Ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej plazmy nasienia (Test TRAP)

7 lutego 2012

Całkowita zdolność antyoksydacyjna nasienia, inaczej TRAP (ang.: Total Reactive Antioxidant Potential) odzwierciedla zdolność nasienia do neutralizowania wolnych rodników (czyli reaktywnych form tlenu, ROS) obecnych w nasieniu, inaczej mówiąc zdolność do „wymiatania ROS”. ROS (ang.: reactive oxygen species) produkowanych są m.in. przez leukocyty obecne w nasieniu ale także przez same plemniki, gdyż pewna ilość takich reaktywnych form tlenu jest niezbędna do prawidłowego działania właściwie każdej ludzkiej komórki. Jednakże ROS w nadmiarze są bardzo szkodliwe (powodują nie tylko problemy z płodnością, ale także szereg innych problemów w całym ciele). Natomiast zdolność „radzenia sobie” z tymi wolnymi rodnikami, jest także inna w każdym organizmie, a zależna jest od ilości i aktywności antyoksydantów (przeciwutleniaczy) zawartych w plazmie nasienia. Równowaga pomiędzy poziomem ROS (patrz Test ROS), a całkowitą zdolnością antyoksydacyjną nasienia jest kluczowa dla płodności męskiej. Test ROS powinien być interpretowany w połączeniu z wynikiem testu TRAP ponieważ podwyższony poziom ROS przy wysokiej zdolności antyoksydacyjnej nasienia jest mniej szkodliwy niż w przypadkach gdy całkowita zdolność antyoksydacyjna jest niska. Zobacz także: Reaktywne formy tlenu (ROS), leukocytospermia i jakość nasienia oraz Reaktywne formy tlenu (ROS) – stres oksydacyjny w nasieniu. Obecnie w diagnostyce zaczynają pojawiać się także testy diagnostyczne oceniające jednocześnie TRAP i ROS, czyli testy badające tzw. równowagę oksydacyjną.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *