Pytanie: Ze względu na małą liczebność plemników nie mam wykonywanej morfologii i żywotności plemników? Czy takie niepełne badania mogą być użyteczne przy kwalifikacji mojego nasienia do technik wspomaganego rozrodu (ART) np. metody in vitro?

12 września 2011

Odpowiedź: Przy niewielkiej liczebności plemników nie wykonuje się oceny morfologii i żywotności plemników, ponieważ jest to niezwykle utrudnione. Za wartość graniczną liczebności plemników umożliwiającą ocenę morfologii przyjmuje się 5 mln plemników na mililitr, natomiast ocena żywotności jest jeszcze możliwa przy 2 mln plemników na mililitr (wartości te mogą zależeć  od praktyki w poszczególnych laboratoriach). Zależnie od wyników innych parametrów nasienia ocena żywotności i budowy plemników (a raczej jej brak) może mieć różne znaczenie np. jeśli ruchliwość plemników jest w normie np. wynosi 50% plemników o ruchu postępowym i 20% o ruchu w miejscu to można przyjąć, że odsetek żywych plemników wynosi nie mniej niż 70%, czyli też pozostanie w normie. Natomiast, jeśli ruchliwość plemników jest bardzo niska lub też brak jest ruchliwych plemników w nasieniu, wtedy waga oceny żywotności plemników nabiera znaczenia w kontekście użycia ich w metodzie zapłodnienia ART, ponieważ tylko żywe plemniki mają szansę na zapłodnienie komórki jajowej.

Jeśli chodzi o morfologię plemników to w metodzie zapłodnienia in vitro (z mikroiniekcją plemnika do komórki jajowej) w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na ruch plemnika, a dopiero w drugiej kolejności na jego budowę. Dlatego w przypadku, kiedy w nasieniu znajdują się plemniki ruchliwe, ocena ich żywotności i budowy (w kontekście przydatności nasienia do ART) nie ma takiego znaczenia, ale gdy plemniki w nasieniu są nieruchome, wtedy ocena żywotności i morfologii znacząco wpływa na możliwość oszacowania szans na skuteczne zapłodnienie poprzez ART.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *