Pytanie: Dlaczego nasienie dawców jest mrożone, a nie wykorzystywane „na świeżo”?

12 września 2011

Nasienie oddane przez dawcę do celów rozrodczych nie jest zaraz po oddaniu używane do zapłodnienia, ale jest poddawane krioprezerwacji (zamrażaniu) i przechowywane. Mówi się, że nasienie jest „sezonowane”.  Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ nasienie jest potencjalnie materiałem zakaźnym, który może przenosić choroby (m.in HIV, HBS, HCV). Choroby te mogą nie być wykryte od razu (np. w dniu oddawania nasienia), ponieważ od zakażenia do momentu, kiedy mogą być wykryte, może minąć do 6 miesięcy (nazywamy to „okienkiem serologicznym” czyli okresem od zarażenia do możliwości wykrycia danej choroby). Dlatego dawca nasienia po 6 miesiącach od jego oddania jest wzywany na ponowne badania wykluczające powyższe choroby. Dopiero jeśli te testy wykluczą zakażenie dawcy, jego zamrożone nasienie może być użyte w technikach wspomaganego rozrodu.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *