Stosowanie prezerwatywy, a przyjemność i satysfakcja seksualna u kobiet

15 września 2011

Badania, które w 2008 opublikowała grupa naukowców z USA i Wielkiej Brytanii pokazują iż około 25% kobiet, których partnerzy stosują antykoncepcję w postaci prezerwatywy, wskazuje na mniejszą satysfakcję ze stosunku płciowego. W parach, które jako metodę antykoncepcyjną stosują zarówno prezerwatywę, jak i środki hormonalne, nieco mniej, bo 22% kobiet, zgłaszało mniejszą przyjemność podczas stosunku płciowego. Natomiast w grupie kobiet, które stosowały jedynie hormonalne środki antykoncepcyjne mniejszą przyjemność odnotowywało jedynie 4% kobiet. Z drugiej jednak strony, kobiety, których partnerzy nie stosowali prezerwatyw, miały obniżoną satysfakcję seksualną w porównaniu z dwiema pozostałymi grupami kobiet. Satysfakcja ta była obniżona ze względu na obawę przez zakażeniami chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Średni wiek kobiet biorących udział w tym badaniu wynosił 24,5 roku, a kwestionariusze na których naukowcy oparli swoje wnioski były wypełniane drogą internetową i były częścią szerszego programu dotyczącego zdrowia i zachowań płciowych u kobiet.

Opracowanie: Eliza Filipiak

Na podstawie: Higgins, J. A., Hoffman, S., Graham, C. A., and Sanders, S. A. (2008): Relationships between condoms, hormonal methods, and sexual pleasure and satisfaction: an exploratory analysis from the Women’s Well-Being and Sexuality Study. Sex Health 5, 321-30.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *