Negatywny wpływ bakterii Pseudomonas aeruginosa na kapacytację plemników

27 stycznia 2016

Spekuluje się na temat wpływu obecności bakterii w nasieniu na jakość plemników i ich zdolność do zapłodnienia. Hiszpańsko-brytyjska grupa naukowców badała próbki nasienia knura zanieczyszczone bakteriami Pseudomonas aeruginosa w różnym mianie aby sprawdzić, jaki wpływ ma obecność bakterii na plemniki i ich kapacytację, czyli nabywanie zdolności do zapłodnienia. W tym celu badano żywotność plemników, zaburzenia w ich błonie komórkowej, kinematykę ruchliwości plemników za pomocą komputerowo wspomaganego systemu do analizy ich ruchu, fosforylację białek plemnikowych w próbkach inkubowanych z bakteriami. Pseudomonas aeruginosa znana też jako pałeczka ropy błękitnej, to gram-ujemna, oportunistyczna bakteria, która często wywołuje trudno leczące się zakażenia, ze względu na swoją oporność na antybiotyki.

Okazało się, że zarówno jakość błony komórkowej plemników jak i parametry kinematyczne ruchu plemników były gorsze w próbkach gdzie występowały bakterie P. aeruginosa (szczególnie w stężeniu wyższym niż 106 CFU/ml). Wykazano także, że pod wpływem obecności bakterii zmienia się forforylacja białek (aminokowasów takich jak tyrozyna, seryna i threonina) w plemnikach, a także że wraz ze wzrostem ilości bakterii spada poziom fosforylowanej tyrozyny będącej znacznikiem zachodzenia kapacytacji in vitro.

Choć opisywane badanie nie oceniało bezpośrednio możliwości zapładniających plemników, to poniekąd na podstawie badanych parametrów można wnioskować o ich zdolności do zapłodnienia.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Sepúlveda L, Bussalleu E, Yeste M, Bonet S. Effect of Pseudomonas aeruginosa on sperm capacitation and protein phosphorylation of boar spermatozoa. Theriogenology. 2015 Dec 31.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *