Barwienie plemników metodą Shorr’a do oceny morfologii

5 marca 2019

Jedną z rekomendowanych przez WHO 2010 metod barwienia plemników służącą do oceny ich morfologii jest barwienie metodą Shorr’a. Przed wykonaniem barwienia należy wykonać rozmaz nasienia na szkiełku podstawowym. W tym celu należy nanieść kroplę dokładnie wymieszanego nasienia na koniec szkiełka i wykonać pewnym, nieprzerwanym ruchem rozmaz za pomocą krawędzi drugiego szkiełka (należy „ciągnąć” kroplę nasienia za szkiełkiem rozmazującym, a nie ją „pchać”. Dla każdego pacjenta należy wykonać dwa rozmazy. Po wysuszeniu rozmazów (ok. 15 minut w temperaturze pokojowej) wykonuje się utrwalenie a następnie barwienie  preparatu zanurzając szkiełko w szeregu odczynników wg kolejności przedstawionej poniżej. W prawej kolumnie przedstawiono czas na jaki należy zanurzyć preparat albo ilość jego zanurzeń jaką powinno się wykonać.

W metodzie Shorr’a główki plemników barwią się na kolor niebieski (jasno-niebieski akrosom i ciemno-niebieska/granatowa część postakrosomalna główki). Nadmiar resztkowej cytoplazmy (w obrębie wstawki) barwi się na kolor czerwono-pomarańczowy. Witka barwi się kolor niebieski lub czerwonawy.

Odczynniki

Czas zanurzenia /

 ilość zanurzeń preparatu w odczynniku

1. Etanol 75% (v/v) – utrwalanie

1 godzina

2. Woda bieżąca

12-15 zanurzeń

3. Hematoksylina Harrisa

1-2 min.

4. Woda bieżąca

12-15 zanurzeń

5. Etanol amonowy

10 zanurzenia

6. Woda bieżąca

12-15 zanurzeń

7. Etanol 50% (v/v)

5 min.

8. Barwnik Shorr’a

3-5 min.

9. Etanol 50% (v/v)

5 min.

10. Etanol 75% (v/v)

5 min.

11. Etanol 95% (v/v)

5 min.

 

Dla prawidłowej oceny morfologii plemników wybarwiony preparat należy oglądać pod immersją. Zgodnie z zalecaniemi ocenia się minimum 200 plemników na każdym ze szkiełek.

Innymi zalecanym przez WHO 2010 metodami barwienia do oceny morfologii plemników jest barwienie metodą Papanicolau oraz Diff Quick.

Opublikowani: 5.03.2019

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *