Pytanie: Nie mam możliwości wykonania badania nasienia (seminogramu) przy zachowaniu zalecanego czasu wstrzemięźliwości płciowej. Czy w takim przypadku wykonanie badania jest w ogóle zasadne? Czy taki wynik da się zinterpretować?

12 września 2011

Odpowiedź: Jeśli faktycznie nie ma możliwości zgłoszenia się na badanie nasienia przy zachowaniu zalecanego okresu wstrzemięźliwości płciowej, a chce się to badanie wykonać np. po raz pierwszy, dla ogólnej orientacji dotyczącej swojej płodności to warto je zrobić mimo wszystko. Wydłużenie lub skrócenie wstrzemięźliwości płciowej (poza zalecane „okienko”) ma bowiem różny wpływ na końcowy wynik w zależności od danego pacjenta (u jednego wpływ będzie duży, u innego mało zauważalny). Choć wyniki takiego badania nie powinny być w zasadzie odnoszone do wartości referencyjnych przyjętych dla badania po 2-7-dniowym okresie bez współżycia, to jednak z takiego wyniku także można odczytać wiele informacji szczególnie w przypadkach jeśli wynik jest bardzo zły (np. brak plemników w nasieniu, odsetek plemników o ruchu postępowym wynoszący 0%,) lub bardzo dobry (ruchliwość i morfologia plemników powyżej norm). Można wtedy podejrzewać, że gdyby badanie wykonano z zachowaniem prawidłowego okresu wstrzemięźliwości płciowej to wynik nie uległby znacznej poprawie ani pogorszeniu. Jeśli natomiast jest to już kolejne badanie, które ma pozwolić na ocenę skuteczności stosowanego leczenia to najbardziej zasadne jest wykonywanie go przy zachowaniu takiego samego okresu wstrzemięźliwości płciowej jaki był zachowany poprzednio. W innym przypadku ocena czy stosowane leczenie odnosi skutek jest utrudniona, ponieważ zmiany w parametrach nasienia mogą być spowodowane zarówno leczeniem jaki i zmianą okresu wstrzemięźliwości. Warto pamiętać, że jeśli pacjent wykonuje badanie po raz kolejny np. w trakcie leczenia, to najlepiej zachować do kolejnego badania taką samą wstrzemięźliwość płciową, co pozwoli na najlepsze porównanie skuteczności leczenia.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *