• Współżycie płciowe w czasie miesiączki powoduje wytworzenie przeciwciał przeciwplemnikowych u kobiet

  Od 3 do 30% kobiet aktywnych seksualnie współżyje w czasie miesiączki. Wiadomo jednak, że odporność i odpowiedź immunologiczna ze strony śluzu szyjkowego jest w tym czasie zaburzona. Z tego względu grupa badaczy zdecydowała się sprawdzić czy takiego typu zachowanie nie naraża kobiet na większe ryzyko produkcji przeciwciał przeciwplemnikowych.

  W badaniach porównano dwie grupy kobiet:
  – 27 kobiet, które miały zwyczaj współżyć w czasie miesiączki oraz
  – 30 kobiet które nie miały takiego zwyczaju.

  U wszystkich badanych kobiet wykonano pośredni immunobead test (IBT).

  Okazało się, że u 6 z 27 kobiet (czyli u 22%) z pierwszej grupy wykryto niewielkie poziomy przeciwciał przeciwplemnikowych, podczas gdy wśród kobiet z drugiej grupy znaleziono je tylko u jednej pacjentki (3%). Pozwala to sądzić, że współżycie w czasie miesiączki jest czynnikiem ryzyka dla produkcji przeciwciał przeciwplemnikowych u kobiet.

  Jednakże, co warte podkreślenia, 3 z 6 kobiet u których stwierdzono podwyższone poziomy przeciwciał przeciwplemnikowych zaszły w ciąże w ciągu 2 lat.

   

  Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

  Na podstawie: Sperm exposure during menses is a risk factor for developing antisperm antibody (ASA) in female. Yu-Xia Wang, Wei-Jie Zhu, Huan Jiang. Arch Gynecol Obstet, 2013

  Zostaw Odpowiedź

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy