka Says:

   Witam
   Wyniki mojego męża podobno są złe i mamy szanse tylko na invitro ale mam pytanie morfologia wyszła plemniki prawidłowe 0,85% nieprawidłowe 99%
   wady główki 98,31% wady wstawki 65% wady witki 8,47% mam pytanie czy naprawde sa az tak straszne te wyniki ze juz nic kompletnie nie da sie zrobic a i plemniki ruchliwe wyszły 39,52% nieruchliwe 60,48% proszę o jakąs podpowiedz bierze tez od 1.5 miesiaca suplement diety Fertilman i mam pytanie czy mamy jakas szanse na naturalne poczecie czy juz nas calkowicie to wyklucza chyba ze sa jakies metody leczenia

  48. nicram84 Says:

   Prosze o interpretacje wynikow
   Uplynienie calkowite 30 min
   Objetosc 4,9
   Ph 8,6
   Lepkosc prawidlowa
   Aglutnacja brak
   Ruchiwosc i liczba pemnikow
   Postepowy szybkii 15,1% 0,8
   Potepowy wolny12,9% 0,7
   Niepostepowy 18,3% 1,0
   Nieruchome 53,8% 3,0
   Liczb plemnikow 5,6 mln/ml
   27,3mln/ml
   Budowa prawidlowa 2%
   Nieprawidlowe
   Glowki 96%
   Wstawki 46%
   Nieprawidlowosci pojedyncze
   Tylko glowka 52%
   Wstawki2%
   Nieprawilowosci zlone
   Glowka+wstawka 44%
   Glowki (%)
   Roz normalny 38
   Male 28
   Duze 34
   Prawidlowy ksztalt 42
   Stozkowe 8
   Cienkie 6
   Gruszkowe 24
   Amorficzne 20
   Akrosom prawidlowy 6% nieprawidlowy 94%

   Wstawki prawidlowa 54%
   Nieprawidlowe rozmiar wstawki 36%
   Kat wstawki 16%
   Nieprawidlowa inseracja 6%
   Witki prawidlowe 100%

  49. Angelika Says:

   Jesli jest niska ilosc prawidlowych plemnikow to zalecam mezczyznom zastosowac kuacje suplementowa fertilman plus i brac po dwie tabletki dwa razy dziennie w trakcie posilku sniadaniowego i w trakcie kolacji, gdyz moj mezczzna mial 3% a wzroslo do 6% po oku czasu. a teraz jestem w 3tyg ciązy, swietny suplement, ktory dziala!!! Glowy do gory i suplemetujcie sie );) Angela

  1 Śledź ten Wpis

  1. Przebieg badania nasienia | Badanie nasienia Powiedział:

   […] Ostatnim ocenianym parametrem jest morfologia czyli budowa plemników. Morfologię ocenia się przy większym powiększeniu niż wcześniej wymienione parametry, dlatego aby móc lepiej przyjrzeć się poszczególnym elementom budowy plemnika. Przy ocenie bierze się pod uwagę np. kształt główki plemnika, długość i kształt witki, prawidłowość połączenia główki z witką, a także wiele innych aspektów budowy. Za nieprawidłowe uznaje się także plemniki posiadające więcej niż jedną główkę lub witkę. Dodatkowo ocenia się także odsetek/procent plemników z uszkodzeniami danego typu  (1. defekt główki, 2. defekt wstawki, 3. defekt witki, 4. pozostałości cytoplazmy). Suma tych odsetków może być wyższa niż 100% ponieważ niektóre plemniki mają więcej niż jeden defekt. Jeśli obserwuje się znaczną liczbę plemników z jakimś konkretnym typem defektu (powiększona główka) powinno to być odnotowane na wyniku. Zobacz także: Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie […]

  Zostaw Odpowiedź

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy