Otyłość i nadwaga negatywnie wpływa na liczbę prawidłowych plemników i jakość chromatyny plemnikowej

Prezentowane badanie przeprowadzono by sprawdzić, czy otyłość i nadwaga mają wpływ na jakość nasienia (parametry badania ogólnego nasienia, takie jak liczebność, ruchliwość i morfologia plemników oraz chromatynę plemnikową). Jako wskaźnik zwiększonej masy ciała zastosowano współczynnik BMI (ang. Body Mass Index). BMI wylicza się dzieląc masę ciała przez kwadrat wysokości wyrażony w metrach [np. 75 kg / (1,8 m)2 = 23,15]. Na potrzeby niniejszego badania pacjentów podzielono na grupy w zależności od ich wskaźnika BMI: 20-24 (ciężar ciala w normie), 25-30 (nadwaga) oraz >30 (otyłość). W badaniu uczestniczyło ponad 500 mężczyzn w wieku 26-45 lat.

Od wszystkich pobrano próbkę nasienia do analizy. W nasieniu badano liczebność plemników oraz odsetek plemników ruchliwych i plemników o prawidłowej morfologii. Następnie, znając objętość nasienia obliczano całkowitą liczbę plemników ruchliwych o prawidłowej morfologii na ejakulat, obrazującą bezwzględną liczbę prawidłowych plemników w nasieniu. Poza tym sprawdzano, czy chromatyna plemnikowa nie ma pogorszonej integralności, czyli wyliczano tzw. wskaźnik DFI (ang.: DNA fragmentation index).

Badania wykazały, że wzrost BMI ma znaczący wpływ na jakość nasienia. Okazało się, że liczba plemników ruchliwych o prawidłowej budowie wynosila tylko 0,7 mln u mężczyzn otyłych, 3,6 mln u mężczyzn z nadwagą, podczas gdy mężczyźni o prawidłowej wadze mieli średnio 18,6 mln plemników prawidłowych w nasieniu. Mężczyźni otyli i z nadwagą mieli także wyższy odsetek plemników, których chromatyna plemnikowa była pofragmentowana, czyli uszkodzona (DFI w wysokości odpowiednio 27% i 26%), podczas gdy dla mężczyzn z prawidlową wagą DFI wynosił średnio 20%. Zarówno chromatyna plemnikowa, jak i liczba prawidłowych plemników w ejakulacie okazała się być liniowo zależna od BMI.

Z badań tych jednoznacznie wynika, że zwiększona masa ciała ma negatywny wpływ na parametry nasienia.

Gdzie wykonać badanie chromatyny plemnikowej: link

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Kort HI, Massey JB, Elsner CW, Mitchell-Leef D, Shapiro DB, Witt MA, et al. Impact of body mass index values on sperm quantity and quality. J Androl 2006;27:450–2.

Kort

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy