Wpływ wieku mężczyzny na powodzenie procedur rozrodu wspomaganego (IUI i IVF/ICSI)

28 czerwca 2014

W krajach rozwiniętych istnieje widoczna tendencja do podwyższania wieku mężczyzn chcących zostać i zostających ojcami. Znaczna część tych mężczyzn trafia wraz z partnerkami do klinik rozrodu wspomaganego i poddaje się procedurom wspomagania rozrodu np. inseminacji domacicznej lub in vitro (IVF). Z wielu badań wiadomo, że szansa na ciążę oraz inne parametry związane z rozrodem (odsetek spontanicznych poronień, genetycznych wad u dzieci, śmierci w wieku noworodkowym) pogarszają się z wiekiem rodziców (nie tylko kobiet, ale i mężczyzn), przy czym wydaje się, że wiekiem granicznym dla mężczyzn, kiedy takie problemy zaczynają się pojawiać częściej, jest 40 lat.

W prezentowanym badaniu postanowiono zbadać czy wpływ wieku ojca ma też wpływ na wyniki procedur rozrodu wspomaganego: inseminacji domacicznej, IVF/ICSI oraz IVF/ICSI z użyciem oocytów dawczyni. Przeanalizowano blisko 1000 par (mężczyźni w wieku 25 – 56 lat) poddanych inseminacji domacicznej, ponad 1200 par (mężczyźni w wieku 19 – 62 lata) poddanych IVF/ICSI oraz ponad 1400 par (mężczyźni w wieku 25 – 71 lat) poddanych IVF/ICSI z użyciem owocytów z dawstwa.

Okazało się, że w badanej grupie mężczyzn nie ma różnic pomiędzy częstością występowania ciąży, implantacji zarodka czy poronień w różnych grupach wiekowych. Z przytoczonej pracy wynika, że na sukces poczęcia za pomocą technik wspomaganego rozrodu nie ma wpływu wiek ojca, o ile kobieta jest stosunkowo młoda. Autorzy nie zaobserwowali tego wpływu pomimo faktu, że jakość nasienia z wiekiem pogarsza się, co zaobserwowano nie tylko w tym ale także w wielu innych badaniach.

Autorzy tej pracy uważają, że wiek ojca nie powinien być czynnikiem prognostycznym dla oceny możliwości powodzenia w technikach wspomaganego rozrodu. Jednakże sami autorzy przyznają także, że potrzeba więcej badań aby ocenić wpływ bardzo zaawansowanego wieku ojców na wynik leczenia za pomocą technik ART, jednakże te badania są trudne ze względu na dostępność właściwych pacjentów.


Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)
Na podstawie: Bellver J, Garrido N, Remohí J, Pellicer A, Meseguer M. Influence of paternal age on assisted reproduction outcome. Reprod Biomed Online. 2008 Nov;17(5):595-604.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *